back to top

Курсови работи, Теми

319 обяви
Цена:
5 лв.

Изготвям курсови работи, магистърски теми (за България и чужбина), дипломни работи (включително SPSS, PSPP), казуси, презентации, реферати, есета, конспекти и план-конспекти, автобиографии и мотивационни писма, анализи на различни теми/ по различни предмети (статистика, финанси, IT (информационни технологии), философия, педагогика, икономика, маркетинг, счетоводство, реклама, туризъм, логистика, медиен мениджмънт, медицина, психология, литература, журналистика, музика, спорт и физическа култура) на български и английски език. Материалите се изготвят индивидуално за всяка заявка, съобразно изис..

► (O N L I N E ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ) Качествена изработка на Реферати, Дипломни, Курсови работи, Разработка на Казуси, Задачи, Проекти на Български език в областта на Бизнеса, Рекламата, Маркетинга, Икономиката, Селското стопанство, Хранителната промишленост, Текстилната промишленост, Козметиката, Фармацевтиката, Хотелиерството, Ресторантьорството, Туризма, Образованието, Музикалните дисциплини и др. ► Съчиняване на единствени по рода си Специализирани ЕСЕТА (включително и Академични) във всичко области на Образованието (без Точните Науки - Математика, Логика, Физика, Химия, Биология, IT, Г..

Предлагаме помощ при решаване на онлайн тестове и разработване на курсови работи, реферати и казуси за Международно висше бизнес училище /МВБУ/, Нов български университет /НБУ/, Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, ВУЗФ, БСУ, ВУАРР, ПУ и всички други университети. Он-лайн приемни тестове. ТОП тест за НБУ. Предлагаме и решаване на тестове и задачи по математика, статистика, иконометрия, моделиране и др. Работим в сферата дълги години при пълна конфиценциалност, висок професионализъм и взаимно доверие! Относно другите наши услуги: https://www.studentite.com/

Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти

http://www.diplomi.net/ Бърза помощ за студенти от всички специалности в изготвянето на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, дипломни работи, теми, магистърски тези и др. по тема, конспект, изисквания. Заданията е изготвят индивидуално, авторски чрез специализирани ресурси и богат книжен архив. Срокът е кратък, цените фиксирани. Гарантиран успех вече 12г.

http://helpbook.bg Индивидуални разработки на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, реферати, доклади, есета, ЛИС, задачи, презентации, рецензии, редактиране и преразказване на текст и т.н. Цената се определя от спецификата на запитването. Може да изпратите запитване бързо и лесно на адрес http://helpbook.bg

Цена:
5 лв.

Разработвам курсови работи, магистърски теми (за България и чужбина), дипломни работи, казуси, реферати, презентации, проекти, есета, конспекти, тестове и анализи на икономически, статистически, маркетинг (включително дигитален маркетинг и социални медии) теми на български и английски език. Материалите се изготвят индивидуално за всяка заявка, съобразно изискванията на учебното заведение и преподавателя. Гарантирана оригиналност и безпроблемно преминаване на проверка със софтуер за плагиатство. Цената зависи от обема, сложността, срока и конкретните изисквания на заданието.

Цена:
5 лв.

Изготвям магистърски теми и дипломни работи за България и чужбина в различни направления (философия, педагогика, икономика, маркетинг, счетоводство, реклама, туризъм, логистика, психология, БЕЛ, музика, спорт и физическа култура). Дипломните работи и тезите се изготвят индивидуално съобразно изискванията на учебното заведение и преподавателя. Проявява се творчески подход, където е възможно. Гарантирано безпроблемно преминаване на проверка със софтуер за плагиатство. Цената зависи от обема, сложността, срока и конкретните изисквания.

Работим дистанционно с цялата страна! Посетете нашият уебсайт http://kursoviraboti.eu/ Решаване на онлайн тестове - микроикономика, макроикономика, финанси, мениджмънт, маркетинг, туризъм и всички икономически дисциплини! Бургаски Свободен университет Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ Висше училище по застраховане и финанси Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив Икономически университет - Варна Висше училище по мениджмънт - Ва..

ZaStudenta предлага на своите клиенти индивидуална изработка на курсова работа, дипломна работа, магистърска теза, реферат, есе и казуси по поръчка в най-различни области: - Икономика, финанси и бизнес науки - Естествени науки - Педагогика и психология - Журналистика - Социални Науки - Хуманитарни науки - Правни науки При нас ще получите авторска разработка на вашето задание и пълна конфиденциалност. Нашите теми, курсови работи, магистърски тези, дипломни работи, казуси, реферати, презентации, проекти, есета и други разработки се отличават със своята индивидуалност, з..

Посетете нашият уеб-сайт --> kursoviraboti.eu Уважаеми студенти, РАБОТИМ С ЦЯЛАТА СТРАНА! Eкипът на kursoviraboti.eu може да Ви помогне в разработването на курсови и дипломни работи /в това число и магистърски тези/, реферати, есета, домашни работи и бизнеспланове по следните основни икономически дисциплини: ФИНАНСИ СЧЕТОВОДСТВО МИКРОИКОНОМИКА МАКРОИКОНОМИКА МАРКЕТИНГ МЕНИДЖМЪНТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ КАКТО И ПО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ!!! Разработваме курсови работи, казуси, проекти, бизнес планове, дипломни работи, магистърски те..

Цена:
7 лв.

Професионална и строго индивидуална разработка на дипломни и курсови работи, реферати, казуси и есета по всички икономически специалности ►Икономика; Маркетинг; Реклама; Европейски съюз; Стопанско управление; Публична администрация; Счетоводство; Финанси; Туризъм; Политология; Социология за НБУ, МВБУ, ВУЗФ и останалите ВУЗ в страната и чужбина. Всичко се разработва строго индивидуално и се съблюдава неправомерното цитиране от интернет, като всички теми се проверяват за плагиатство преди са се предадат. Цена 7-10 лева на страница в зависимост от искания обем и срока, за който трябва да се р..

Разработване на дипломни и курсови работи, реферати, казуси за всички университети, есета и др.VIP обява
Цена: 30 лв.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА! БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ДОВОЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ! ВЕЧЕ 19-ТА ГОДИНА СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВАС, СТУДЕНТИТЕ. КОРЕКТНОТО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. Разработваме дипломни и ..

изработка на дипломни, курсови, есета, тези, реферати, статииVIP обява
Цена: 5 лв.

изготвяне на дипломни работи за 200 лв. изготвяне на курсови за 40 лв. изготвяне на реферати до 10стр за 20 лв. изготвяне на реферати до 20стр за 40 лв. изготвяне на есета за 20 лв. изготвян..

Решаване на задачи по програмиране и математика, курсови работи и другиVIP обява
Цена: 50 лв.

Здравейте, Работя като програмист от 4 години. Висше образование в сферата на информационните технологии и софтуерно инженерство. Предлагам помощ при курсови работи, писане на програми и всякакв..

Разработки на курсови работи, дипломни, реферати, презентацииVIP обява

Магистър психолог разработва: · курсови работи · дипломни работи · презентации · реферати · есета · редактиране и преразказване на текст · създаване на план - конспект Спец..

Компютърно моделиране, информатика и информационни технологииVIP обява
Цена: 7 лв.

Индивидуално изготвяне на план-конспекти, презентации, реферати, курсови и дипломни работи по дисциплините. Цената се определя в зависимост от сложността на заданието и обема му, като се изпълнява в к..

Изготвяне на Дипломни работиVIP обява

Изготвяне на Дипломни работи по икономика. Изготвяне на Дипломни работи по педагогика/ ПНУП/. Изготвяне на Дипломни работи по психология. Изготвяне на Дисертации за кандидатстване за Докторантура по р..

Курсови и дипломни работи, реферати, есета, казуси, презентацииVIP обява

Разработване на курсови и дипломни работи, реферати, есета, казуси, презентации. Всяка тема се разработва индивидуално. Относно готови теми и разработки посетeте нашия сайт: www.jaklinconsult.eu

План-конспекти по ПЕДАГОГИКАVIP обява

Педагог съм по предучилищна и начална училищна педагогика. Изработвам план-конспекти на уроци и ситуации по всички предмети. Работите, които изработвам са авторски, не могат да бъдат намерени в Инте..

Разработваме авторови план-конспекти за ДГ и НУVIP обява

Предлагаме изготвяне на Портфолиа с план-конспекти на уроци в началното училище, план-конспекти на педагогически ситуации за всички възрастови групи в детската градина, разработка на теми, статии, дид..

kурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентации
kурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентацииkурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентацииkурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентации
Икономика, администрация, маркетинг и мениджмънтVIP обява
Цена: 7 лв.

Професионално и индивидуално изготвяне на реферати, курсови и дипломни работи и презентации по всички икономически дисциплини, администрация и управление. Цената се определя в зависимост от сложността..

ПНУП и Психология -Разработка на план-конспекти, протоколи, дид. задачи и др.VIP обява
Цена: 15 лв.

Изготвям план-конспекти и протоколи на уроци в началното училище, план-конспекти и протоколи на педагогически ситуации за всички възрастови групи в детската градина, реферати, казуси, игри и дидактиче..

Курсови и дипломни разработки, академични есета, реферати, решаване на казуси!!!VIP обява

Професионално разработване на курсови работи, есета, реферати, казуси, план-конспекти, магистърски тези, доклади, дипломни работи, психологични и логопедични занятия и оценки, сравнителни анализи, про..

Бързо изботвяне на качествени дипломни работиVIP обява
Цена: 300 лв.

Качествено изработени дипломни работи по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиатстване.

Бързо изготвяне на реферати, курсови, план-конспекти, презентацииVIP обява
Цена: 50 лв.

Качествено изработени реферати, курсови, план-конспекти, презентации по Педагогика, Психология, Философия. Изработени са лично от мен, като спазвам изискванията на различните университети и без плагиа..

Предучилищна педагогика, педагогика, управление на образованиетоVIP обява
Цена: 7 лв.

Професионално и индивидуално изготвяне на план-конспекти, реферати, курсови и дипломни работи, презентации и разработки за придобиване на ПКС по предучилищна педагогика, педагогика, управление на обра..

Теми за държавен изпит по ПНУП - магистратура във ВТУ 1 част
Цена: 100 лв.

Разработени теми за държавен изпит по ПНУП - магистратура във ВТУ. Част 1 Темите са актуализирани за държавния изпит м.06/2022 год.

Продавам курсова работа по приложна математика
Цена: 40 лв.

Продавам курсова работа по приложна математика за номер 0. Първи курс, първи семестър в Икономически университет- Варна. Цената може да се коментира в зависимост дали искате всички задачи или опреде..

Курсови работи Информатика и Приложна математика ИУ-Варна
Цена: 20 лв.

Курсови работи за първи курс по дисциплините Информатика и Приложна математика на достъпни цени. Цената е в зависимост от вида на съответната курсова работа.

Портфолио, план-конспекти и презентации ПНУП
Цена: 5 лв.

Изготвям портфолио, план-конспекти, портоколи, теми, курсови работи, есета и други по специалностите предучилищна и начална училищна педагогика. Разработките са съобразно изискванията на преподаватели..