1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

140 обяви
ПОКАНА Управителният съвет на кооперация „Единство“ с. Ботево, обл. Ямбол, свиква ГОДИШНИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ на 25.07.2020г., от 08.00 часа, което ще се проведе в с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, в залата на кооперацията, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане и освобождаване на член-кооператори 2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията през 2019г. 3. Отчет на КС за работата му през 2019г. 4. Приемане отчета на одитора за 2019г. и преизбиране на одитор за 2020г. 5. Упълномощаване на председателя на УС за вземане на решения за работа с банки,..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Ганка Тенева Кирова и ”Айват” ЕООД в качеството си на съсобственици обявяват инвестиционно намерение за изграждане на обект: ”Жилищна сграда в УПИ XIX, кв.25, ж.к. ”Възраждане”, гр. Бургас, ул. ”Княз ..

Инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ДОНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА има следното инвестиционно предложение: Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-468, кв. 22, идент. с ПИ с идентиф. 35033.501.4680, в гр. Каблешково, общ..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..

Инвестиционно намерение

гр. Айтос, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Ремзия Рахим Рамадан има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор № 2742, местност „Трите братя”, землище гр. Айтос, община Ай..

„Дънак 83” еоод

гр. Айтос, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „Дънак 83” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp на покрива на масивна сграда, находяща се в УПИ X-4439, кв.260, ..
”Ростер” ООД уведомява за уточняване в името на обекта, а именно: „Модулна станция за дизелово гориво“ в УПИ ІV-348 (ПИ 35883.509.27 от КККР), кв.36 по ПУПІПРЗ на площадката на бивш „НХК Бургас“ - общ..
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в агенция ИМОТИ ФАВОРИТ гр. Ямбол

Инвестиционно предложение

гр. Несебър, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА НЕСЕБЪР има следното инвестиционно предложение: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III, в кв. 7 по РП на гр. Обзор, общ. Несебър идент. с ПИ 53045.502.41 по КК

Инвестиционно намерание

с. Сливово, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ”ДИСКОНТ 65” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на ПОДОБЕКТ „СГРАДА Б“ към Хотел 3* в УПИ III, кв.30, с. Стоилово, Община Малко Търново

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
„Товарни превози-1” АД уведомяват населението за изменение и допълнение на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база в УПИ XXXVIII по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас, община Бургас /позем..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Димитрина Петрова Тончева има следното инвестиционно намерение: Изграждане на огради с височина 2,20 м по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.702.1022, УПИ I-371, кв.50 по плана на кв. Ветрен..

Уведомление РИОСВ

гр. Черноморец, обл. Бургас
Възложителят Михаил Панайотов Панайотов уведомявя заинтересованите за инвестиционното си намерение за ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОГРАДА В ПИ 81178.5.506, М. ТАЛАСАКРА, ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ

инвестиционно намерение

с. Росен, обл. Бургас
Коста Киров Киров има следното инвестиционно намерение: Изграждане на басейн с обем до 100 кубика за собствено ползване и изпълнение на огради с височина 2,20 м по имотните граници на УПИ VIII-332, ..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Иван Кръстев Станков r Димитрина Койчева Станкова имат следното инвестиционно предложение: Проектиране и изпълнение на: ”Изграждане на плътна ограда по страничните имотни граници на УПИ ХIII-781, кв..
Провеждане на предвидената в ЗУТ процедура по одобряване на работен проект и набавяне на разрешение за строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура - приемо-предавателна станция (..

Зоя от Търново обади се непременно

гр. Пловдив, обл. Пловдив
Зоя от Търново обади се непременно

Уведомление за инвестиционно предложение

с. Полски извор, обл. Бургас
”Зангар” ЕООД уведомява за изграждане на жилищна сграда в УПИ ХV-87, кв.54 по плана на с. Полски извор, общ. Камено

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „СИ ФУУД“ ООД има следното инвестиционно предложение: Преустройство и пристройка на част от съществуваща селскостопанска сграда, в УПИ IV-623 и УПИ V-622, в кв. 65, местност „Сулу д..
Димитричка Нончева Маринова обявява инвестиционно намерение за строителство на двуетажна жилищна сграда в ПИ 07079.12.642, УПИ II-1, м.20, местност Машатлъка, кв. Ветрен гр. Бургас.

Инвестициооно намерение

гр. Несебър, обл. Бургас
че „Съни Бийч Кийс” ЕООД има следното инвестиционно намерение относно изграждането на жилищни сгради за собствени нужди, с ПУП - ЧПЗ за ПИ №018001, идентификатор на имота: 51500.18.1, в местност“Боста..
Уведомяваме ви, че съгласно чл. 4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/., е предприета инициатива за: Изграждане на Жил..

инвестиционно намерение

с. Крушевец, обл. Бургас
изработва се ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 135.190, 135.186, 135.189 в зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, с. Крушевец, за информация - Бургса, ул. В. Априлов 18, офис 7
израпотва се ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 81178.1.316 по КК на гр. Черноморец, за информация Бургас, ул. Васил Априлов 18, офис 7
изработва се ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 27, по ПР на кв. Рудник, за информация Бургас, ул. Васил Априлов 18, офис 7
Тодор Стоянов Дечев, управител на фирма „БИЛДИНГ - ТД“ ЕООД, уведомява за инвестиционното си намерение да възложи ТИП за преработка на одобрен проект на жилищна сграда в УПИ VІІІ-314, кв.41, по плана ..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Изграждане на Уличен водопровод за УПИ XII42, кв.10, с. Писменово, Община Приморско“. Възложител: Свилена Костова - Тодорова

Уведомление РИОСВ

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомление за промяна в инестиционно намерение на Рибекс Трейдинг ООД от цех за преработка на миди в цех за преработка на миди и рапани.

Инвестиционно намерение

гр. Приморско, обл. Бургас
Инвестиционно намерение по реда на чл. 150 от ЗУТ - жилищна сграда със заведение за обществено хранене в УПИ VII-59, кв. 48 по плана на гр. Приморско.
Рибекс Трейдинг ООД прави промяна в инвестиционно намерени за изграждане на площадка за третиране на отпадъци от миди и други мекотели.
Въведи страница №
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.