Съобщения, покани

56 обяви
ТДКЦ ЕООД Бургас, на осн.чл.20 от ЗОП приема оферти за нова ултразвукова АГ апаратура с вагинален и конвексен трансдюсер на стойност до 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС. Апаратурата да има минимум 1 г. гаранция и въвеждането и в експлоатация да е 2 месеца от закупуването. Оферти се приемат всеки работен ден на адрес: бул. Иван Вазов 5, от 8 до 16 ч., стая 104 - личен състав. Срок на подаване до 30.08.2019 г.
ТДКЦ ЕООД Бургас, на основание чл.20 от ЗОП, приема оферти за нов аудиометър и тимпанометър на стойност до 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС. Апаратурата да има минимум 1 г. гаранция и въвеждането и в експлоатация да е 2 месеца от закупуването. Офертите се приемат всеки работен ден на адрес: бул. Иван Вазов 5, от 8 до 16 ч., стая 104 – личен състав. Срок на подаване до 23.08.2019 г.

Новини те са важни

гр. Айтос, обл. Бургас
Защо полицията помагат на измамниците зада не взимат наказание

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..

Карай повече, плащай по-малко!

гр. Варна, обл. Варна
Карате дизелов автомобил? Искате повече мощност? Искате по-нисък разход на гориво? Искате по-малко вредни емисии? Вижте нашият иновативен продукт на страницата ни във Фейсбук https://www.faceb..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
„УНИБЕТОНИ” ЕООД има следното инвестиционно предложение за обект: “Надстройка на сграда с идентификатор 07079.6.1205.1” в УПИ І-455,519,520,521,523 в кв.6, ПИ с идентификатор 07079. 6.1205 по кадастра..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Фирма МОНОЛИТ А. Д. ЕООД има инвестиционно намерение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ІV-399, кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас
Избор на изпълнител за визуализация, информираност и публичност: изработка на информационни плакат, постоянна табела, стикери за ДМА и банери и лога за интернет страницата във връзка с изпълнение на п..

Изработване на проект на ПУП-ПРЗ

гр. Царево, обл. Бургас
Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.505.59 и ПИ 48619.505.420, кв. ”Белия бряг”, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас с цел делба на имота без промяна на начина, характера и параметрите на за..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КОЗЛОВА, уведомява за изграждане на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа в УПИ III-333 кв. 34 по плана на с. Гюльовца, община Несебър, ПИ 18469.501.333

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
„ТАТЯНА К” ЕООД, ЕИК 202226612, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Отец Паисий 29, уведомява за изграждане на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа в УПИ III-333 кв. 34 по плана на с. Г..

Инвестиционно намерение

с. Суходол, обл. Бургас
ЗП Иван Крушев уведомява, че има следното инвестиционно намерение: да кандидатства по мярка 6.3 ”Стартова помощ за развитие на малки стопанства” и да увеличи броя на пчелните семейства от 125 на 160 б..

Инвестиционно намерение

с. Суходол, обл. Бургас
ЗП Ангелина Крушева уведомява, че има следното инвестиционно намерение: да кандидатства по мярка 6.3 ”Стартова помощ за развитие на малки стопанства” и да увеличи бройката на пчелните семейства от 125..

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
”ПРОМЕТ-СТИИЛ” ЕАД, уведомява засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: Закупуване на оборудване, организиране на технологични процеси, сертифициране с цел: Нанасяне на термо..
център за инвалиди приема дарения - бяла, техника, електроника
Продаваме печеливш разработен бизнес - Ситисайтсийнг България. Марката ”Ситисайтсийнг” е известна в целия свят със своите обиколки на забележителностите на атрактивни автобуси. Автобусните обиколки са..

онлайн магазин

гр. Бургас, обл. Бургас
Търся програмист за направа платформа за онлайн магазин

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
ВИП ЛАЙФ” ЕООД и „МЕДЖИГ СТРОЙ” ООД, уведомяват засегнатото население има следното инвестиционно намерение: „Благоустрояване в УПИ ХІ, кв.49 и изграждане на пет броя паркоместа в крайуличен паркинг се..

Инвестиционно намерение

с. Йоаким Груево, обл. Пловдив
Иван Темелков Златков има инвестиционно намерение за ПУП-ПРЗ, промяна предназначението на земеделска земя, имот № 002097, местност ”Ташев бряг”, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив за об..

инвестиционно предложение

с. Лозенец, обл. Бургас
Емил Теофилов Димитров уведомява за инвестиционното си намерение - ” Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в УПИ I, ПИ 44094.21.72, с. Лозенец, м. Рибарницата, Община Царево”

Обява по чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

гр. Пловдив, обл. Пловдив
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: с. Костиево, поземлен имот с идентификатор 38950.42.75

Обява по чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

гр. Пловдив, обл. Пловдив
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: гр. Пловдив, п. к. 0, ул. Санкт Петербург, поземлен имот с идентификатор 56784.529.72

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
„ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ООД съобщава на засегнатото население че има следното инвестиционно намерение за изграждане на: “Улична битова и улична дъждовна канализация в ПИ 07079.607.482 / ул. “Калофер/, кв.18 м..

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че ”Понтика ГР” и Стойчо Йорданов Тодорво имат следното инвестиционно намерение: ”Промяна по време на строителството на многофамилна жилищна сграда” в УПИ V-1, кв.138, по плана на РЦ ”..

Обявление ИП

гр. Пазарджик, обл. Пазарджик
Фирма ХРИС ООД има инвестиционнио предложение да отглежда до 10 000 броя пъдпъдъци за месо и яйца в имот намиращ се в село Ивайло община Пазарджик област Пазарджик собственост на същата фирма

инвестиционно намерание

гр. Бургас, обл. Бургас
”МАКЕДОНИЯ 70” ООД, има следното инвестиционно предложение след издаване на Разрешение за строеж на ЖИЛИЩНА СГРАДА със сградни ВиК отклонения в ПИ с идентификатор по КК 07079.616.81, УПИ VII-4096, кв...

Обява по чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

гр. Стара Загора, обл. Стара Загора
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: С. Хрищени, Стара Загора, м. Чанлъка, поземлен имот с идентификатор 77476.56.42
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: гр. Русе, п. к. 7000, бул. Трети Март №60, поземлен имот с идентификатор 63427.3.500
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: гр. Бургас, п. к. 8000, местност ПОД ШОСЕТО, поземлен имот с идентификатор 07079.2.2003
Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване - МССГС - 30, с адрес: гр. Плевен, п. к. 5800, ул. Метро №11, поземлен имот с идентификатор 56722.651.435
Въведи страница
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.