1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

115 обяви
Петя Иванова обявява инвестиционно намерение за строителство на едноетажна жилищна сграда в УПИ VII-308, кв.28, с. Извор, Община Бургас. За справки - РИОСВ-гр. Бургас.
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в WWW.IMOTIFAVORIT.COM

Инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
Обявление за инвестиционно предложение ”Допълващо застрояване - склад за стопански инвентар”, предстоящо да се реализира в имот с адрес - гр Бургас, кв ”Банево”, ул ”Трите Сестри” №88.

Автомиква Кархер - Изграждане на тръбен кладенец

гр. Стара Загора, обл. Стара Загора
Автомивка Кархер има инвестиционно намерение за изграждане на тръбен кладенец в имот № 68850.502.530 - ниско застрояване до 10м., гр. Стара Загора, обл. Стара Загора

Инвестиционно намерение

гр. Созопол, обл. Бургас
Инвестиционното предложение е ново. Целта е изграждането на ограда на парцела, озеленяване, електрифициране и водоснабдяване на същия. Разчистване и подравняване на терена, с цел поставянето на карава..

Mobg.eu. Покупки, продажби

гр. София, обл. София
Безплатните обяви са чудесен начин за покупка, продажба, смяна на домакински уреди или друг продукт или услуга. Ако искате бързо да продадете или купите нещо. Публикувайте безплатните си реклами на на..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..
Уведомяваме Ви, че, „Турист Премиум Инвестмънт„ ЕООД има следното инвестиционно предложение за: ”Изграждане на алейна мрежа - алея №1’’ в гр. Обзор.

Уведомление за инвестиционно намерение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Дана Иванова Костова, има следното инвестиционно предложение: ’’МОНТАЖ НА ВРЕМЕНЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ - Бистро и дървен навес, разположени в УПИ VII-33 кв.6 (63029.501.56 по КК) с. Р..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
”СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг” ЕООД, има следното инвестиционно предложение, изграждане на обект: “Производсвено-складова база за метал и администрация” в УПИ ХVІІІ-762 в кв.44 по плана на П..

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
Интерком Груп ООД има инвестиционно предложение за изменение на ОУП на гр. Бургас и урегулиране с ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.1.1456 по КК на м. Под шосето, кв. Сарафово
„Алтест“ ЕООД уведомява за изграждане на открити бетонови канали за отвеждане на повърхностни дъждовни води и пречистени отпадни води от цех за производство на алуминиеви профили - УПИ ІІ-15,16 в маси..

Уведомление за инвестиционно намерение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Дойка Василева Георгиева, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане /монтиране / на Кафе-аператив, съгласно изискванията на чл.59а ал.2 от ППЗОЗЗ в ПИ 81178.3.185, м. ’’Ак..
Провеждане на предвидената в ЗУТ процедура по одобряване на работен проект и набавяне на разрешение за строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: нова приемо-предавателна станц..
Провеждане на предвидената в ЗУТ процедура по одобряване на работен проект и набавяне на разрешение за строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: нова приемо-предавателна станц..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
“БОВА ЕСТЕЙТ“ООД И „УНИСТРОЙ СЕВЕР“ЕООД следното инвестиционно предложение: Във връзка с настъпили промени в инвестиционните намерения, настъпили по време на строителство на строеж с одобрени ТИП ..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Съгладно изисткванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, Министерството на земеделието, храните и горите уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение за..

Уведомление инвестиционно

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомление инвестиционно

81178.6.249

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Николай Иванов Бакалов предвижда: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, местност „Акл..
Уведомяваме Ви, че „Инстрой Бургас” ООД и Васил Димитров Тодоров предвиждат: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори..

48619.55.688

гр. Царево, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „Ивели Консулт” ЕООД предвижда допълване на инвестиционно предложение „Изграждане на курортен обект за настаняване - къмпинг за 30 броя каравани с навес, зона за разполагане на пал..
Въведи страница №
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.