1. home
  2. »
  3. bcПотребители
  4. »
  5. ЕКО МАКС БИО-БУРГАС ЕООД (ecomaxbio-burg..
Наши предложения
Специални предложения
преди 88 дни Отпушване на канали тоалетни 20мм 160мм | ВиК услуги и ремонти | гр. Бургас Отпушване на канали тоалетни 20мм 160мм гр. Бургас Отпушване на канали тоалетни, мивки със професионални мобилни електрически машини. Бързо качествено ефикасно, от 20 мм до 160 мм, със дължина на почистване до 60 метра. Най ниски цени във града със възможност за абонамент със допълнителни намаления.. преди 88 дни Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда | Друго | гр. Бургас Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда гр. Бургас СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години, доведе до чувствително замърсяване на околната среда с емисии от ресторантски, къмпингови и закусвални дейности които формират ежедневно емисии от своите локални дейности по: подготовка, приготвяне и реализиране на хранителни ястия С НАШЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЗАДАЧА ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ КОИТО ОКАЗВАТ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНОТО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ЧОВЕКА С ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗТАНОВАЯВАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНОСТА НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА. Кратко обяснение на избора на метода на пречистване на ГАЗОВИТЕ ЗАМЪРСЕНИ ЕМИСИИ и разработването на съоръжението., Целта е да се решават ефективно проблемите с една съвместима технология,/ третиране на емисиите през комбинирано съоръжение във което се осъществява пречистване по метода АДСОРБЦИЯ, ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧАСТИЦИ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО/ОНЕЧИСТВАЩО ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТА НА ДРУГО ВЕЩЕСТВО И АБСОРБЦИЯ, ПОГЛЪЩАНЕ НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ГАЗ/В НАШИЯ СЛУЧАЙ ЗАМЪРСЕНИ ГАЗОВИ ЕМИСИИ/ ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА ТВЪРДО ТЯЛО ИЛИ ТЕЧНОСТ /ХЕМОСОРБЦИЯ/. СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА АДСОРБЕНТА С БИОПРЕПАРАТИ, КОИТО БИОРАЗГРАЖДАТ ФОРМИРАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ПОВЪРХНОСТА НА АДСОРБЕНТА, ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ, КОИТО СА ОСНОВНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/мазнини, от най различен характер органични субстанции и др./ СЪЩО ТАКА СЕ ПРЕДВИЖДА И РЕГЕНЕРИРАНЕ С ПРОМИВКИ НА АБСОРБЕНТА, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ХЕМОСОРБЦИЯТА СЪЕДИНЕНИЯТА/КАЛЦИЕВ СУЛФИТ, КАКТО, НИТРИТИТЕ И НИТРАТИТЕ / ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ 1. Капацитет на съоръжението от 100 до 2000м. куб/час емисии 2. Съоръжението се състои от четири секции-приемна-за биоразграждане/, процесни за адсорбента и абсорбента и секция изпускаща пречистените емисии/последната може да се комплектова със секцията на абсорбента/ 3. Приемна камера за чиста вода за подържане влажност на фетилите вградени в адсорбента 4Коф-помпа за приготвяне на регенерационния разтвор от Биопродукта 5. Дренажни системи на Приемната камера-1 и камерата за чиста вода -6 6. Технологични тръбни обвръзки от коф -помпата до съоръжението 7. Манометър за измерване на налягането на входа на газовите емисии поз.2 8. Цялото съоръжение е мобилно, както и отделните секции са мобилни упоменати в т2 секции за демонтаж и извеждане на касетите на адсорбента и абсорбента за подмяна на пълнежа ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА/ ИЗПЪЛНЯВА РАЗВИТИЕТО НА О. В СИСТЕМАТА ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЕНТИЛАТОРА, със собствени средства и монтирането на ОВ системата След Вентилатора обвръзката на последния с КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ се изпълнява от Доставчика на съоръжението, както неговото монтиране и технологичен пуск срещу осигуряването на необходимите парични средства, уговорени в съответния догово между двете страни. Работа с съоръжението На връзката между Вентилатора и Адсорбера на входа се монтирва манометър който да отчита налягането на вход -без товар и след преминавенето на емисиите през адсорбента се отчита визуално делта Р разликата в нялагането /без товар и след товар/след увеличаването на тази разлика макс. до 0.05бара, това означава че адсорбента не е в състояние повече да пречиства и се налага да се регенерира, без да се спира от работа. З а целта се дозира количеството приготвен биоразтвор от 5-10 л.5 или10%-ен, подходящ за промиване на адсорбента, след това се подава през дюзите необходимото количество чиста вода докато показанията на манометърра си възстанови първоначалното показание, при отваряне на дренажния вентил на поз.1на определени интервали. Периодично се подменя адсорбента, когато в изходната дренажна вода от поз.1 пробата показва завишено съдържание на фини диспергирани твърди частици, вследствие механично износване на адсорбента или по понижаването на съдържанието на адсорбента в касетата по набелязана мярка на горното ниво на адсорбента. При такава ситуация горният капак и горната секция се демонтирват и се изважда касетата за подмяна на адсорбента. Дренажа на секция поз.1 се дренира един път на 30 дни Дренажа на Приемната камера поз.6 се издренирва цялата тръбна промивна система през зимните месеци против заледяване., ако съществува такава опасност. Проби за чистота на изходящите емисии се вземат от изхода на секция поз5 и по точно от отворите на поз.5 Съоръжението с комбинираното адсорбционно-абсорбционно действие и модула за биопречистване е с универсални качества и възможности: Конструкцията и функционалноста позволяват с много малко промени на някой детайли да се настройва съоръжението за различни дебити от 100 до 2000м. куб/час -Достатъчно е да се смени входящия на емисиите фланец, който да съответства на фланеца на предвидения вентилатор. -Да се промени обема /количеството/на запълването на касетата поз.3 или поз.4 -Да се редуцира височината на адсорбционния слой, както и на абсорбционния слой, когато монтирания вентилатор няма достатъчно налягане -Да се избира селективно или подменя адсорбента и абсорбента, във зависимост от констатираните замърсители в емисиите Обслужването, подържането и контролирането на работата на съоръжението е сведено до минимално заангажирване на човешки трруд Регенерирането на адсорбента и абсорбента, подготовката на разтвора и промивките след възстановяването им, са процедури които се изпълняват периодично по предоставена Работна експлоатационна инструкция / до обучаването на клиента/. Технологичните и конструктивните решения на съоръжението дават двегодишна гаранция за нормалната работа на съоръжението. Съставил: инж. химГ. Тодоров-Управител на ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас www.ecomaxbio-burgas.com цените на двата вида по дебити /по капацитет/инсталации -БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухненски помуещения: 1. С КАПАЦИТЕТ ОТ 200 ДО 300мз/час- газови отпадъчни емисии - ОСНОВНАТА КОНСТРУКЦИЯ изработена от алуминиеви профили -затварянето на конструкцията от четирите страни с неръждаеми стоманени листове с дебелина 1мм -изпълнение на касетите за сорберите от неръждаеми стоманени листове с дебелина до 2.5мм -изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили -Комплектовка НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ към Биоадсорберите: КОФПОМПА С ОБЕМ 20л. биофилтър от термично устойчиви полипропиленови гофри Биопрепарати -два комплекта по 1 кг на цена за двата препарата 200лв.., необходими за регенериране за едногодишен период на експлоатация на Сорберите и биоразграждане на мазнините в Биофилтъра вграден в Биоадсорбера Заб: доставката и обвързването на Биоадсорбера с Локалната вентилационна система се изпълнява от фирмата доставчик/включена е в цената/, както и обучението на персонала за работа с Биоадсорбера. -ТЕХНОЛОГИЧНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ- ДО 24 МЕСЕЦА БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухнески помещения: 2. С КАПАЦИТЕТ от 200 до 300мз/час -газови отпадъчни емисии - Основната конструкция изработена от нормални стоманени профил -Затваряне на конструкцията от четири страни с термично поцинковани листове с дебелина до 2мм -Изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите -изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили КОМПЛЕКТОВКА на допълнителни елементи аналогични на тези описани в т.1 С Уважение: инж. техн. Г. Тодоров Адрес за контакти: инж. Г. Тодоров ... търг. организатор Н. Тодоров преди 82 дни Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 | Други | гр. Бургас Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 гр. Бургас Адрес на управление: ул: Калофер 1а к/с „Лазур” Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет: от 4 до 50 еквивалент жители. 1. Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 представляват компактен и модерен тип пречиствателни станции, които успешно комбинират биологичното пречистване на битово-фекалните отпадъчни води чрез активната утайка с бактериален интензивен прираст/във вид на биофилм/във зоната на биофилтъра и суспендирана /плаваща/биомаса в активната зона на биобасейна. Тази комбинация има редица технологични предимства и представлява система, способна да реши сиуации, при които останалите малки пречиствателни станции, използващи единия от двата метода имат затруднения. Формата на пречиствателните станции може да бъде: цилиндрична, правоъгълна, квадратна, включително и използването на налични резервоари на клиента с подходяща за целта форма, съобразена и с наличната площадка. Ориентировъчни данни подходящи за развитието на пречиствателното съоръжение са препоръчителни за: дълбочината/височината/на водното ниво до минимум -1.5-2.0м. и линейна дължина до мин.4 до 6м. Пречиствателните станции, използват редуващи се Аноксидационни/анаеробни/и окислителни /аеробни /условия на култивиране на пречистващите бактерии. Става въпрос за съвремена технология на базата на комбиниране на биомасите. Отпадъчната вода се пречиства както от бактериална култура, разположена върху пластмасова повърхност, също така и от плаваща култура в активната утайка. Чрез фино мехурчеста аерация се подава въздух в системата. За целта се използва въздуходувка, която освен че подава въздух, но и осигурява движението на пречистваната вода между активната зона и биофилтъра. По слабо органично натоварване/по малък дебит на подаваната вода/ или/ по разредена по състав вода/на тези пречиствателни станции не им пречи, защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са известни с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване с органични замърсители. Тези станции са предназначени за пречистване на всякакви течни отпадъци, срещащи се обикновено в домакинствата. Те разлагат, деструктират и биоразграждат добре перилни прахове и течности и други средства за почистване, така че пречистената вода да е подходяща за поливане. Не могат да се пречистват нефтени продукти и твърди отпадъци, като обелки от плодове, превръзки, парцали, гуми и др. При води с високо съдържание на мазнини/например при ресторанти/е необходимо да се предвиди и мазниноуловител/същия може да се изработи и достави/ Извънредно ценно качество на тези станции е възможноста да се прекъсне процеса на подаване на вода за пречистване за няколко месеца, през което време микроорганизмите се хранят от собствената си утайка, натрупана в биофилтъра. През това време пречиствателната станция не трябва да се изключва от действие, както и да се изважда активната утайка. През последните няколко години, се констатирват появата на пазара на голям избор Биопрепарати от типа на SUKACLean S/T-/Биоензимен препарат за биологично разграждане на органични отпадъци/, подходящи за дозиране в септични ями и мини пречиствателни станции/-където ефекта на пречистващите процеси достига до 95% биоразграждане на фекалните и други органични субстанции попаднали в отпадъчните води. Описание на пречистващия процес и спесификация на основните технико-технологични показатели Отпадъчните води най напред постъпват в приемника на първичната седиментация/утаяване/или до резервоар за отделяне на твърди и неразтворими вещества/виж. техн. блок схема поз.1/След това се отправя гравитачно към биофилтъра-поз.2 от долната страна на гофрите, на дъното са разположени кръгли аериращи дюзи за подаване на необходимото количество кислород за подържане живота и прираста на микроорганизмите и създаването на бактериална култура разположена върху пластамасовата повърхност на биофилтъра./поз. -3/ Подържаната денивилация в последователноста на отделните секции вградени в Биомодула, позволява гравитачното предвижване на третираните води от една секция в друга/достатъчна е една денивилация от входа на съоръжението до изхода на пречистените води от 30-40см., за осъществяване на този начин на предвижване на водите от първата до последната секция/от поз.1 до поз.4/ След поз.2 третираните отпадни води постъпват в секция поз.3 -в активната зона със плаващата суспендирана биомаса, тук се извършва втората степен на биоразграждането на остатъчните органични субстанции. За целта се използва въздуходувка, която вкарва въздуха в системата с пневматично аериране с аериращи дюзи /финомехурчеста аерация/. Въздухът, вкаран в активната зона доставя кислород за живота на аеробните микроорганизми и при това помага на вътрешната циркулация на водата смесена с активната утайка, която се връща обратно в биофилтъра. В активната зона водата се пречиства от плаващата култура-активната утайка. И така водата циркулира между активната зона и биофилтъра докато се пречисти окончателно. Активната зона над дъното се свързва със седиментационния приемник-поз.4, където се разделят активната утайка от пречистената вода. Активната утайка частично се отлага на дъното, от където постоянно се връща чрез ерлифтна система /помпа на въздух/в първичната седиментация в случаите на зараждането в активната зона на голямо количество нишковидни бактерии, основно близо 30-40% се връща в началото на секция поз2 на биофилтъра. Пречистената/избистрена/вода във вторичния утаител поз. -4 се предвижва, чрез отвеждаща тръба ф.100мм, да се изпуска в отвеждаща канализация за БФОВ на населено място без действаща Пречиствателна станция, на индивидуални хотелски, вилни и почивни обекти, както и да се използва за поливни цели, като за целта се дозират специализирани БИОПРЕПАРАТИ за повишаване ефекта и степента на пречистване на отпадните води. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИМЕРНИ ДАННИ ЗА: -Брой еквивалентни жители екв. жит 20 -Дебит на пречистената вода м3/ден. При водопотребителна норма-160л/екв. ж 3.22м3/ден. -Количество на замърсяването БПК5/ден. 1.20кг/ден -Височина /диаметър на резервоара/ -м. 1.66 -Дължина -L м. 4.60 -Мощност на въздуходувката W 250 - 350 /доставка от Япония./ -Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98 -ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92 -Ефект на нитрификация % 80-95 -Ориентировъчна цена за комплексното изпълнение на обекта. включващ: доставки на оборудване-въздуходувка, ел. табло, дифузъори, ерлифтна система, поликарбонови плоскостигофри за биофилтъра, тръбна аерираща система за биофилтъра и активната зона и биореактора, ел. кабели за захранване на биомодула и обслужващите помпи 8500.00лв -Изпълнение на строително мотажна работа: монтирането на Биореактора, ел. кабелни обвръзки на съоръжението и помпите, довеждането на входящите отпадни води, както и извеждането на пречистените води, включващо и помпажно поливане за собствени нужди. 6500.00лв Усреднена цена, която подлежи на обсъждане: 15000.00 лв - Очаква се клиента да има изпълнено съоръжение на неефективно ниско технологично ниво, както и изпълнени каналните обвръзки до мястото на съоръжението запречистване, както и да предостави някой елементи нужни за реализацията на станцията за пречистване на БФОВ-КОЕТО БИ МОГЛО ДА РЕДУЦИРА ГОРЕ УПОМЕНАТАТА ЦЕНА.. УСРЕДНЕНАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ОТ КАПАЦИТЕТА НА СТАНЦИЯТА ПО БРОЯ НА ЕКВ. ЖИТ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО И ИЗПУСКАНЕТО НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ВЪВ СЪОТВЕТНИЯ ВОДОПРИЕМНИК СЪГЛАСНО НАРЕДБИ № 6.7 И 8 НА МООСВ ИЛИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ЗА ПОЛИВНИ ЦЕЛИ. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА: ОТ 4 ДО 20 екв. жит 1 Брой еквивалент жители ек. ж до 4 до 8 до 12 до 20 до 30 2 Дебит на пречистваната вода Мз/д 0.64 1.22 1.92 3.2 4.8 3 Количество на орг. замърсяване БПК5 кг/ден до 0.24 до 0.48 до 0.72 до 1.2 до 1.8 4 Общ действащ обем М3 1.9 2.3 2.6 3.0 5.0 5 Мощност на въздуходувката W 35 53 90 120 264 6 Дневна консумация на ел. енергия kwh 0.5 0.7 1.10 1.44 3.20 7 Активна повърхност на биофилтъра м2 22 46 60 85 120 8 Обем на аеробната зона мз 1.8 3.7 4.7 5.2 7.3 9 Дебита на въздуходувката нмз/ч 6.0 7.2 12.0 25.0 27.0 10 Обем на първичния утаител мз 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 -Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98 -ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92 -Ефект на нитрификация % 80-95 ЦЕНИ НА МОДУЛИТЕ ПО ГРУБИ ПОКАЗАТЕЛИ: За биомодул -ЕС. Д4 или НЕТО-4 5600.00 лв. За биомодул ЕС. Д8 или НЕТО-8- 9000.00 лв. За биомодул ЕС. Д12 или НЕТО-12 11500.00 лв. - За биомодул -ЕС. Д20 или НЕТО-20 15000.00 лв. - За биомодул -ЕС. Д30 или НЕТО-30 25000.00лв. - За биомодул -ЕС. Д40 или НЕТО -40 42000.00 лв -3а биомодул -ЕС. Д50 или НЕТО -50 63000.00 лв. 1. Предварителни условия: -Отстоянията за свързване на модула съобразени с цитираните цени, допустими ТРЪБНИ ОБВРЪЗКИ: от точката на изпускането до входа на модула - 25м. изкопи от точката на изхода до изпускане в: дере., канализация, река-30м. изкопи КАБЕЛНИ ОБВРЪЗКИ -Отстояния от точката на подаване /гл. ел. табло на обекта/до модула и локалното табло на модула-30м. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА -от гр. Бургас до обекта-40 клм. 2. В цената не е включена добавката на БИОПРЕПАРАТИ: ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас”-ЕООД Управител: инж. Г. Тодоров
Специални предложения
преди 88 дни Отпушване на канали тоалетни 20мм 160мм | ВиК услуги и ремонти | гр. Бургас Отпушване на канали тоалетни 20мм 160мм гр. Бургас Отпушване на канали тоалетни, мивки със професионални мобилни електрически машини. Бързо качествено ефикасно, от 20 мм до 160 мм, със дължина на почистване до 60 метра. Най ниски цени във града със възможност за абонамент със допълнителни намаления.. преди 88 дни Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда | Друго | гр. Бургас Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда гр. Бургас СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години, доведе до чувствително замърсяване на околната среда с емисии от ресторантски, къмпингови и закусвални дейности които формират ежедневно емисии от своите локални дейности по: подготовка, приготвяне и реализиране на хранителни ястия С НАШЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЗАДАЧА ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ КОИТО ОКАЗВАТ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНОТО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ЧОВЕКА С ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗТАНОВАЯВАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНОСТА НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА. Кратко обяснение на избора на метода на пречистване на ГАЗОВИТЕ ЗАМЪРСЕНИ ЕМИСИИ и разработването на съоръжението., Целта е да се решават ефективно проблемите с една съвместима технология,/ третиране на емисиите през комбинирано съоръжение във което се осъществява пречистване по метода АДСОРБЦИЯ, ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧАСТИЦИ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО/ОНЕЧИСТВАЩО ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТА НА ДРУГО ВЕЩЕСТВО И АБСОРБЦИЯ, ПОГЛЪЩАНЕ НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ГАЗ/В НАШИЯ СЛУЧАЙ ЗАМЪРСЕНИ ГАЗОВИ ЕМИСИИ/ ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА ТВЪРДО ТЯЛО ИЛИ ТЕЧНОСТ /ХЕМОСОРБЦИЯ/. СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА АДСОРБЕНТА С БИОПРЕПАРАТИ, КОИТО БИОРАЗГРАЖДАТ ФОРМИРАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ПОВЪРХНОСТА НА АДСОРБЕНТА, ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ, КОИТО СА ОСНОВНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/мазнини, от най различен характер органични субстанции и др./ СЪЩО ТАКА СЕ ПРЕДВИЖДА И РЕГЕНЕРИРАНЕ С ПРОМИВКИ НА АБСОРБЕНТА, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ХЕМОСОРБЦИЯТА СЪЕДИНЕНИЯТА/КАЛЦИЕВ СУЛФИТ, КАКТО, НИТРИТИТЕ И НИТРАТИТЕ / ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ 1. Капацитет на съоръжението от 100 до 2000м. куб/час емисии 2. Съоръжението се състои от четири секции-приемна-за биоразграждане/, процесни за адсорбента и абсорбента и секция изпускаща пречистените емисии/последната може да се комплектова със секцията на абсорбента/ 3. Приемна камера за чиста вода за подържане влажност на фетилите вградени в адсорбента 4Коф-помпа за приготвяне на регенерационния разтвор от Биопродукта 5. Дренажни системи на Приемната камера-1 и камерата за чиста вода -6 6. Технологични тръбни обвръзки от коф -помпата до съоръжението 7. Манометър за измерване на налягането на входа на газовите емисии поз.2 8. Цялото съоръжение е мобилно, както и отделните секции са мобилни упоменати в т2 секции за демонтаж и извеждане на касетите на адсорбента и абсорбента за подмяна на пълнежа ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА/ ИЗПЪЛНЯВА РАЗВИТИЕТО НА О. В СИСТЕМАТА ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЕНТИЛАТОРА, със собствени средства и монтирането на ОВ системата След Вентилатора обвръзката на последния с КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ се изпълнява от Доставчика на съоръжението, както неговото монтиране и технологичен пуск срещу осигуряването на необходимите парични средства, уговорени в съответния догово между двете страни. Работа с съоръжението На връзката между Вентилатора и Адсорбера на входа се монтирва манометър който да отчита налягането на вход -без товар и след преминавенето на емисиите през адсорбента се отчита визуално делта Р разликата в нялагането /без товар и след товар/след увеличаването на тази разлика макс. до 0.05бара, това означава че адсорбента не е в състояние повече да пречиства и се налага да се регенерира, без да се спира от работа. З а целта се дозира количеството приготвен биоразтвор от 5-10 л.5 или10%-ен, подходящ за промиване на адсорбента, след това се подава през дюзите необходимото количество чиста вода докато показанията на манометърра си възстанови първоначалното показание, при отваряне на дренажния вентил на поз.1на определени интервали. Периодично се подменя адсорбента, когато в изходната дренажна вода от поз.1 пробата показва завишено съдържание на фини диспергирани твърди частици, вследствие механично износване на адсорбента или по понижаването на съдържанието на адсорбента в касетата по набелязана мярка на горното ниво на адсорбента. При такава ситуация горният капак и горната секция се демонтирват и се изважда касетата за подмяна на адсорбента. Дренажа на секция поз.1 се дренира един път на 30 дни Дренажа на Приемната камера поз.6 се издренирва цялата тръбна промивна система през зимните месеци против заледяване., ако съществува такава опасност. Проби за чистота на изходящите емисии се вземат от изхода на секция поз5 и по точно от отворите на поз.5 Съоръжението с комбинираното адсорбционно-абсорбционно действие и модула за биопречистване е с универсални качества и възможности: Конструкцията и функционалноста позволяват с много малко промени на някой детайли да се настройва съоръжението за различни дебити от 100 до 2000м. куб/час -Достатъчно е да се смени входящия на емисиите фланец, който да съответства на фланеца на предвидения вентилатор. -Да се промени обема /количеството/на запълването на касетата поз.3 или поз.4 -Да се редуцира височината на адсорбционния слой, както и на абсорбционния слой, когато монтирания вентилатор няма достатъчно налягане -Да се избира селективно или подменя адсорбента и абсорбента, във зависимост от констатираните замърсители в емисиите Обслужването, подържането и контролирането на работата на съоръжението е сведено до минимално заангажирване на човешки трруд Регенерирането на адсорбента и абсорбента, подготовката на разтвора и промивките след възстановяването им, са процедури които се изпълняват периодично по предоставена Работна експлоатационна инструкция / до обучаването на клиента/. Технологичните и конструктивните решения на съоръжението дават двегодишна гаранция за нормалната работа на съоръжението. Съставил: инж. химГ. Тодоров-Управител на ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас www.ecomaxbio-burgas.com цените на двата вида по дебити /по капацитет/инсталации -БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухненски помуещения: 1. С КАПАЦИТЕТ ОТ 200 ДО 300мз/час- газови отпадъчни емисии - ОСНОВНАТА КОНСТРУКЦИЯ изработена от алуминиеви профили -затварянето на конструкцията от четирите страни с неръждаеми стоманени листове с дебелина 1мм -изпълнение на касетите за сорберите от неръждаеми стоманени листове с дебелина до 2.5мм -изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили -Комплектовка НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ към Биоадсорберите: КОФПОМПА С ОБЕМ 20л. биофилтър от термично устойчиви полипропиленови гофри Биопрепарати -два комплекта по 1 кг на цена за двата препарата 200лв.., необходими за регенериране за едногодишен период на експлоатация на Сорберите и биоразграждане на мазнините в Биофилтъра вграден в Биоадсорбера Заб: доставката и обвързването на Биоадсорбера с Локалната вентилационна система се изпълнява от фирмата доставчик/включена е в цената/, както и обучението на персонала за работа с Биоадсорбера. -ТЕХНОЛОГИЧНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ- ДО 24 МЕСЕЦА БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухнески помещения: 2. С КАПАЦИТЕТ от 200 до 300мз/час -газови отпадъчни емисии - Основната конструкция изработена от нормални стоманени профил -Затваряне на конструкцията от четири страни с термично поцинковани листове с дебелина до 2мм -Изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите -изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили КОМПЛЕКТОВКА на допълнителни елементи аналогични на тези описани в т.1 С Уважение: инж. техн. Г. Тодоров Адрес за контакти: инж. Г. Тодоров ... търг. организатор Н. Тодоров преди 82 дни Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 | Други | гр. Бургас Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 гр. Бургас Адрес на управление: ул: Калофер 1а к/с „Лазур” Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет: от 4 до 50 еквивалент жители. 1. Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 представляват компактен и модерен тип пречиствателни станции, които успешно комбинират биологичното пречистване на битово-фекалните отпадъчни води чрез активната утайка с бактериален интензивен прираст/във вид на биофилм/във зоната на биофилтъра и суспендирана /плаваща/биомаса в активната зона на биобасейна. Тази комбинация има редица технологични предимства и представлява система, способна да реши сиуации, при които останалите малки пречиствателни станции, използващи единия от двата метода имат затруднения. Формата на пречиствателните станции може да бъде: цилиндрична, правоъгълна, квадратна, включително и използването на налични резервоари на клиента с подходяща за целта форма, съобразена и с наличната площадка. Ориентировъчни данни подходящи за развитието на пречиствателното съоръжение са препоръчителни за: дълбочината/височината/на водното ниво до минимум -1.5-2.0м. и линейна дължина до мин.4 до 6м. Пречиствателните станции, използват редуващи се Аноксидационни/анаеробни/и окислителни /аеробни /условия на култивиране на пречистващите бактерии. Става въпрос за съвремена технология на базата на комбиниране на биомасите. Отпадъчната вода се пречиства както от бактериална култура, разположена върху пластмасова повърхност, също така и от плаваща култура в активната утайка. Чрез фино мехурчеста аерация се подава въздух в системата. За целта се използва въздуходувка, която освен че подава въздух, но и осигурява движението на пречистваната вода между активната зона и биофилтъра. По слабо органично натоварване/по малък дебит на подаваната вода/ или/ по разредена по състав вода/на тези пречиствателни станции не им пречи, защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са известни с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване с органични замърсители. Тези станции са предназначени за пречистване на всякакви течни отпадъци, срещащи се обикновено в домакинствата. Те разлагат, деструктират и биоразграждат добре перилни прахове и течности и други средства за почистване, така че пречистената вода да е подходяща за поливане. Не могат да се пречистват нефтени продукти и твърди отпадъци, като обелки от плодове, превръзки, парцали, гуми и др. При води с високо съдържание на мазнини/например при ресторанти/е необходимо да се предвиди и мазниноуловител/същия може да се изработи и достави/ Извънредно ценно качество на тези станции е възможноста да се прекъсне процеса на подаване на вода за пречистване за няколко месеца, през което време микроорганизмите се хранят от собствената си утайка, натрупана в биофилтъра. През това време пречиствателната станция не трябва да се изключва от действие, както и да се изважда активната утайка. През последните няколко години, се констатирват появата на пазара на голям избор Биопрепарати от типа на SUKACLean S/T-/Биоензимен препарат за биологично разграждане на органични отпадъци/, подходящи за дозиране в септични ями и мини пречиствателни станции/-където ефекта на пречистващите процеси достига до 95% биоразграждане на фекалните и други органични субстанции попаднали в отпадъчните води. Описание на пречистващия процес и спесификация на основните технико-технологични показатели Отпадъчните води най напред постъпват в приемника на първичната седиментация/утаяване/или до резервоар за отделяне на твърди и неразтворими вещества/виж. техн. блок схема поз.1/След това се отправя гравитачно към биофилтъра-поз.2 от долната страна на гофрите, на дъното са разположени кръгли аериращи дюзи за подаване на необходимото количество кислород за подържане живота и прираста на микроорганизмите и създаването на бактериална култура разположена върху пластамасовата повърхност на биофилтъра./поз. -3/ Подържаната денивилация в последователноста на отделните секции вградени в Биомодула, позволява гравитачното предвижване на третираните води от една секция в друга/достатъчна е една денивилация от входа на съоръжението до изхода на пречистените води от 30-40см., за осъществяване на този начин на предвижване на водите от първата до последната секция/от поз.1 до поз.4/ След поз.2 третираните отпадни води постъпват в секция поз.3 -в активната зона със плаващата суспендирана биомаса, тук се извършва втората степен на биоразграждането на остатъчните органични субстанции. За целта се използва въздуходувка, която вкарва въздуха в системата с пневматично аериране с аериращи дюзи /финомехурчеста аерация/. Въздухът, вкаран в активната зона доставя кислород за живота на аеробните микроорганизми и при това помага на вътрешната циркулация на водата смесена с активната утайка, която се връща обратно в биофилтъра. В активната зона водата се пречиства от плаващата култура-активната утайка. И така водата циркулира между активната зона и биофилтъра докато се пречисти окончателно. Активната зона над дъното се свързва със седиментационния приемник-поз.4, където се разделят активната утайка от пречистената вода. Активната утайка частично се отлага на дъното, от където постоянно се връща чрез ерлифтна система /помпа на въздух/в първичната седиментация в случаите на зараждането в активната зона на голямо количество нишковидни бактерии, основно близо 30-40% се връща в началото на секция поз2 на биофилтъра. Пречистената/избистрена/вода във вторичния утаител поз. -4 се предвижва, чрез отвеждаща тръба ф.100мм, да се изпуска в отвеждаща канализация за БФОВ на населено място без действаща Пречиствателна станция, на индивидуални хотелски, вилни и почивни обекти, както и да се използва за поливни цели, като за целта се дозират специализирани БИОПРЕПАРАТИ за повишаване ефекта и степента на пречистване на отпадните води. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИМЕРНИ ДАННИ ЗА: -Брой еквивалентни жители екв. жит 20 -Дебит на пречистената вода м3/ден. При водопотребителна норма-160л/екв. ж 3.22м3/ден. -Количество на замърсяването БПК5/ден. 1.20кг/ден -Височина /диаметър на резервоара/ -м. 1.66 -Дължина -L м. 4.60 -Мощност на въздуходувката W 250 - 350 /доставка от Япония./ -Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98 -ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92 -Ефект на нитрификация % 80-95 -Ориентировъчна цена за комплексното изпълнение на обекта. включващ: доставки на оборудване-въздуходувка, ел. табло, дифузъори, ерлифтна система, поликарбонови плоскостигофри за биофилтъра, тръбна аерираща система за биофилтъра и активната зона и биореактора, ел. кабели за захранване на биомодула и обслужващите помпи 8500.00лв -Изпълнение на строително мотажна работа: монтирането на Биореактора, ел. кабелни обвръзки на съоръжението и помпите, довеждането на входящите отпадни води, както и извеждането на пречистените води, включващо и помпажно поливане за собствени нужди. 6500.00лв Усреднена цена, която подлежи на обсъждане: 15000.00 лв - Очаква се клиента да има изпълнено съоръжение на неефективно ниско технологично ниво, както и изпълнени каналните обвръзки до мястото на съоръжението запречистване, както и да предостави някой елементи нужни за реализацията на станцията за пречистване на БФОВ-КОЕТО БИ МОГЛО ДА РЕДУЦИРА ГОРЕ УПОМЕНАТАТА ЦЕНА.. УСРЕДНЕНАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ОТ КАПАЦИТЕТА НА СТАНЦИЯТА ПО БРОЯ НА ЕКВ. ЖИТ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО И ИЗПУСКАНЕТО НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ВЪВ СЪОТВЕТНИЯ ВОДОПРИЕМНИК СЪГЛАСНО НАРЕДБИ № 6.7 И 8 НА МООСВ ИЛИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ЗА ПОЛИВНИ ЦЕЛИ. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА: ОТ 4 ДО 20 екв. жит 1 Брой еквивалент жители ек. ж до 4 до 8 до 12 до 20 до 30 2 Дебит на пречистваната вода Мз/д 0.64 1.22 1.92 3.2 4.8 3 Количество на орг. замърсяване БПК5 кг/ден до 0.24 до 0.48 до 0.72 до 1.2 до 1.8 4 Общ действащ обем М3 1.9 2.3 2.6 3.0 5.0 5 Мощност на въздуходувката W 35 53 90 120 264 6 Дневна консумация на ел. енергия kwh 0.5 0.7 1.10 1.44 3.20 7 Активна повърхност на биофилтъра м2 22 46 60 85 120 8 Обем на аеробната зона мз 1.8 3.7 4.7 5.2 7.3 9 Дебита на въздуходувката нмз/ч 6.0 7.2 12.0 25.0 27.0 10 Обем на първичния утаител мз 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 -Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98 -ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92 -Ефект на нитрификация % 80-95 ЦЕНИ НА МОДУЛИТЕ ПО ГРУБИ ПОКАЗАТЕЛИ: За биомодул -ЕС. Д4 или НЕТО-4 5600.00 лв. За биомодул ЕС. Д8 или НЕТО-8- 9000.00 лв. За биомодул ЕС. Д12 или НЕТО-12 11500.00 лв. - За биомодул -ЕС. Д20 или НЕТО-20 15000.00 лв. - За биомодул -ЕС. Д30 или НЕТО-30 25000.00лв. - За биомодул -ЕС. Д40 или НЕТО -40 42000.00 лв -3а биомодул -ЕС. Д50 или НЕТО -50 63000.00 лв. 1. Предварителни условия: -Отстоянията за свързване на модула съобразени с цитираните цени, допустими ТРЪБНИ ОБВРЪЗКИ: от точката на изпускането до входа на модула - 25м. изкопи от точката на изхода до изпускане в: дере., канализация, река-30м. изкопи КАБЕЛНИ ОБВРЪЗКИ -Отстояния от точката на подаване /гл. ел. табло на обекта/до модула и локалното табло на модула-30м. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА -от гр. Бургас до обекта-40 клм. 2. В цената не е включена добавката на БИОПРЕПАРАТИ: ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас”-ЕООД Управител: инж. Г. Тодоров
Отпушване на канали тоалетни
Отпушване на канали тоалетни 16-150
 
Отпушване на канали тоалетни 16мм 160мм
отпушване на тоалетни
 
Отпушване на канали тоалетни 16мм 160мм
 
Филтриране
категории (3), области (1)
4 обяви

Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00

Машини, Инструменти » Други   гр. Бургас, обл. Бургас
Адрес на управление: ул: Калофер 1а к/с „Лазур” Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет: от 4 до 50 еквивалент жители. 1. Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-..

Биоадсорбер мод: ”GENITO”-1000-003

Услуги » Други услуги   гр. Бургас, обл. Бургас
изпълнен и внедрен БИОАДСОРБЕР мод: ”GENITO”-1000-003 в ЕКОКАФЕТО на ул: Калофер 1а собственост на ф/ма ”Техекопроект”-ООД гр. Бургас който функционира от 01.03.2019г. Разработката включва следн..

Отпушване на канали тоалетни 20мм 160мм

Услуги » ВиК услуги и ремонти   гр. Бургас, обл. Бургас
Отпушване на канали тоалетни, мивки със професионални мобилни електрически машини. Бързо качествено ефикасно, от 20 мм до 160 мм, със дължина на почистване до 60 метра. Най ниски цени във града със въ..

Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда

За дома и градината » Друго   гр. Бургас, обл. Бургас
СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години, дов..
обл. Велико Търново обл. Монтана обл. Враца обл. Кюстендил обл. Видин обл. Бургас обл. Ямбол обл. Търговище обл. Разград обл. Шумен обл. Добрич обл. Варна обл. Русе обл. Благоевград обл. Сливен обл. Стара Загора обл. Хасково обл. Пловдив обл. Пазарджик обл. Смолян обл. Кърджали обл. София обл. Перник обл. Габрово обл. Ловеч обл. Плевен обл. Силистра гр. БургасБургас гр. ВарнаВарна гр. ДобричДобрич гр. ШуменШумен гр. ЯмболЯмбол гр. СливенСливен гр. ТърговищеТърговище гр. РазградРазград гр. СилистраСилистра гр. РусеРусе гр. Велико ТърновоВелико Търново гр. ГабровоГаброво гр. Стара ЗагораСтара Загора гр. ХасковоХасково гр. КърджалиКърджали гр. СмолянСмолян гр. ПловдивПловдив гр. ЛовечЛовеч гр. ПлевенПлевен гр. ВрацаВраца гр. МонтанаМонтана гр. ВидинВидин гр. СофияСофия гр. ПерникПерник гр. КюстендилКюстендил гр. БлагоевградБлагоевград гр. ПазарджикПазарджик Друга държава
Филтриране по област
"Сайт в alo.bg" на ЕКО МАКС БИО-БУРГАС ЕООД ( ecomaxbio-burgas )
alo.bg

Направи си сам "Сайт в alo.bg"
Да
Не
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.