1. home
  2. »
  3. bcОбучение, курсове
  4. »
  5. Курсови работи, Теми

Курсови работи, Теми

257 обяви
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно
Ние сме екип, работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дипломни работи, магистърски тези и др. по тема, конспект, конкретни изисквания. ИНДИВИДУАЛНО РАЗРАБОТЕНИ. Авторски, без ползване на интернет. Заданията е изготвят чрез специализирани ресурси и богат книжен архив. Съобразени с наличието на платформи за плагиатство в повечето университети. РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА. След 12 години работа можем да се похвалим с огромен архив о..
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно
За студенти и ученици, бързо и качествено, на всички нива, по математика, такава, каквато я изучават, дори и повече, ако желаете. Решаване на задачи в реално време, и копия по viber, skype или с директна връзка. Уроци, и допълнителни обяснения.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно
Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Уважаеми студенти, РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Eкипът на kursoviraboti.eu може да Ви помогне в разработването на курсови и дипломни работи /в това число и магистърски тези/, реферати, есета, домашни работи и бизнеспланове по следните основни икономически дисциплини: ФИНАНСИ СЧЕТОВОДСТВО МИКРОИКОНОМИКА МАКРОИКОНОМИКА МАРКЕТИНГ МЕНИДЖМЪНТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ КАКТО И ПО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ!!! Разработваме курсови работи, казуси, проекти, бизнес планове, дипломни работи, магистърски те..
Написване на курсова, реферат, димломна, презентация, проект, бизнес план
Индивидуални разработки на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, доклади, есета, ЛИС, задачи, презентации, рецензии, редактиране и преразказване на текст и т.н. Цената се определя от спецификата на запитването. Може да изпратите запитване бързо и лесно на адрес http://helpbook.bg
Цена:
7 лв.
Професионална и строго индивидуална разработка на дипломни и курсови работи, реферати, казуси и есета по всички икономически специалности (Икономика; Маркетинг; Реклама; Европейски съюз; Стопанско управление; Публична администрация; Счетоводство; Финанси; Туризъм; Политология; Социология) за НБУ, МВБУ, ВУЗФ и останалите ВУЗ в страната и чужбина. Всичко се разработва строго индивидуално и се съблюдава неправомерното цитиране от интернет, като всички теми се проверяват за плагиатство преди са се предадат. Цена 7-10 лева на страница в зависимост от искания обем и срокът, за който трябва да се раз..
Цена: 40 лв. Онлайн, дистанционно Качествени индивидуални курсови работи, казуси, проекти, задачи, бизнеспланове и презентации на английски или български: · Мениджмънт; · Маркетинг, · Бизнесадминистрация · Управление на човеш..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Разработване на семестриални проекти, реферати, казуси, есета и дипломни работи по икономически дисциплини, психология, туризъм, право и други.
Цена: 5 лв. Онлайн, дистанционно изготвяне на дипломни работи за 200 лв. изготвяне на курсови за 40 лв. изготвяне на реферати до 10стр за 20 лв. изготвяне на реферати до 20стр за 40 лв. изготвяне на есета за 20 лв. изготвян..
Цена: 30 лв. Онлайн, дистанционно Качествено изработени реферати, курсови, план-конспекти, презентации по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиа..
Цена: 300 лв. Онлайн, дистанционно Качествено изработени дипломни работи по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиатстване.
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Изготвяне на докторантури, дипломни работи, курсови проекти и реферати, бизнес планове, казуси, презентации, ученически теми, анализи, есета в областта на: икономиката литературата историята пс..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Изготвяне на дипломни работи, курсови проекти и реферати, бизнес планове, казуси, презентации, ученически теми, анализи, есета в областта на: икономиката литературата историята психологията БК..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Изготвяне на докторантури, дипломни работи курсови проекти и реферати, бизнес планове, казуси, презентации, ученически теми, анализи, есета в областта на: икономиката литературата историята пси..
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Разработка на реферати, дипломни и курсови работи на разумни цени. Разработваме, а не ползваме готови работи. Това гарантира Вашата индивидуалност и успех. Гарантираме, че работата е разработена сам..
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Разработка на дипломни и курсови работи на разумни цени. Разработваме, а не ползваме готови работи. Това гарантира Вашата индивидуалност и успех. Гарантираме, че работата е разработена само за Вас. ..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Извършваме бърз компютърен набор на текст на български и английски език, форматиране на текст, таблици, графики, формули и други. Цялостна разработка на дипломни работи, реферати, курсови работи по из..
Разработваме есета, включително и научни. Гарантираме, че работата е разработена само за Вас. Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикуваме в сайтове за готови разработки. ..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Рефератът представлява форма на академичен текст, който има за цел да в синтезиран вид да представи съдържанието на научни текстове. При написването на реферата са необходими следните умения: умения д..
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Разработка на дипломни и курсови работи на разумни цени. Разработваме, а не ползваме готови работи. Това гарантира Вашата индивидуалност и успех. Работата е изготвена само за Вас. Не продаваме пов..
Основен компонент на работния лист е клетката. Всички данни, текстове, формули се въвеждат в клетките. Формулите и функциите са едни от най-важните и мощни свойства на продукта MS Office Excel. Ди..
 рекламирай сам в
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Разработване на дипломни, курсови работа, реферати, есета, задания, презентации, проекти, казуси! Високо качество на достъпни цени! Изключителен професионализъм и опит в разработването на КАЗУСИ з..
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Разработване на дипломни и курсови работи, есета, реферати и казуси. Висок професионализъм на ниски цени. Екип от от професионалисти разработва за вас всяка по поръчка на клиента всякакви видове писме..
Цена: 5 лв. Нашият екип оказва помощ на студенти за изготвяне на възложени от преподавателите задачи. Не продаваме готови курсови работи, презентации, казуси, реферати и други, а изготвяме оригинални материали. Р..
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно Бърза помощ за студенти ИНДИВИДУАЛНО и авторски, без ползване на интернет разработване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Ние Ви предлагаме изработка на курсова работа или проект, включващ: ИЗРАБОТКА НА УЕБ-САЙТ или БЛОГ! форматиране..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Уважаеми студенти, РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Eкипът на kursoviraboti.eu може да Ви помогне в разработването на ДИПЛОМНИ РАБОТИ /бакалавър и магис..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Казуси за Международно Висше Бизнес Училище Поръчайте, своят професионално разработен казус за Международно Висше Бизнес Училище /МВБУ/! Дългог..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Курсови, реферати, проекти, задачи! Качествени разработки, съобразно Вашите изисквания по Статистика, Статистически изследвания и Бизнес статистика! Офертата е валидна за ЦЯЛАТА СТРАНА!
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Eкипът на kursoviraboti.eu, разработва дипломни работи за придобиване на Професионална квалификационна степен - ПКС за ..
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Уважаеми студенти, РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! екипът на kursoviraboti.eu може да Ви помогне в разработването на курсови и дипломни работи /в това ..
Въведи страница №