1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани
back to top
filter icon Филтри
sort icon Сортирай по
Област
Всички
loader icon
Населено място
Всички
loader icon
Обяви подадени след
Всички
loader icon

Съобщения, покани

191 обяви
Инвестиционно намерение - ”Дочев-Агро” ООД vip icon top icon
”Дочев-Агро” ООД ще изработи ПУП за ПИ с ИД 68967.47.116 по КККР на с. Старо Железаре, общ. Хисаря с цел промяна предназначението на земеделската земя за производствени и складови дейности за преработка на грозде - изграждане на винарна с дегустационна и къща за гости.
невалидна диплома

невалидна диплома

гр. Сливен, обл. Сливен
диплома на Иванка Трендафилова от ИПЗК-гр. Сливен с №411 (14.07.81) е невалидна
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

гр. Камено, обл. Бургас
Кирил Христов Корадов от гр. Бургас има следното инвестиционно предложение: Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-869, кв.38 по плана на с. Черни връх, Община Камено
 рекламирай сам в favicon
Съобщение до заинтересованото население
Мустафа Фехим Хасан има следното инвестиционно предложение: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ в УПИ VIII-484, кв. 142, по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

гр. Айтос, обл. Бургас
„Дънак” ЕООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp в УПИ XII, кв.1 по плана на гр. Айтос, община Айтос”
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

гр. Айтос, обл. Бургас
„Дънак” ЕООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp в УПИ IX, кв.1 по плана на гр. Айтос, община Айтос”
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

с. Лясково, обл. Бургас
„Дънак 83” ЕООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp в УПИ V-213, кв.29 по плана на с. Лясково, община Айтос”
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

с. Лясково, обл. Бургас
„Дънак 83” ЕООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp в УПИ VI-213, кв.29 по плана на с. Лясково, община Айтос”
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

с. Лясково, обл. Бургас
„Дънак 83” ЕООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp в УПИ VII-213, кв.29 по плана на с. Лясково, община Айтос”
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

с. Твърдица, обл. Бургас
Иванов Митрев и Ваня Петрова Митрева уведомяват населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на ограда в УПИ IV, кв.7 по плана на с. Твърдица, община Бургас /поземлен имот с идентификатор 721..
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
Младен Бориславов Михайлов и Десислава Филчева Михайлова уведомяват населението за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на магазин в зъболекарски кабинет в жилищна сграда, находяща ..
инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
Община Бургас уведомява населението за инвестиционно предложение: „Поставяне на един болард за контрол на достъпа на изхода на ул. „Александровска“ в участъка между о. т. 265 до о. т. 266 по плана на ..
изменение на ПУП-ПЗ

изменение на ПУП-ПЗ

гр. Несебър, обл. Бургас
„ДИАНА” ООД. Представлявано от Диана Тодорова Яръмова има следното инвестиционно предложение: Изменение наПУП- ПЗ в гр. Несебър
Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

с. Черни връх, обл. Бургас
Венета Славова Нейкова съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в ПИ 80916.501.622, с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас.
център за инвалиди приема дарения бяла техника и електроника
център за инвалиди приема дарения - работещи бяла техника и електроника
съобщение за инвестиционно намерение
”ХЕЛА. БГ” ЕООД, гр. Бургас е изготвила проект за строеж: ”Обществена пералня-преработка по време на строителството” в ПИ 07079.604.345 ПЗ ”Север” Бургас
складова база

складова база

гр. Бургас, обл. Бургас
Никол Христова Бъйрякова. има следното инвестиционно предложение: Складова база за негорими материали в УПИ II-552 в кв.50, по плана ПЗ „Север”, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.604.200 по КК..
Изграждане на вилна сграда.

Изграждане на вилна сграда.

гр. Созопол, обл. Бургас
Възнамерявам изграждането на нова вилна сграда в гр Созопол в имот с номер 006016 местност буджака за собствени нужди. Инвеститор. Цветан Груев.
Съобщение до заинтересованото население
ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ има следното инвестиционно предложение: Изграждане на 6 бр. вилни сгради в УПИ VIII-7210, идентичен с ПИ 67800.7.210 по КК, идентичен с ПИ 007210 по КВС, м. “Буджака“, гр. Созоп..
Съобщение до заинтересованото население
ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ има следното инвестиционно предложение: Изграждане на 4 бр. вилни сгради в УПИ VIII-6105, идентичен с ПИ 67800.6.105 по КК, идентичен с ПИ 006105 по КВС, м. “Буджака“, гр. Созоп..
 рекламирай сам в favicon
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение
Уведомяваме Ви, че Дениел Петров Радев имат следното инвестиционно предложение: Еднофамилна жилищнасграда, в УПИ III110, КВ.5 по плана на гр. Българово, общ. Бургас. Пи с ид.07332.501.110 по КК гр..
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение
Уведомяваме Ви, че Веселин Йорданов Йорданов има следното инвестиционно предложение: Еднофамилна жилищнасграда, в УПИ III130, КВ.17 по плана на с. Черни връх, Общ. Камено, обл. Бургас. Пи с ид.809..
обявление РИОСВ

обявление РИОСВ

гр. Бургас, обл. Бургас
”Технокорект” ЕООД има следното инвестиционно намерение: Пристройка към съществуваща сграда с ид. 07079.2.012 за асансьор, гр. Бургас
Уведомление за инвестиционно предложение в ПИ 27454.501.114
Уведомление за инвестиционно предложение за ”Преустройство и промяна предназначението на сграда със смесено предназначение в Жилищна сграда с апартаменти за гости Възложител: Цветан Атанасов Радев
Уведомление за инвестиционно предложение за ФтЕЦ
Спасов 2008 ЕООД, Ви уведомява, че ще изгради ФтЕЦ 30kW в УПИ XI-57, кв.27 в с. Железник общ. Карнобат
Уведомление за инвестиционно предложение за ФтЕЦ
Спасов 2008 ЕООД, Ви уведомява, че ще изгради ФтЕЦ 30kW в УПИ IX-57, кв.27 в с. Железник общ. Карнобат
Уведомление за инвестиционно предложение за ФтЕЦ
Спасов 2008 ЕООД, Ви уведомява, че ще изгради ФтЕЦ 30kW в УПИ VIII-57, кв.27 в с. Железник общ. Карнобат
Уведомление за инвестиционно предложение за ФтЕЦ
Спасов 2008 ЕООД, Ви уведомява, че ще изгради ФтЕЦ 30kW в УПИ VII-57, кв.27 в с. Железник общ. Карнобат
Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

гр. Несебър, обл. Бургас
РОЗАЛИНА БОРИСОВА КОЛЕВА и НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ КОЛЕВ имат следното инвестиционно намерение относно изграждане на допълващо застрояване - гараж в УПИ III-485 в кв. 35 по плана на е. Равда, община Несебър
Уведомление за инвестиционно предложение за ФЕЦ
ИНС 2002 ООД, Ви уведомява, че ще изгради ФЕЦ в гр. Бургас, ж.к Изгрев бл.184, ет. 8, ап. 34, ПИ 07079.501.154.1.31
Въведи страница №