back to top

Mеждуболтово разстояние ( PCD - Pitch Circle Diameter )

Познат още като "диаметър на кръговата стъпка" - това е диаметърът на въображаем кръг, начертан през центъра на отворите за болтове. PCD се измерва в мм. Например 4x100 означава, че колелото има 4 отвора за болтове, а диаметърът на въображаемия кръг през отворите за болтове е 100 mm.


Калкулатора изчислява междуболтовото разстояние спрямо броя на болтовете и разстоянието на центровете на два съседни болта.
Брой болтове/дупки
Измерване на 'S' в мм
Диаметър на междуболтово разстояние неизвестно