back to top

Означения на гуми за размер, скорост и товароносимост

"Ширина" - 225 е ширината на гумите в милиметри.
"Височина" - числото 45 се използва за изчисляване на височината на страничният борд. В случая височината на борда е 45% от 225(ширината на гумата) = 225 милиметра
"Конструкция" - R-Радиалните гуми (понякога наричани поясни) използват се от съвремените леките автомобили. D-Диагоналните гуми ZR-преди 1990 г. производителите са използвали "ZR", за да означават високоскоростни гуми
"Диаметър" - 18 е диаметър на джантата в инчове. Това е диаметърът на основата(където ляга гумата) на джантите, а не диаметърът на външния ръб на джантата. Ръбът на джантата се простира покрай гумата, за да я задържи да не се изплъзне от джантата.
"Товарен индекс"-цифров код, който съответства на максималното тегло, което гумата може да понесе
Индекс товар в kg   Индекс товар в kg   Индекс товар в kg
62 265 84 500 106 950
63 272 85 515 107 975
64 280 86 530 108 1000
65 290 87 545 109 1030
66 300 88 560 110 1060
67 307 89 580 111 1090
68 315 90 600 112 1120
69 325 91 615 113 1150
70 335 92 630 114 1180
71 345 93 650 115 1215
72 355 94 670 116 1250
73 365 95 690 117 1285
74 375 96 710 118 1320
75 387 97 730 119 1360
76 400 98 750 120 1400
77 412 99 775 121 1450
78 425 100 800 122 1500
79 437 101 825 123 1550
80 450 102 850 124 1600
81 462 103 875 125 1650
82 475 104 900 126 1700
83 487 105 925    
"Скоростен индекс"-се означава с латинска буква (или две букви) и оказва максималната скорост, която гумата може да понесе.
Индекс
скорост
Допустима
скорост
A2 10 км/ч
A3 15 км/ч
A4 20 км/ч
A5 25 км/ч
A6 30 км/ч
A7 35 км/ч
A8 40 км/ч
B 50 км/ч
C 60 км/ч
D 65 км/ч
E 70 км/ч
F 80 км/ч
G 90 км/ч
J 100 км/ч
K 110 км/ч
L 120 км/ч
M 130 км/ч
N 140 км/ч
P 150 км/ч
Q 160 км/ч
R 170 км/ч
S 180 км/ч
T 190 км/ч
U 200 км/ч
H 210 км/ч
V 240 км/ч
W 270 км/ч
Y 300 км/ч
ZR над 240 км/ч

Означения на гуми за година на призводство (DOT)

Означенитието за датата на производство ( DOT - абривиатура на Department of Transportation ) се намира от външната страна на гумата. Съкращението ДОТ е последвано от 10 до 13 символен код. Символите могат да съдържат както цифри, така и букви, които указват съответно фабричния код на гумата и датата на производство. Последните четири четири цифри показват датата на производство. Първите две цифри са седмицата на производство, а последните две цифри са годината. Например, ако последните четири цифри от DOT кода са 0317, това означава, че гумата е произведена през третата седмица на 2017 г.