Филтриране
Сортиране
    Филтър
  • Област
  • Населено място
  • Цена
  • Обяви подадени след
  •  Разширено търсене
  • реклама

Обучение, курсове » Други курсове и обучение

123 обяви

Професионални обучения

гр. Варна, обл. Варна
600 лв.
ПРОФЕСИОНАЛНИ- ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ - Варна „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код: 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102- 3-та СПК „ЕКОЛОГ„, код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, 3-та СПК „АГРОЕКОЛОГ„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 - 3-та СПК ”ФЕРМЕР“, код 621060 специалност “Земеделец“, код 6210601, 2-ра СПК, специалност „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, 3-та СПК „РАСТЕНИЕВЪД„ код: 621030, специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2 “ЖИВОТНОВЪД”, код 62105..
ОБУЧЕНИЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ Продължителност 33чучебни часа, цена 250лв. Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2, раздел VІІ на Закона за защита на растенията и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в България - Мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „..
400 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите к..
650 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА” Обучението се провежда в индивидуална /дистанционна форма. Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. Обучавате се без да се откъсвате от работата. Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите само на изпит за придобиване на професионална квалификация. След приключване на обучението си получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. Получавате и Europass приложе..
ЦПО към УЦ Зорница Бургас - обучение на заварчици, кранисти, машинисти на строителни машини, мото- и ел. каристи, огняри, строители. Учебен център Зорница ЕООД – Бургас има дългогодишен опит в обучението на работници и специалисти по: - всички видове строителни специалности; - електро- и газозаварчици; заварчици в защитна газова среда (СО2 или аргон); - електро- и мотокаристи; кранисти на автомобилни, мостови и кулакранове; - огняри, котляри и компресористи; - машинисти на подвижни работни площадки (автомоб. подемници и вишки); - машинисти на строителни машини (багери, булдозери, челн..

курсове по заваряване

гр. Бургас, обл. Бургас
Жимтех ООД - курсове по заваряване, обучение, преквалификация и сертифициране на заварчици
Цена: 150 лв. ОБУЧЕНИЯ ПО МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. „ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ - 30 часа, цена 150лв. ..
Цена: 650 лв. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА При нас можете да се обучавате ..
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите: • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: ..
Цена: 350 лв. Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” Специалности: „Външни ВиК ..
Цена: 650 лв. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820104 Транспортно строителство. Входящо ниво - средно образование. При нас можете да се обучават..
Център за професионално обучение към Регионален център за икономическо развитие Сливен, ЛИЦЕНЗИЯ №200312110/2003 год. на НАПОО Курсове за професионална квалификация: Козметика; Класически и лече..
Цена: 400 лв. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от вс..
ОГНЯРИ. В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност “МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ“. На участвалите в курса на обучение, издаваме СВИДЕТЕЛСТВО з..
Цена: 296 лв. АВТОКРАН. В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ Курс за правоспособност по управление на кранове стрелови тип монтирани на автомобили. СТОЙНОСТ на курса на обучение - 29..
Цена: 165 лв. АВТОВИШКА. В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ Курс за правоспособност по управление на подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходн..
Курсове ”Агроекология”; ”Биоземеделие”; ”Растителна защита”; ”Опазване компонентите на околната среда”, предназначени за земеделски производители, кандидатстващи по мерки от Програма за развитие на ..
Цена: 12 лв. Индивидуални курсове по конструиране, моделиране и технология на облеклото от трико и текстил. Програмата включва теория и практически упражнения. Конструиране, кроене и ушиване на поли, панталони. ..
Цена: 80 лв. Обучението е в дистанционна форма с видео уроци, приложения, учебни материали и тест за завършване. Веднага, след като се запишете за курса получавате достъп до всички учебни материали, както и до тес..
Предназначен за регистрирани земеделски стопани, боравещи с продукти за растителна защита. Адреси: гр. Сливен, ул. ”Димитър Пехливанов”2, офис 35 гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”7, ет.2
”Биологично земеделие” - Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 11 ”Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските региони 2014 -2020г. ”Агроекология и климат” - Предназ..
курсове за огняри на котли, електро и мотокаристи, заварчици, монтьори газови инсталации, елмонтьори
Курсове ”Агроекология”, ”Биоземеделие”, ”Растителна защита”, ”Опазване компонентите на околната среда ”. След завършен курс се издава сертификат/ удостоверение. Формата на обучение е дистанционна и ..
Цена: 650 лв. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се ..
Цена: 650 лв. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучение..

логопедични услуги

гр. Сливен, обл. Сливен
Логопедични услуги: Заекване, дисграфии, дислексии, акалкулии, афазии, дисфазии, аутизъм, общо недоразвитие на речта и други

Курс ”Биоземеделие”

гр. Ямбол, обл. Ямбол
Курсове ”Агроекология” ”Биоземеделие” ”Растителна защита” ”Опазване компонентите на околната среда”, ”Фермер” - 150 уч. часа. Курсовете се провеждат всеки месец - дистанционна форма на обучение; И..

Курс ”Агроекология”

гр. Сливен, обл. Сливен
Курс ”Агроекология”, ”Биоземеделие”, ”Растителна защита”, ”Опазване компонентите на околната среда”, ”Фермер”-150 уч. часа Курсовете се провеждат всеки месец; Издаван документ: Сертификат/ Удостове..
Курс „Начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения“ за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово ув..
Цена: 190 лв. КУРСОВЕ В ДИМИТРОВГРАД, СОФИЯ, ВАРНА, БУРГАС, РУСЕ, ПЕРНИК, ДОБРИЧ, ПЛОВДИВ, КАВАРНА, ВРАЦА, ШУМЕН, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, СВИЛЕНГАРД МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИ, ОНЛАЙН ИЛИ ДИСТАНЦИОНЕН КУРС МАСАЖ НА ПО..
Въведи страница
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.

© 1998 - 2018 Alo.bg