1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

139 обяви
Обявление съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС за инвестиционно предложение за обект - “Реставрация и адаптация на сграда с идентификатор 51500.501.92.3 - НКЦ ’’къща на наследници на Андон Ненов’’, в УПИ VIII-232, кв.9, по плана на гр. Несебър”, с идентификатор 51500.501.92 по КК, благоустрояване на дворното пространство и възстановяване на едноетажна пристройка на допълващото застрояване по автентични данни. Възложител: Александра Велимирова Мирчева, „Булнобил експорт“ ЕООД
Обявление съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС за инвестиционно предложение за обект – „Изграждане на нов училищен комплекс и локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води” в УПИ V-4555, 1875 „за училищен комплекс“, кв. 28а, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“, гр. София, Столична община, ПИ с идентификатор 68134.1970.4596 Възложител: Алумни ООД
СЪОБЩЕНИЕ Инвеститорът Пламен Димов Димов има следното инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на лозя, изграждане на лозови масиви с капково напояване в землището на с. Научене, община Нова Загора, в имоти с идентификатори 51151.53.11, 51161.70.1 и 51161.53.13, попадащи в местност „Брестите”. Инвестиционното предложение обхваща следните основни процеси: 1) Изкореняване 2)Почвена обработка на терените за предвидените сортове лози,разположени в имот с ПИ 51151.53.11, 51161.70.1, 51161.53.13. последната повърхностна обработка. 3) Изграждане на технологични пътища. 4) Зас..
 рекламирай сам в
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в агенция ИМОТИ ФАВОРИТ гр. Ямбол
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в агенция ИМОТИ ФАВОРИТ гр. Ямбол
Младен Желев Кисьов има следното инвестиционно предложение: Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ CXXV2121, КВ.62 по плана на кв. Банево

Инвестиционно намерение

гр. Китен, обл. Бургас
Уведомяваме ви, че съгласно чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/., е предприета инициатива за изграждане на Жил..
Моля помогнете който види момичето дасе обади на полицията 112 или на мой номер моля без подигравки. Момичето е отвлякано или избягал от домъси тя е на 14 год моля да помогнем на родителите им зада се..
Катина Анастасова Чернова уведомява за следното инвестиционно намерение: - Уведомление за инвестиционно намерение - Преустройство на ап. Десен(ет.5) в ап. Десен(ет.5) и ап. Ляв(ет.5), намиращ се в М..

изработва сандали и колани по поръчка

гр. Пловдив, обл. Пловдив
изработка на сандали, тип гръцки, от гьон - 100 лв. и колани по поръчка, естествена кожа - 50 лв./бр.

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
ЕТ ”АСО- Христо Нанев” гр. Бургас има следното инвестиционно предложение- Преработка по време на строителството на обект ”Овцеферма за 700 овце, порода ”Лакон” н ПИ 061002, землище с. Дюлево, Община С..
Офис на Easypay (Изипей) работно време винаги удобно на Вас в Пловдив (Plovdiv). Свържете се с каса на изипей (izipey) по телефон за проверка за превод или на сметки. Одобрение във всички офиси за изи..

Инвестиционно предложение

с. Тънково, обл. Бургас
Фирма, Кесеф’’ ООД има инвестиционно предложение за изграждане на стопанска постройка на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Димитър и Полина Анестеви, уведомяват всички заинтересувани страни за своето инвестиционно намерение: ”Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и ограда” в УПИ II-1135, кв.45 по план..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Роза и Стефан Станчеви, Димитър и Полина Анестеви, уведомяват всички заинтересувани страни за своето инвестиционно намерение: ”Изграждане на жилищна сграда с ограда” в УПИ XIV-1131, кв.45 по плана на ..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Роза и Стефан Станчеви, уведомяват всички заинтересувани страни за своето инвестиционно намерение: ”Изграждане на жилищна сграда с бистро, магазин и ограда” в УПИ I-1130, кв.45 по плана на кв. Краймор..

Инвестиционно предложение

с. Лозенец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Емил Теофилов Димитров и Светослав Емилов Димитров имат следното инвестиционно предложение: Изграждане на Две еднофамилни жилищни сгради с гаражи - Сграда 1 и Сграда 2 в УПИ VIII-21..
”ТМ” ООД уведомява за инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 KW върху покрива на сграда в ПИ 11538.502.359 по КККР на град Свети Влас, община Несебър.

Присъединителни топлопроводи

гр. Бургас, обл. Бургас
„България Лукс Имоти“ ЕООД. има следното инвестиционно предложение: „Присъединителни топлопроводи за централизирано топлоснабдяване” в ПИ с ид. 07079.601.207 по КК, УПИ IV-207, кв.7, по плана на ж..

Обявяване на инвестиционно намерение

гр. Малко Търново, обл. Бургас
КАРАМЛЪКА ЕООД уведомява жителите на село Младежко. За своето инвестиционно намерение - обособяване на зона за отдих на открито в местноста Лъките село Младежко.
 рекламирай сам в
”Бояджиев” ЕООД еведомява за изграждане на семеен хотел в УПИ V-301, кв.55 по плана на с. Равда, общ. Несебър, ПИ с идент.61056.502.301 по КК

Инвестиционно намерение

гр. Несебър, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Евгения Петева Оздемир гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 58, ет.2 има следното инвестиционно предложение: Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ 039164.11.948, м..

Инвестиционно намерение

гр. Несебър, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ”ЕВРО-АЗИЯ” ООД гр. София, кв Изток, ул. Чарлз Дарвин 12, ет.1 има следното инвестиционно предложение: ЗАДАНИЕ ЗА ПУП-ПРЗ съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.125 о..
Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД: ОБЯВЯВА: инвестиционно предложение за „Извършване на р..
Теодор Пепов Ангелов има следното инвестиционно предложение: Изменение на План за регулация и застрояване за УПИ VIII-232, кв.21, идентичен с ПИ 32367.501.232, по КК на с. Извор, Община Бургас, за да ..
”ДЕНЕКС К” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.707.768, гр. Бургас, кв. Банево, с. о. ”Острица 2”, ул. ”Тридесет и шеста”.

Вътрешно преустройство

гр. Бургас, обл. Бургас
Константин Маринов Господинов. има следното инвестиционно предложение: Вътрешно преустройство с промяна на фасада на самостоятелен обект с идентификатор 07079.607.52.1.54, находящ се в жилищна с..

Уведомление за инвестиционно намерение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Ваня Апостолова Монова, като собственик на ПИ 67800.50.136 и ПИ 67800.50.137 по КК на гр. Созопол, м. ’’Куку баир’’, зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол, има следното инвестиционно ..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Атанас Митрев и Стоян Митрев, уведомяват всички заинтересовани страни за своето инвестиционно намерение: ”Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1654 и УПИ XIII-20 в кв.60, ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и ..
Въведи страница №