back to top

Обучение, курсове » Други курсове и обучение

272 обяви
Цена:
400 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” с възможност за започване на работа. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО. Завършеното професионално о..

Цена:
850 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма..

Цена:
350 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате: 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН - завършване на професионалното обучение по част от професия. Цена на курса за самостоятелна форма на обучение с включени учебни помагала, учебна документация, Удостоверение - 350,00 лева. ИЛИ 2. ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН -..

TOP пормотиране Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Цена:
400 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате: 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН - завършване на професионалното обучение по част от професия. Цена на курса за самостоятелна форма на обучение с включени учебни помагала, учебна документация, Удостоверение - 400,00 лева. ..

Начин на обучение:
На място, присъствено

Жимтех ООД - курсове по заваряване, обучение, преквалификация и сертифициране на заварчици

Цена:
400 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО. Завършеното професионално обучение се удостоверява с: - ДЪРЖАВ..

Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО. Завършеното п..

Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията - заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. Завършеното професи..

Цена:
400 лв.
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Дистанционна или дневна форма на обучение ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. ● Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. ● Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна. Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възмож..

Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА • При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. • Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. • Възможност за разсрочено заплащан..

Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да работите като: 3112-3008 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път..

Цена:
350 лв.
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. ● Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна..

Цена:
350 лв.
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Специалности: • 5820501 Вътрешни ВиК мрежи - II СПК • 5820502 Външни ВиК мрежи - II СПК Дистанционна или дневна форма на обучение ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. ● Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. ● Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна. Aко имате опит по специалността - уско..

Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията - заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. Завършеното професи..

Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията - заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. Завършеното професи..

Фермер 150 часаVIP обява
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

Обучение „Фермер” - 150 часа; Начало - Всеки месец; Продължителност - 3 седмици; Издавани документи - Удостоверение за професионално обучение; Европас приложения на български и английски.

ЕЛВИС ПРЕСЛИ -ЦЯЛАТА СТРАНА-онлаин татуси, пиърсинг, болнолед-, дом помощ, здр. асистент, -сертификатVIP обява
Цена: 1 000 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

. ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА- организира онлаин пофесионални индивидуални курсове за татуиране, пиърсинг, -1000 лв. микроблейдинг, миглопластика, болногледачи и детегледачи, домашни помощници, гуверна..

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение - цялата странаVIP обява
Цена: 350 лв. Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форм..

Курс по Фотография - 8 седмици уикенд занятия или вечерни занятия, много демо фотоапарати и обективиVIP обява
Цена: 290 лв. На място, присъствено

Вижте видеата към обявата! Записване по телефон без капаро/предплащане! Курсът се предлага в уикенд формат (8 дни) или вечерен формат (12 вечери) общо за 2 месеца. При събиране на няколко души стартир..

Растителна защита, Фермер
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

ОБУЧЕНИЯ: - Фермер, 150 часа; - Агроекология; - Биоземеделие; - Растителна защита, 30 часа; - Опазване компонентите на околната среда”, предназначени за земеделски производители, кандида..

 рекламирай сам в favicon
Електробезопасност до 1000 V
Цена: 60 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Курсове за поддържане и придобиване на квалификационна група по ”Електробезопасност до 100 V” от Първа до Пета. Продължителност - 1 ден; Форма на обучение - дистанционна и присъствена.

Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
Цена: 550 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения”. Продължителност - 1 седмица; ..

Курс Агроекология
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

Курс ”Агроекология”; Продължителност - 18 учебни часа; Предназначен за регистрирани земеделски стопани по мярка 10 ”Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г...

Курс Растителна защита
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

Курс ”Растителна защита” Продължителност - 30 учебни часа; Предназначен за регистрирани земеделски стопани, боравещи с продукти за растителна защита; Провеждане - Дистанционно; Издаван документ..

Професионално обучение онлайн
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на ..

Курс „Монтажник на фотоволтаични системи”
Цена: 1 365 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Училище за Соларни Специалисти организира курс „Монтажник на фотоволтаични системи”. Обявата важи за цяла България - могат да се записват хора от цяла България. Остават броени дни до края на записване..

Курс „Монтажник на фотоволтаични системи”
Цена: 1 365 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Училище за Соларни Специалисти организира курс „Монтажник на фотоволтаични системи”. Обявата важи за цяла България - могат да се записват хора от цяла България. Остават броени дни до края на записване..

Онлайн обучение за детегледачки
Цена: 250 лв. Онлайн, дистанционно

КАК ДА СЕ ОБУЧИШ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА БЕЗ ДА ГУБИШ ИЗЛИШНО ВРЕМЕ? ✅25 уч. часа=такса 250 лв. ✅100% индивидуално онлайн обучение с опитен преподавател ✅Получаваш СЕРТИФИКАТ! ✅Сертифицираните ..

Курс „Монтажник на фотоволтаични системи”
Цена: 1 365 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Училище за Соларни Специалисти организира курс „Монтажник на фотоволтаични системи”. Обявата важи за цяла България - могат да се записват хора от цяла България. Остават броени дни до края на записване..

Курс за Автокранисти - неограничена товароподемност - начало от Октомври 2022г.
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност за кранове стрелови тип монтирани на автомобили. Издаваме - Свидетелство за правоспособност “Машинист на кр..