back to top

Курсови работи, Теми

261 обяви

http://www.diplomi.net/ Бърза помощ за студенти от всички специалности в изготвянето на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези и др. по тема, конспект, изисквания. Заданията е изготвят индивидуално, авторски чрез специализирани ресурси и богат книжен архив. Срокът е кратък, цените фиксирани. Гарантиран успех вече 12г.

Цена:
5 лв.

► (O N L I N E ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ) Качествена изработка на Реферати, Дипломни, Курсови работи, Разработка на Казуси, Задачи, Проекти на Български език в областта на Бизнеса, Рекламата, Маркетинга, Икономиката, Селското стопанство, Хранителната промишленост, Текстилната промишленост, Козметиката, Фармацевтиката, Хотелиерството, Ресторантьорството, Туризма, Образованието, Музикалните дисциплини и др. ► Съчиняване на единствени по рода си Специализирани ЕСЕТА (включително и Академични) във всичко области на Образованието (без Точните Науки - Математика, Логика, Физика, Химия, Биология, IT, Г..

Индивидуални разработки на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, доклади, есета, ЛИС, задачи, презентации, рецензии, редактиране и преразказване на текст и т.н. Цената се определя от спецификата на запитването. Може да изпратите запитване бързо и лесно на адрес http://helpbook.bg

TOP пормотиране Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти

За студенти и ученици, бързо и качествено, на всички нива, по математика, такава, каквато я изучават, дори и повече, ако желаете. Решаване на задачи в реално време, и копия по viber, skype или с директна връзка. Уроци, и допълнителни обяснения.

Здравейте, Разработвам курсови работи, казуси, проекти, бизнес планове, дипломни работи, магистърски тези, есета, презентации, преразкази и други по ТУРИЗЪМ * МАРКЕТИНГ * ИКОНОМИКА * ЛИТУРАТУРА * ФИЛОСОФИЯ * ИСТОРИЯ * СЧЕТОВОДСТВО * Изработките се изготвят индивидуално, според изискванията на клиента! Дипломна работа - 200 лв. Курсови работи - 70 лв. Реферати - 30лв. Есета - 40 лв. Казуси - 30лв. Решения на задачи - по договаряне Написване на учебник - 30 лв. Цените подлежат на промяна в зависимост от обема на изработката :) При нужда може да се свържете с мен във vi..

Цена:
7 лв.

Професионална и строго индивидуална разработка на дипломни и курсови работи, реферати, казуси и есета по всички икономически специалности ►Икономика; Маркетинг; Реклама; Европейски съюз; Стопанско управление; Публична администрация; Счетоводство; Финанси; Туризъм; Политология; Социология за НБУ, МВБУ, ВУЗФ и останалите ВУЗ в страната и чужбина. Всичко се разработва строго индивидуално и се съблюдава неправомерното цитиране от интернет, като всички теми се проверяват за плагиатство преди са се предадат. Цена 7-10 лева на страница в зависимост от искания обем и срока, за който трябва да се р..

Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Уважаеми студенти, РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Eкипът на kursoviraboti.eu може да Ви помогне в разработването на курсови и дипломни работи /в това число и магистърски тези/, реферати, есета, домашни работи и бизнеспланове по следните основни икономически дисциплини: ФИНАНСИ СЧЕТОВОДСТВО МИКРОИКОНОМИКА МАКРОИКОНОМИКА МАРКЕТИНГ МЕНИДЖМЪНТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ КАКТО И ПО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ!!! Разработваме курсови работи, казуси, проекти, бизнес планове, дипломни работи, магистърски те..

Съдействие на изпити по Висша ФИЗИКА от Инженер ФизикVIP обява

Съдействие на изпити по Физика от Инженер Физик и опитен преподавател по ФИЗИКА и Математика в същият момент по Viber.

kурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентацииVIP обява

http://www.diplomi.net/ Бърза помощ за студенти от всички специалности в изготвянето на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези и..

Изготвяне на дипломни работиVIP обява

Изготвяне на дипломни работи, курсови проекти и реферати, бизнес планове, казуси, презентации, ученически теми, анализи, есета в областта на: икономиката теорията за вземане на решения литератур..

Писмени работи на английски езикVIP обява

Изготвяне на всякакъв вид писмени работи на английски език от дипломиран филолог с дългогодишен опит: - курсови и дипломни работи, есета, реферати, казуси, презентации, проекти, доклади на английски..

Решаване на онлайн тестове - микроикономика, макроикономика и всички икономически дисциплиниVIP обява

Работим дистанционно с цялата страна! Посетете нашият уебсайт http://kursoviraboti.eu/ Решаване на онлайн тестове - микроикономика, макроикономика и всички икономически дисциплини! Бургаски..

Бързо изботвяне на качествени дипломни работиVIP обява
Цена: 300 лв.

Качествено изработени дипломни работи по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиатстване.

Бързо изготвяне на реферати, курсови, план-конспекти, презентацииVIP обява
Цена: 30 лв.

Качествено изработени реферати, курсови, план-конспекти, презентации по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиа..

изработка на дипломни, курсови, есета, тези, реферати, статииVIP обява
Цена: 5 лв.

изготвяне на дипломни работи за 200 лв. изготвяне на курсови за 40 лв. изготвяне на реферати до 10стр за 20 лв. изготвяне на реферати до 20стр за 40 лв. изготвяне на есета за 20 лв. изготвян..

Курсови и дипломни работи, реферати, есета, казуси, презентацииVIP обява

Разработване на курсови и дипломни работи, реферати, есета, казуси, презентации. Всяка тема се разработва индивидуално според изискванията на конкретния университет. Гарантиран успех.

Качествени курсови работи, казуси, проекти, задачи, бизнеспланове, задачи на WORD, EXCEL, PowerPointVIP обява
Цена: 50 лв.

Качествени индивидуални курсови работи, казуси, проекти, задачи, бизнеспланове и презентации на английски или български: · Мениджмънт; · Маркетинг, · Бизнесадминистрация · Управление на човеш..

Казуси и реферати
Цена: 6 лв.

Предлагаме разработване на курсови работи, казуси, дипломни работи, магистърски тези, отчети, презентации. Курсовите работи се изготвят като се ползва специализирана научна литература. Решаваме задачи..

Казуси и тестове

Индивидуални казуси, дипломни работи, магистърски тези, отчети, презентации. Курсовите работи се изготвят като се ползва специализирана научна литература. Решаваме задачи по бизнес статистика, счетово..

Индивидуални курсови проекти, реферати, тестове

Решаваме задачи по висша математика, бизнес статистика, бизнес математика, иконометрия, счетоводство, тестове по микро и макроикономика за МВБУ и НБУ. Казуси за НБУ. Разработваме индивидуални курсови ..

 рекламирай сам в favicon
Индивидуални дипломни работи, казуси и тестове
Цена: 6 лв.

Предлагаме разработване на индивидуални казуси, курсови работи, задачи, есета, реферати онлайн тестове и други! Решаваме казуси, курсови работи, есета, задачи, online тестове за ИУ, за Нов Български..

Задачи и реферати
Цена: 6 лв.

Предлагаме написване на реферати, курсови работи, магистърски тези, дипломни работи и казуси съобразно посочени изисквания. Решаваме задачи по бизнес статистика, бизнес математика, иконометрия, счетов..

Дипломни работи и казуси онлайн изпити
Цена: 3 лв.

Предлагаме курсови и дипломни работи, реферати, решаване на тестове, казуси и задачи по математика, статистика, бизнес статистика, икономическа статистика, статистически изследвания, микроикономика и ..

Курсова работа, реферат, план-конспект, есе, презентациядипломна, магистърска теза.

Ние сме екип, работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дип..

Здравни проекти, курсови работи, реферати, дипломни за всички университети

Ние сме екип, работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дип..

Курсова, реферат, магистърска теза, проект, разработка, бизнес план, план-конспект, презентации

За всички университети в България и всички специалности, бърза помощ в изготвянето на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези и д..

Курсова работа. Реферат. Дипломна работа и магистърска теза на цена 250 лв.

Бърза помощ за студенти ИНДИВИДУАЛНО и авторски, без ползване на интернет разработване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези..

Курсови и дипломни работи. Реферати, разработки

http://www.diplomi.net/ Ние сме екип ориентиран изцяло в помощ за студенти. Предлагаме разработване на всякакви задания, курсови работи, реферати, есета, проекти, презентации и др. индивидуално чрез с..

Поръчка за написване на дипломна, план - конспект, есе, реферат, дипломна и др.

http://www.diplomi.net/Бърза помощ за студенти от всички специалности в изготвянето на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези и ..

Курсови, реферати, дипломни, проекти, бизнес планове, план-конспект, есе, презентации

Ние сме екип работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дипл..