1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

97 обяви

Инвестиционно предложение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Венцислав Александров Мусабашев има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт ” в имот ПИ 81178.5.2440 в м. ”Аклади”землище гр. Черноморец

обява за инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
О Б Я В А На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, ЕМ ДЖИ Солюшън ЕООД, ЕИК 205109888 обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за изграждане на ферма за отглеждане..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
„ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД и Ирина Димитрова Георгиева уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат предложение за ПУП-ПЗ за УПИ XVIII-971 и XIX-972, кв. 22, ПИ с идент. 07079.30.971 и..

Инвестиционно намерение

с. Стоилово, обл. Бургас
Уведомяваме ви че Георги Иванов Иванов има следното инвестиционно предложение - Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV - 340,342, кв.29, с. Стоилово, общ,. Малко Търново

инвестиционно намерение

гр. Несебър, обл. Бургас
„Транстурист” ООД има следното инвестиционно предложение за обект: “ Изграждане на водопроводно отклонение за ПИ 51500.505.1040, по плана на КККР на гр. Несебър
Изпълнителна агенция ”Военни клубове и военно-почивно дело” обявява на 13.01.2020 г. от 11.00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, представл..

Инвестиционно намерение

гр. Созопол, обл. Бургас
Георги Петров Бонев уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за промяна по време на строителство на обект „Вилна сграда в УПИ-XIII 5206, м. ”Буджак..

инвестиционно намерание

гр. Бургас, обл. Бургас
„НЕОМАКС” ЕООД - гр. Бургас, уведомява че има следното инвестиционно предложение „„Промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в сграда с идентификатор 07079.653.303.1.53 в за..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..

Търся номер

гр. Айтос, обл. Бургас
Търся номера на иван малинов на началника на мвр от айтос много е важно моля без подигравки важное
Уведомяваме Ви, че Георги Иванов Стоев, Пенка Иванова Стоева, Веселка Константинова Хараламбова, Славка Иванова Хараламбова има следното инвестиционно предложение: Вътрешно преустройство на офис с ..
Търсите определен модел електроника, или ниска цена... Заявете желания модел от световния пазар, или да посочите точни изисквания, за да получите оферта Можете да посочите който и да е модел от..

играй табла в пловдив

гр. Пловдив, обл. Пловдив
Нов клуб за игра на табла и турнири стартира от януари в Пловдив

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Андрей Киряков -София има следното инвестиционно предложение: Промяна по време на строителството по смисъла на чл.154, ал.5 от ЗУТ на строеж: Търговски обекти - 8 бр и бунгала - 15 ..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Цветомир Милатов и Евелина Топалова обявяват инвестиционно намерение за строителство на жилищна сграда в УПИ XI-578 кв.12 по плана на кв. Ветрен, Община Бургас (информация в РИОСВ)

Инвестиционно намерение

гр. Ахтопол, обл. Бургас
Уведомяваме ви, че съгласно чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/., е предприета инициатива за изграждане на ”Ре..
Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-168, кв. 17 по плана на с. Топчийско, община Руен, област Бургас, с възложител: Рейхан Фикрет Смаил
Поради увеличаването на ”спортистите”, които само правят поръчки и после не ги получават, за основно получаване се счита ЛИЧНОТО получаване. Който иска получаването да е с куриер, се предплаща поръч..
Изграждане на жилищна сграда в ПИ 24 по неодобрен кадастрален план на с. Струя, община Руен, област Бургас, с възложител: Басри Мустафа Юмер
Атанас Димитров уведомява за изграждане на жилищна сграда в УПИ VІІ-166, кв.5 по плана на с. Ливада, Общ. Камено.

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Неделин Пенчев Шкодров и Станимир Пенчев Шкодров, съобщават, за ИП „Спомагателна сграда за подемно съоръжение - преработка по време на строителството” в УПИ І-3843, кв.35, ж.к. ”Братя Милодинови”, гр...

Инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
Стамат Тодоров Стаматов уведомява, че има инвестиционно намерение ”Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда ид N 57491.507.298.2”в УПИ N X-1748 от кв.166. По плана на гр. Поморие, Общи..

Инвестиционно намерение

гр. Царево, обл. Бургас
Уведомяваме ви, че съгласно чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/., е предприета инициатива за изграждане на Жил..

Инвестиционно намерение

гр. Созопол, обл. Бургас
обект: Вилна сграда в УПИ I-5.883, идент. с ПИ с идентиф. 67800.5.883, в м. ”Буджака”, землище на гр. Созопол, общ. Созопол ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”СПАРТА ГРУПП” ЕООД

Инвестиционно намерение

гр. Малко Търново, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ”ДИСКОНТ 65” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на ПОДОБЕКТ „СГРАДА Б“ към Хотел 3* в УПИ III, кв.30, с. Стоилово, Община Малко Търново

Инвестиционно предложение

гр. Черноморец, обл. Бургас
„Комсед” АД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности”, в гр. Черноморец на път II-99 „Бургас-Созопол” при ..
Валентина Перчанова уведомява за изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ VІІІ-588, кв.41 по плана на гр. Камено

Търся помощ

гр. Велико Търново, обл. Велико Търново
Безвъзмездна помощ от добри хора, за заплащане на дължима сума за Обществено жилище в което живея с децата си, за наемът ни... Без предложения за секс срещу помощта, ако има такава. Само добри и к..
Фирма ”Витамините ми” ЕООД, Мол: Михаил Михайлов, ще кандидатства по Подмярка 4.2.2 по ПРСР за периода 2014-2020 г. за закопуване на мобилно преработвателно съоражение за преработка на плодове в студе..

Инвестиционно намерение

гр. Ахтопол, обл. Бургас
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, „Гладиол-Бургас“ ЕООД обявява на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за: „Изгражда..
Въведи страница
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.