back to top
26 обяви съдържащи:

Работа mezdra

Реално търсите по: работа, мездра Още опции за търсене

Търси общ работник

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Други неквалифицирани работници Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 9622-0001 - Общ работник Основни отговорности: Събира и изнася на определени места отпадъци, извършва обща работа при изпълнение на ремонтни дейности Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 30.09.2022 г.

Длъжност: Работа като Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 2330-5005 - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Основни отговорности: Планира, организира и провежда образователния процес с учениците в съответствие с държавните образователни стандарти. Участва във формирането и реализирането на училищната политика, във връзка с развитието на институцията. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без

Длъжност: Работа като Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Роман, обл. Враца Наименование на длъжността: 2330-5019 - Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Основни отговорности: Учителят в група за целодневна организация на учебен ден V- VII клас планира, организира и провежда образователния процес чрез дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физ. активност и занимания по интереси за придобиване на ключови компетентности от ученици. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Не е указано Работно време

 рекламирай сам в favicon

Търси оператор, производствена линия

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Козлодуй Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Козлодуй ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8212-2022 - Оператор, производствена линия Основни отговорности: Формиране на кабелни компоненти. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 5 Дата, от която работното място е свободно: 01.10.2022 г.

Търси психолог

обява за работа в Роман, област Враца
Длъжност: Работа като Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Роман, обл. Враца Наименование на длъжността: 2634-6001 - Психолог Основни отговорности: По- длъжностна характеристика. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Не е указано Работно време (продължителност): 0 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 01.10.2022 г.

Търси домакин, стол

обява за работа в Роман, област Враца
Длъжност: Работа като Друг обслужващ персонал Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Хранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Роман, обл. Враца Наименование на длъжността: 5169-1004 - Домакин, стол Основни отговорности: калкулация, приемане на продукти от доставчици, предаването им на готвача Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 28.09.2022 г.

Търси помощник-готвач

обява за работа в Роман, област Враца
Длъжност: Работа като Готвачи Бюро по труда Мездра Агенция за подбор на персонал Трудов договор Ресторантьорство, Заведения

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Мездра ] Място на работата: Насeлено място към общ. Роман, обл. Враца Наименование на длъжността: 5120-2003 - Помощник-готвач Основни отговорности: подготовка на продукти за приготвяне на храна, поддържане на хигиена в кухнята Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 29.09.2022 г.

Търси оператор, производствена линия

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Монтана Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Монтана ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8212-2022 - Оператор, производствена линия Основни отговорности: Формиране на кабелни комплекти съгласно качествени критерии, правила и изисквания. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Не е указано Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 7 Дата, от която работното място е свободно: 29.09.2022 г.

Търси оператор, производство на автомобилни компоненти

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Бяла Слатина Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бяла Слатина ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8211-3020 - Оператор, производство на автомобилни компоненти Основни отговорности: Извършва мотажни процеси, необходими за производството на ”KSK-Специфичен кабелен комплект на клиента” при спазване на качествените критерии и здравословните и безопасни условия на труд. Извършва процеси и дейности по пакетиране, съгласно работните инструкции, за да се гарантира произвеждането на качествена продукция. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин

Търси монтажник, кабели

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Бяла Слатина Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бяла Слатина ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8212-2005 - Монтажник, кабели Основни отговорности: Изработка на кабелни компоненти за автомобили Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 1000 Брой на свободните работни места: 3 Дата, от която работното място е свободно: 01.10.2022 г.

Търси оператор, производствена линия

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Червен Бряг Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Червен Бряг ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8212-2022 - Оператор, производствена линия Основни отговорности: Извършва монтажни процеси при спазване на качествени критерии и безопастни условия на труд. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 792 Брой на свободните работни места: 5 Дата, от която работното място е свободно: 01.10.2022 г. Езикови умения

Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Червен Бряг Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Червен Бряг ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8211-3021 - Машинен оператор, производство на автомобилни компоненти Основни отговорности: Извършва монтажни процеси при спазване на качествени критерии и безопастни условия на труд. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 792 Брой на свободните работни места: 5 Дата, от която работното място е свободно: 01

Търси склададжия

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Персонал, водещ стокови и транспортни документи Бюро по труда Червен Бряг Агенция за подбор на персонал Трудов договор Търговия, Продажби

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Червен Бряг ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 4321-2014 - Склададжия Основни отговорности: Следи за складовата наличност. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 792 Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 24.09.2022 г.

Търси монтажник, електрически елементи

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Червен Бряг Агенция за подбор на персонал Трудов договор Електроника, електротехника, Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Червен Бряг ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8212-2003 - Монтажник, електрически елементи Основни отговорности: Извършва монтажни процеси при спазване на качествени критерии на безопастност на труд. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Две смени Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 792 Брой на свободните работни места: 2 Дата, от която работното място е свободно: 25.09.2022 г. Езикови умения

Търся общи работници

обява за работа в Мизия, Мездра
Длъжност: Работа като Общ работник Обект Физическо лице Друг

Търся общи работници за мездра Дълго срочна работа за повече информация по телефона

Търси оператор, производство на автомобилни компоненти

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Враца Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Враца ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 8211-3020 - Оператор, производство на автомобилни компоненти Основни отговорности: Извършва монтажни процеси, необходими за производството на ”KSK-Специфичен кабелен комплект на клиента”, при спазване на качествените критери и здравословните и безопасни условия на труд. Извършва процеси и дейности по пакетиране, съгласно работните инструкции, за да се гарантира произвеждането на качествена продукция. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на

Търси помощник-готвач

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Готвачи Бюро по труда Враца Агенция за подбор на персонал Трудов договор Ресторантьорство, Заведения

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Враца ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 5120-2003 - Помощник-готвач Основни отговорности: Студена кухня-приготовление на салати. Топла кухня-панировки. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 27.09.2022 г.

Търси готвач

обява за работа в Мездра, област Враца
Длъжност: Работа като Готвачи Бюро по труда Враца Агенция за подбор на персонал Трудов договор Ресторантьорство, Заведения

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Враца ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мездра, обл. Враца Наименование на длъжността: 5120-2001 - Готвач Основни отговорности: Подготовка и приготовление на храна Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 29.09.2022 г.

Работи на територията на цяла … покриви Костинброд ремонт на покриви Кричим ремонт на покриви Мездра ремонт на покриви Мизия ремонт на покриви Момин проход ремонт … България промоция 10% отстъпка за всички наши услуги ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 10 ДО 15 ГОДИНИ 1. РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ  Цената с труд и материали - 2. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ Цената с труд и материали - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ Цената с труд и материали - ПРЕДЛАГАМЕ ПЪЛНА ГАМА ОТ РЕМОНТНИ УСЛУГИ:   1. Ремонт на покриви  2. Цялостно изграждане на нов покрив  3. Поставяне на битумни

Работи на територията на цяла … покриви Костинброд ремонт на покриви Кричим ремонт на покриви Мездра ремонт на покриви Мизия ремонт на покриви Момин проход ремонт …   България промоция 10% отстъпка за всички наши услуги www.roofmaster-bg.com ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 10 ДО 15 ГОДИНИ 1. РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ  Цената с труд и материали - по договаряне 2. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ Цената с труд и материали - по договаряне ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ Цената с труд и материали - по договаряне ПРЕДЛАГАМЕ ПЪЛНА ГАМА ОТ РЕМОНТНИ УСЛУГИ:   Ремонт на Покриви. Изграждане

 рекламирай сам в favicon

Ремонт на покриви и Направа на навеси

Строителство » Строителни услуги   Пазарджик

… Телефонът ни работи по всяко време на денонощието звънете по всяко време … Разполагаме с екип от професионалисти и ✅гарантираме за качеството на работата си … Ремонт на покриви Мездра … ➡️ Здравей те благодарим че влязохте във нашата професионално изработена страница тук може да откриете със какво се занимава групата ни също така и гаранционите срокове. Надявам се да ви хареса и да направите един по сигурен избор това сме ние. Разполага ме със екип от професионалисти във сферата на строителството и изучаваме всеки ден какво ново ще се появи и го прилагаме. От нас гаранцията от вас доверието!!! ✅Работим

Ремонт на Покриви ##

Строителство » Строителни услуги   Бургас

… Телефонът ни работи по всяко време на денонощието звънете по всяко време … Разполагаме с екип от професионалисти и ✅гарантираме за качеството на работата си … Ремонт на покриви Мездра … ➡️ Здравей те благодарим че влязохте във нашата професионално изработена страница тук може да откриете със какво се занимава групата ни също така и гаранционите срокове. Надявам се да ви хареса и да направите един по сигурен избор това сме ние. Разполага ме със екип от професионалисти във сферата на строителството и изучаваме всеки ден какво ново ще се появи и го прилагаме. От нас гаранцията от вас доверието!!! ✅Работим

Търся резачи за дърводобив

обява за работа в Ботевград, област София
Длъжност: Работа като Работници Ццц Фирма Граждански договор Градинарство, Озеленяване Подходяща за студенти, Подходяща за пенсионери

Търся резачи на дърва за област Мездра със собствени машини. Заплащане на всеки 2 дни рязане и редене на фигури Търся сериозни хора със машини за работа. Гората е цер. Аванси нощувки не предлагам, заплащане само на 2дни.

Ремонт на покриви, Пловдив

Строителство » Строителни услуги   Пловдив

… Нашата бригада работи на територията на цялата страна … покриви Нови хан, Ремонт на покриви Божурище, Ремонт на покриви Мездра, Ремонт на покриви Айтос и други … Извършваме всякакъв вид покривни дейности частични нови стари, на разумни цени нашата цел е, клиентът да е доволен за това предлагаме гама от ниски оферти за всякакъв тип покриви акция до 30%.?? Част от нашите предлагани услуги са: Ремонт на покриви от 10 до 12 лв Разкриване на покрив Почистване на кал Полагане на зеблена мушамаНаковаване на единична скара Нареждане на керемиди Измазване на капаци с вароциментов разтвор Сваляне и транспортиране

… Телефонът ни работи по всяко време на денонощието звънете по всяко време … Разполагаме с екип от професионалисти и гарантираме за качеството на работата си … Ремонт на покриви Мездра … Работим в цялата страна без значение на какво разстояние сте от нас ГАРАНЦИЯ от10до15 ГОДИНИ Изработка Монтаж и ремонт на всякакъв вид нови и стари улуци водосточни тръби и тенекеджиски услуги експресна доставка и монтаж на минимални цени 1 Поставяне на улуци, 2 ремонт на стари и нови улуци 3 поставяне на водосточни тръби 4 поставяне на казанчета 5 обшиване на комини и капандури 6 обшиване на калкани 7обшиване

… Телефонът ни работи по всяко време на денонощието звънете по всяко време … Разполагаме с екип от професионалисти и гарантираме за качеството на работата си … Ремонт на покриви Мездра … Гн-Ставрев РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА ГАРАНЦИЯ ОТ 5-15 Години Гаранция ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 1. Ремонт на покриви. 2. Цялостно изграждане на нов покрив. 3. Поставяне на битумни керемиди. 4. Пренареждане на керемиди. 5. Хидроизолация на покриви. 6. Премахване на съществуваща хидроизолация. 7. Демонтаж и монтаж на хоризонтални и вертикални улуци. 8. Отстраняване на течове-100% гаранция. 9. Смяна на