back to top
8 обяви съдържащи:

Теми за държавен изпит по педагогика

Реално търсите по: тема, за, държавен, изпит, по, педагогика Още опции за търсене

Теми за писмен държавен изпит за специалност ”Педагогика” в ПУ

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 100 лв.

Предлагам отлично разработени теми за държавен изпит по Педагогика, Психология и Методика на обучението по … Разработените теми са в съответствие с конспекта за държавен изпит за специалност ”Педагогика” от образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, изучавана … Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”. Обемът на всяка тема е съобразен с ограниченото време за работа според формата на … 1. Педагогиката като елемент на науките за образование … 10. Учебни съдържания и държавни образователни стандарти … 2. Основни категории на педагогиката - възпитание, обучение, образование, социализация, инкултурация … При интерес към конкретно определена тема/и също е възможно да бъде предоставена, като цената за 1 тема само е 20 лв … ...

Теми за държавен изпит по Социална педагогика

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 200 лв.

Отлично разработени 47 теми по Социална педагогика, степен ”Бакалавър”. Отговарят изчерпателно на всеки един въпрос и подтема от конспекта.

Портфолио, план-конспекти и презентации ПНУП

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 5 лв.

Изготвям портфолио, план-конспекти, портоколи, теми, курсови работи, есета и други по специалностите предучилищна и начална училищна педагогика. Разработките са съобразно изискванията на преподавателите в университета. Подробно разработени теми за държавни изпити по ПНУП, актуални и към момента. Разработки на план-конспекти за предучилищна и начална-училищна педагогика (подробни и онагледени, с посочени източници - учебник, помагало, книжка, пособия). Цената е в зависимост от материала. Цена на страница 5лв. За въпроси пишете на лични.

Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Цена: 50 лв.

Предлагам подробно разработени теми за държавни изпити по ПНУП, актуални и към момента. Разработки на план-конспекти за предучилищна и начална-училищна педагогика (подробни и онагледени, с посочени източници - учебник, помагало, книжка, пособия). Цената е в зависимост от обема на материала.

Курсова работа

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 5 лв.

изготвяне на дипломни работи за 350 лв. разработване на теми за държавен изпит от 5лв. до 9 лв. на тема зависимост от обема изготвяне на курсови за 55 лв. изготвяне на реферати до 10стр. за 55лв. изготвяне на реферати до 20стр. за 65лв. изготвяне на есета за 35 лв. изготвяне на статии за 50 лв. изготвяне на казуси за 40 лв Работа по случай - казус психологическа насоченост или педагогическа/ социална работа - 55лв. Изготвяне на презентации до 5-7 слайда 50 лв. 7-12 слайда 60 лв., пояснителни бележки към слайдовете 20 лв. изготвяне на уроци по педагогика, логопедия и др. - 50лв

Теми за държавен изпит по ПНУП

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 80 лв.

Разработени теми за държавен изпит за специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ОКС “бакалавър” и ОКС ”магистър”. За повече информация може да ми пишете на лично съобщение.

Предлагам отлично разработени теми за държавен изпит по СД

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 40 лв.

Отлично разработени теми за държавен изпит по Социални дейности … 9. Методи, подходи и принципи на социалната педагогика … Съдържание на всички теми :(обем 48 стр … *** .) 1. Предмет и структура на социологията като наука. Социологията като метод и методология. Основни направления в социологията. Социология и социална работа. 2. Икономика на социалната сфера. Обект, предмет и категориен апарат на икономиката на социалната сфера. Същност и видове. 3. Същност на социалната политика. Генезис на социалната политика. Определение, същност и задачи, съдържание, структура и характер на социалната политика

Теми за Държавен изпит за специалност НУПЧЕ

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 80 лв.

Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”. Теми по Педагогика и Психология. Методиките по Математика, БЕЛ, ФВ, ИИ, ТП, АЕ, Музика, ЧП. Темите по Педагогика и Психология струват 80лв., всяка друга добавена към тях е по 20лв. Всяка методика по отделно е 30лв.