back to top
21 обяви съдържащи:

Водене счетоводство

Курс по счетоводство събото - неделен за дата 17.09.2022 г. за 240 лв.

Обучение, курсове » Бизнес, Администрация, Счетоводство   Пловдив
Цена: 240 лв. На място, присъствено

… Вие сте икономист, но сте запознат само с теорията на счетоводството!? Вие сте счетоводител, но искате да си припомните някои неща и да научите нови!? Вие сте студент и Ви предстои изпит по счетоводство!? Вие сте собственик на фирма и искате сам да водите счетоводството си … СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ … отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер … IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО … В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ, КОЙТО СЕ РЕШАВАТ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОСТАВАТ ЗА КУРСИСТИТЕ. КУРС ОПЕРАТИВЕН

Търси счетоводител

обява за работа в София
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда София - Сердика Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - София - Сердика ] Място на работата: Насeлено място към общ. София, обл. София (столица) Наименование на длъжността: 2411-6004 - Счетоводител Основни отговорности: Контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата

Счетоводни услуги за физически и юредически лица

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Кърджали

Фирмата ни извършва счетоводни услуги на физически и юридически лица. Водене счетоводство на фирми до изготвянето и представянето на годишните финансови отчети.Попълване на годишни декларации, консултации при теглене на кредит. Теглене на ДДС от Европейския съюз

 рекламирай сам в favicon

Kурс по Счетоводство с практическа насоченост и Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ в Интер Алианс

Обучение, курсове » Бизнес, Администрация, Счетоводство   Стара Загора
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на … знания, за да можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма … В курса ще придобиете знания и уменията за водене на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно … Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана, компютърна … води от високо квалифициран преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит, данъчното облагане и работата по начисляване …

Търси счетоводител, оперативен

обява за работа в Велинград, област Пазарджик
Длъжност: Работа като Приложни специалисти по финанси и математика Бюро по труда Велинград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Велинград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Велинград, обл. Пазарджик Наименование на длъжността: 3313-3001 - Счетоводител, оперативен Основни отговорности: Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на

Търси счетоводител, оперативен

обява за работа в Бургас
Длъжност: Работа като Приложни специалисти по финанси и математика Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 3313-3001 - Счетоводител, оперативен Основни отговорности: правилно водене на първични счетоводни документи свързани с разходване на парични средства и материални ресурси и тяхното осчетоводяване Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно

Търси счетоводител

обява за работа в Ямбол
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда Ямбол Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Ямбол ] Място на работата: Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол Наименование на длъжността: 2411-6004 - Счетоводител Основни отговорности: Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: трудоустроен Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 09.08.2022 г. Изискван към професията опит:: Друго

Счетоводство и контрол

обява за работа в Долна махала, Фабрика за паркет
Длъжност: Работа като Счетоводител-отчетник Диком България ЕООД Физическо лице Нехранителна промишленост

Търсим да назначим образован и отговорен служител, който да има счетоводно образование и познания за самостоятелно водене на отчетност. Работатс се изразява във водене на пълна счетоводна отчетност на първични и вторични счетоводни документи, подаване на декларации и спраки към НАП, НОИ, РИОС, банки и всички др институции свързани с дейността. ТРЗ, издаване на фактури към клиенти. Първичния документооборот е до 40 бр на месец, а ССБП е 12 души. Предлагаме добро заплащане, допълнително материално стимулиране, постоянна заетост, ТД, 5-дневна работна седмица. Има осигурени транспортни връзки от

Търси старши счетоводител

обява за работа в Макреш, област Видин
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда Кула Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Кула ] Място на работата: Насeлено място към общ. Макреш, обл. Видин Наименование на длъжността: 2411-4005 - Старши счетоводител Основни отговорности: Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 710 Брой на свободните работни

Търси счетоводител

обява за работа в Елин Пелин, област София
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда Ихтиман Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Ихтиман ] Място на работата: Насeлено място към общ. Елин Пелин, обл. София Наименование на длъжността: 2411-6004 - Счетоводител Основни отговорности: Изготвяне на ежемесечни дневници и справки - декларации по ЗДДС, справки и платежни нареждания за дължимия данък върху приходите от стопанска дейност. Водене отчетност за получени и изразходвани хранителни продукти. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 1500

Курс по Счетоводство

Обучение, курсове » Бизнес, Администрация, Счетоводство   София
Цена: 380 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Учебен център ДЕТЕЛИНА организира курсове по Финансово-счетоводна дейност на фирма. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 седмици (интензивен) или 5 седмици (обикновен). УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: 50 ЦЕНА: 380 лв Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност. Той запознава с основните принципи при воденето на едностранно и двустранно счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство. Това е курс с подчертано практическа насоченост. При завършване на обучението се издава сертификат.

Един месец безплатна счетоводна услуга за нови клиенти

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Бургас

Ние сме фирма, която предлага счетоводни услуги: -текущо счетоводство - персонал и заплати - счетоводно приключване - водене на стоките по артикули - допълнителни счетоводни услуги. Нашите промоции за нови клиенти: ✔За фирми с минимален обем на работа, възможност за годишно счетоводно приключване с еднократна такса. ✔Един месец безплатна счетоводна услуга за нови клиенти, при сключване на договор с нашата счетоводна къща за счетоводно обслужване за срок от една. ✔Безплатна регистрация по ЗДДС на нови клиенти, при сключване на договор за счетоводство и счетоводни услуги с нашата счетоводна

Търси отчетник, счетоводство

обява за работа в Сандански, област Благоевград
Длъжност: Работа като Персонал, водещ счетоводни сметки и документи Бюро по труда Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ Сандански ] Място на работата: Насeлено място към общ. Сандански, обл. Благоевград Наименование на длъжността: 4311-2004 - Отчетник, счетоводство Основни отговорности: Извършва цялостната дейност по правилното водене на ведомости за трудови възнаграждения и разходването на парични средства за тяхното изплащане. Води счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация. Начислява, осчетоводява и представя на касиера за плащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на фирмата и възнаграждения по граждански договори. Вид трудов

Уроци по счетоводство за студенти БСУ-счетоводство I и II част, спец. курс, финансово, бюджетно.

Обучение, курсове » Бизнес, Администрация, Счетоводство   Бургас
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Индивидуална подготовка /на място и онлайн/ на студенти от БСУ за изпити по счетоводство-първа и втора част, финансово, бюджетно, банково, спец. курс, подготовка за държавен изпит. Решаване на задачи от изпити. Баланс, ОПР, оборотна ведомост. Откриване, водене и приключване на счетоводни сметки. Амортизации-линеен и нелинейни методи. Консултации. Решаване на курсови задачи по счетоводство. Изготвяне на курсови работи. По време на онлайн уроците: Преподавателят обяснява и решава заедно с вас задачите, които вие виждате записани на вашия екран. Уроците се провеждат в удобно за студентите време

Търси счетоводител

обява за работа в Лом, област Монтана
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда Лом Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Лом ] Място на работата: Насeлено място към общ. Лом, обл. Монтана Наименование на длъжността: 2411-6004 - Счетоводител Основни отговорности: Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 1019 Брой на свободните работни места: 1 Дата

Търси счетоводител

обява за работа в Разград
Длъжност: Работа като Финансови специалисти Бюро по труда Разград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Разград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Разград, обл. Разград Наименование на длъжността: 2411-6004 - Счетоводител Основни отговорности: Изпълнява задачи свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и др. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от

Счетоводни услуги, регистрации на фирми, данъци, консултации

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Бургас

… отделно работно място, за постоянно актуализиране на софтуер, за водене на счетоводство с постоянни промени в законодателните изисквания, да се притеснявате … Ние сме екип от професионални счетоводители и експерти ”Български Експерт”, които могат да помогнат на вашия бизнес да работи без проблеми с данъчните структури, за да можете вие да се концентрирате по управленските си функции и развитието на Вашия бизнес. Ние ще ви помогнем да спестите пари и ще ви предпазим от възможни грешки. - Абонаментно счетоводно обслужване - Личен състав и ТРЗ - Годишно приключване - Данъчни консултации - Юридически

Счетоводство и счетоводно обслужване

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Варна

Счетоводни услуги от ”ЕЛБЕТИЦА” ДЗЗД -Текущо счетоводно обслужване; -Годишно приключване; -Попълване на годишни данъчни декларации; - ТРЗ и водене на личен състав; - Финансови отчети; -Данъчни и осигурителни консултации; - Изнесено счетоводство, Onlaine счетоводство; дистанционни консултации

Счетоводна кантора - супер изгодни цени

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   София

… . Индивидуален подход при избора на формата и организиране на счетоводството за Вашата фирма … 11. Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност … Консултации в областта на счетоводството, данъците и осигурителните отношения … годишни финансови отчети в интернет в съответствие със Закона за счетоводството (за тези, които не са задължени да публикуват в Агенцията по … Счетоводни услуги Абонаментно счетоводно обслужване: 1 *** . 2. Съставяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на Вашата дейност. 3. Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика. 4. Текущо осчетоводяване

Счетоводни услуги

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   София

месечно водене на фирмено счетоводство, подаване на ддс декларации, ТРЗ, годишно приключване, подаване на всякакви декларации към държавните органи, изготвяне на справки, необходими на ръководството! Цени по договаряне и съобразени с документооборота на фирмата.

 рекламирай сам в favicon

Счетоводни и финансови услуги на добри цени

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Хасково

Счетоводни услуги и финансови консултации от квалифициран и опитен счетоводител, пълен набор от счетоводни дейности и услуги, ежемесечен финансов анализ на вашата фирма, данъчна защита, необвързващ договор, неограничен брой консултации - много професионално с индивидуално отношение към всеки клиент. Аз съм човек с богат професионален опит във воденето на счетоводство на фирми от всички сфери на бизнеса-производство, търговия, земеделски производители, онлайн магазини, медицински услуги, всички видове услуги на населението като козметични, фризьорски и останалите. Годишно счетоводно приключване