back to top
ИЗВЪРШЕНИ СМР
Специални предложения
преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали.
Специални предложения
преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали. преди 7 дни МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна | Строителни услуги | София МАШИННА ЗАМАЗКА направа със собствена машина Brinkman. Отдаване под наем с оператор 300лв мшн. смяна София РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100кв дневно полагане с бригада от 5 човека. При подово отопление, се добавят съответни химични добавки. Специални Химични добавки се добавят в замазката за якост, плътност и противо замръзване на замазката при работа обработване полагане пердашене и шлаифане на замазка или бетон в зимни условия и минусови температури Цените са по договаряне... Също така машината се отдава под наем задължително с оператор цена наем с оператор на машинно смяна 300лева на ден. Имайте в предвид тези условия важат само при наем. Като при наем на машината нужното и гориво за работа и транспорта и е за ваша сметка.. Транспорта на Машината и нужното и гориво за работа е разход финансов за моя сметка когато ние извършваме полагането на замазката съответно на квадратен метър цена труд при спазарена с вас разумна устройваща и двете страни нормална цена. Също така извършваме и полагане на бетонни настилки в халета дворове и други извършваме и шлайфане на бетон и замазки с шлайф машина (хеликоптер), къртене на бетон и замазки почистване на дворове, тавани, мазета строителни площадки и т.н. И извозване на строителни отпадъци, строителни материали, и инертни материали.
Людмил 0876795329
МАШИННА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛ МАШИНА BRINKMAN МИНИМУМ 120 КВ. НА ДЕН 0876795329ЛЮСИ
Направа машинна замазка турбозол машина Brinkman. Качество минимум120м2 на ден.
Машинна замазка с машина Brink
 
1 обяви
РАБОТИМ В СОФИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ И ЦЯЛАТА СТРАНА. НАПРАВА НА МАШИННА ПОДОВА ЗАМАЗКА С ТУРБОЗОЛНА МАШИНА BRINKMAN предлага машинна подова замазка на къщи, покриви, кооперации, гаражи и др. Минимум 100к..
Филтриране по област
област Велико Търново област Монтана област Враца област Кюстендил област Видин област Бургас област Ямбол област Търговище област Разград област Шумен област Добрич област Варна област Русе област Благоевград област Сливен област Стара Загора област Хасково област Пловдив област Пазарджик област Смолян област Кърджали област София област Перник област Габрово област Ловеч област Плевен област Кюстендил област Силистра БлагоевградБлагоевград БургасБургас ВарнаВарна Велико ТърновоВелико Търново ВидинВидин ВрацаВраца ГабровоГаброво ДобричДобрич КърджалиКърджали КюстендилКюстендил ЛовечЛовеч МонтанаМонтана ПазарджикПазарджик ПерникПерник ПлевенПлевен ПловдивПловдив РазградРазград РусеРусе СилистраСилистра СливенСливен СмолянСмолян СофияСофия Стара ЗагораСтара Загора ТърговищеТърговище ХасковоХасково ШуменШумен ЯмболЯмбол Друга държава
Филтриране по Категория
"Сайт в alo.bg" на СТРИ БЕЛ БИЛДИНГ ЕООД - ЛЮДМИЛ ( lydmil )

Направи си сам "Сайт в alo.bg"
Да
Не