1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

85 обяви
СЪОБЩЕНИЕ Кольо Ненов Колев, управител на „МЕЛМАК” ООД, съобщава за инвестиционното си предложение, което е: „Изменение на ПУП – от предприятие за студена обработка на метали да се установи ново отреждане – за месопреработвателно предприятие”. Поземлен имот 67338.865.573 в местността ”Кованлъка”, землището на кв. Речица, град Сливен обхваща 12093 кв.м урбанизирана територия. Ще бъде разработен ПУП като ще се спазят изискванията и разпоредбите на действащата законова и нормативна уредба, с цел изграждане на месопреработвателно предприятие за производство на сурови, пушени и сушени мезета.
БГ Наеми - Обяви за наеми на недвижими имоти от всички агенции и частни лица за цяла България. Наеми на апартаменти, магазини, офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други градове. Квар..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Георги Димов Добрев съобщава, за ИП „Преработка по време на строителството на Жилищна сграда с магазини - етапно строителство” в УПИ ІХ-717, кв.79 по плана на гр. Черноморец, Община Созопол. Становища..
Обява до заинтересованите лица и общественост На основание на чл.4, ал.2 от Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ”СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА”..
Стефан Папалезов има следното инвестиционно предложение: Многофамилна жилищна сграда с ателиета, подземни гаражи и ограда в УПИ LVI кв. 53, гр. Созопол.
О Б Я В А На основание чл.4, ал.1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС No 59 от 7.03.2003 г., ..
Уведомяваме Ви, че „Мейдън Апартментс” ЕООД, „ПМ 71” ЕООД и Николай Иванов Бакалов имат следното инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояван..

„Монолит 1994” ЕООД

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „МОНОЛИТ 1994” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на пансион в поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „БУРГИНВЕСТ БГ“ ООД и Иван Тодоров Буков, имат следното инвестиционно предложение за: Жилищна сграда в УПИ XIII-1877, кв.41 по плана на ж.к. “Братя Миладинови“ - гр. Бургас

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „БУРГИНВЕСТ БГ“ ООД и Иван Тодоров Буков, имат следното инвестиционно предложение за: Жилищна сграда в УПИ IV-1878, 1879, кв.41 по плана на ж.к. “Братя Миладинови“ - гр. Бургас
Кирекица Стаматова, Славка Георгиева, Петър Петров и Христина Петрова-Фуртнер уведомяват за изграждане на сграда със смесено предназначение-офиси, ателиета, жилища и заведение за обществено хранене в ..

Веселин Миладинов Петров

гр. Черноморец, обл. Бургас
Веселин Миладинов Петров и Йордан Иванов Каймаканов Ви уведомяват за „Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ свързан с разделяне на поземлен имот с идентификатор 81178.5.105..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..
Информация относно аварийното планиране за тези предприятия/съоръжения и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, съгласно изискванията на чл.116 д, ал.1 от Закон за опазване на..
Търсите определен модел електроника, или ниска цена... Заявете желания модел от световния пазар, или да посочите точни изисквания, за да получите оферта Можете да посочите който и да е модел от..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Деница Недкова Георгиева и Петко Стефанов Георгиев съобщават, за ИП „Жилищна сграда” в УПИ І, кв.44, кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас. Становища могат да се изпращат в Общината и РИОСВ-гр. Бургас.

инвестицонно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Михаела Недкова Михалева съобщава, за ИП „Жилищна сграда” в УПИ ХІІ, кв.44, кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас. Становища могат да се изпращат в Общината и РИОСВ-гр. Бургас.

инвестиционно предложение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Димитър Янчев и Славянка Янчева уведомяват населението за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в УПИ VI-5101 /поземлен имот с идентификатор 81178.5.555 по КК/ по плана на местнос..

Тодор Георгиев Георгиев

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Тодор Георгиев Георгиев и Златинка Лечева Георгиева имат следното инвестиционно предложение: „Изграждане на една жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.41.145, мест..

„Еврокапитал-България” ЕАД

гр. Поморие, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „Еврокапитал-България” ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на два магазина /магазин 2 в секция Д и магазин 3 в секция Е/ в зъболекарски кабинет в жилищна с..
Състояние: Ново Инвестиционно намерение за изграждане на капково напояване в гр. Поморие, местност Кошарите за напояване на лозов масив.
Състояние: Ново Инвестиционно намерение за изграждане на капково напояване за лозов масив в гр. Поморие, местност Кошарите.

Лекция с професор Стамен Стаменов

гр. Стара Загора, обл. Стара Загора
Здравейте, с голямо удоволствие ви каним на лекция с професор Стамен Стаменов на 2 ноември в гр. Стара Загора парк-хотел Стара Загора от 17:00 часа. На лекцията ще имаме удоволствието да научим за т..
абонамент за 3 месеца за списание Благодат, издателство Християнски център, може да направите на адрес Пловдив, ул. Ландос 24, п.к. 11

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Николай Петров Вълчев и Силвия Иванова Згурова съобщават, за ИП „Надстройка и преустройство на складово помещение в котелно на съществуваща жилищна сграда с идентиф.07079.823.338.1” в УПИ ІХ-318, кв.2..
„Улица от о. т.575 - о. т.576 на територията на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД между кв.42 и кв.44 по плана на ПЗ „Север” в ПИ с идентификатор 07079.605.425 и 07079.605.452 по КК и КР на г..
Улични ВиК мрежи от о. т. 575 - о. т. 576 по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас - ВТОРИ ЕТАП - преработка по време на строителството на основание чл.154 от ЗУТ.

„Сън Рокс” ЕООД и Емил Цанев Симеонов

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че „Сън Рокс” ЕООД и Емил Цанев Симеонов имат следното инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-5085 ..

Ем Пи Рент

гр. Созопол, обл. Бургас
ЕМ ПИ РЕНТ” ЕООД Ви уведомява за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда и басейн с площ 47,83 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67800.4.56, местност „Буджака”, гр...

Изработване на ПУП

с. Маринка, обл. Бургас
Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 47202.503.49, с. Маринка, м. “Училищното“ №1, общ. Бургас, обл. Бургас с цел привеждане параметрите на застрояване, според предвижданията на ОУП на Община Бургас: устройств..
Въведи страница
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.