back to top
2 обяви съдържащи:

Технически ръководител бургас

Топ оферта

курс „Строителен техник- Транспортно строителство“ Дистанционно обучение

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
650 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване … 3123-3001 Технически ръководител, строителство … 3112-3008 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път … Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 *** на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване

Цена: 750 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… След завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство; Техник - инвеститорски контрол … ГР. СОФИЯ, ВАРНА, ПЛОВДИВ, БУРГАС, АЙТОС, ДОБРИЧ … Допълнителна информация Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави