1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

108 обяви
Информация за събитие На 10.09.2020 г. се организира събитие с водосвет на сградата на Участък „Пожаробезопасност и защита на населението“ гр. Созопол в изпълнение на проект СВ005.2.11.035 «Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани» Събитието се организира след изпълнение на дейност 2 „Реконструкция и разширение на сградата на Участъка” в гр.Созопол и дейност 3 „Доставка на специализирани превозни средства” за двете Общини. Инвестициите са финансирани по проект № CB005.2.11.035 „Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани” – (“Suloglu and Sozopol – Informed, Trained, Equipp..
Обявление: Нитонтекс ЕООД има инвестиционно намерение да построи Фотоволтаична централа 30 kW в ПИ 07079.2.2580, м. Дванадесетте в землището на град Бургас
Обявление: Тончо Геогиев Сулев има инвестиционно намерение да построи Фотоволтаична централа 30 kW в ПИ 10361.501.9541 по плана на село Велика, общ. Царево
 рекламирай сам в

инвестиционно предложение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Вероника Иванова Михалева и Симона Иванова Михалева уведомяват населението за изработване на „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори ..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в агенция ИМОТИ ФАВОРИТ гр. Ямбол
Търсите определен модел електроника, или ниска цена... Заявете желания модел от световния пазар, или да посочите точни изисквания, за да получите оферта Можете да посочите който и да е модел от..

инвестиционно предложение

гр. Стара Загора, обл. Стара Загора
Стефан Радостинов Симеонов, съобщава за ИП „Комлексен проект по чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ за изграждане на Магазин за мебели и склад” в УПИ V5214, кв.5-индустриален/ПИ с идентификатор 68850.522.5..

Уведомление за строителство

гр. Обзор, обл. Бургас
Балю Желязков Стоянов уведомява за строителство на жилищна сграда и малък обект за дестилация на ракия в ПИ 53045.503.312 по КК на гр. Обзор, местност Мешелика, общ. Несебър

Cash 4 YOU Изкупувам всичко

гр. София, обл. София
Изкупувам всичко Имате неща които не са ви нужни, никога не сте използвали или просто искате да вземете бързо пари в брой то ви е сте на правилното място. Обадете се или снимайте продукта изпрате..

Уведомление РИОСВ

гр. Бургас, обл. Бургас
Възложителят Румяна Стефанова Йорданова уведомява заинтересованите за инвестиционното си намерение за изграждане на Жилищна сграда с търговски офиси и ограда до 2,20 м. в границите на имота в УПИ IX-4..

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
Георги Христов Димов и Златка Христова Плачкова предвиждат изменение на инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI1072, кв.119 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (поземлен имот с иден..

инвестиционно предложение

с. Маринка, обл. Бургас
Румен Петров Божилов уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXIII-5010151, кв.12 по плана на с. Маринка, община Бургас /поземлен имот с идентификатор 4..
С. Г. С. уведомява за изграждане на жилищна сграда в УПИ Х-101, кв.20 по плана на с. Тръстиково, общ. Камено.
Електра ЕООД има инвестиционно предложение за поставяне на преместваем обект по чл. 56, ЗУТ, в УПИ I-2183, кв. 4, гр. Бургас, м. Талисмана
Подарявам стикери OMV ОМВ - Заедно преоткриваме България на път Имам всякакви номера
Уведомяваме ви, че съгласно чл. 4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/., е предприета инициатива запоставяне на „Преме..

инвестиционно предложение

гр. Созопол, обл. Бургас
Златомара Димитрова Попова уведомява населението за инвестиционно предложение „Изграждане на Уличен водопровод ПЕВПф110, PN10 и канализационен тласкател ПЕВПф110, PN10 за поземлен имот с идентификатор..
Желязко Иванов Георгиев има инвестиционно намерение да изгради микроязовир с обем от 21 000 м3 в собствен имот с идентификатор 40419.34.239, находящ се в земилището на с. Кубадин, общ. Средец.

Уведомление за инвестиционно предложение

с. Константиново, обл. Бургас
Х. Ж. Ж, Б. Д. Ж, Е. В. П. и П. Д. П. уведомяват за изработване на „ПУП - План за застрояване (ПЗ) на ПИ 52279.503.149 по КККР на с. Константиново, общ. Камено
 рекламирай сам в

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
ОБЯВА Камен Василев и Стефка Василева обявяват инвестиционно намерение за строителство на ”Допълващо застрояване - лятна кухня” в УПИ IX-53, кв.7, село Каменар, община Поморие. За информация - РИ..

инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
Трендафил Василев Трендафилов, Ана Рашкова Тодорова, Божидарка Николова Дойчева, с настоящето уведомяват за инвестиционното си намерение за нуждите на строителството на жилищна сграда в съсобствения с..

Инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
Трендафил Василев Трендафилов, Ана Рашкова Тодорова, Божидарка Николова Дойчева, с настоящето уведомяват за инвестиционното си намерение в съсобствения си имот УПИ - 597, кв 11 по плана на гр. Поморие..

Инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
Симеон Тодоров Димитров и Димитър Николов Китанов, с настоящето уведомяват за своето инвестиционно намерение за изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи и домови отклонение в УПИ X-408, кв.2..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
„АТЛАНТИС СЪНРАЙЗ“ ЕООД, с ЕИК 205585969 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда със смесено предназначение, ВиК домови отклонения и огра..

инвестиционно предложение

с. Дъбник, обл. Бургас
Мустафа Али Ялама има инвестиционно предложение в УПИ ІІІ, кв.16, в с. Дъбник, Община Поморие за изграждане на жилищна сграда

Инвестиционно намерение

с. Росен, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Атанас Иванов Георгиев има следното инвестиционно предложение за: изграждане на обекти: Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-8, кв. 67 по плана на с. Росен, с идентификатор 63029...
ПУП - ПР - ПРЗ в териториален обхват ПИ 181 от ЗЗП м. „Набожна къща“, гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас. Възложител: Веселин Жеков Плахов

инвестиционно предложение

гр. Бургас, обл. Бургас
”БЪЛГЕРИАН БУРГЕР” ЕООД с ЕИК 204078386, уведомява засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение след издаване на разрешение за строеж: Изменение на основание чл. 154, ал. (2), т. 5..

За Уведомление

гр. Бургас, обл. Бургас
Станка Атанасова уведомява за инветиционно намерение за изграждане на пристройка към жилища сграда за жилищни нужди в УПИ XII-826, кв.52 по плана на гр. Камено, общ. Камено
Въведи страница №
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.