back to top
27 обяви съдържащи:

Теми държавен изпит

Реално търсите по: тема, държавен, изпит Още опции за търсене

Теми за държавен изпит по ПНУП - магистратура във ВТУ 1 част

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 100 лв.

Разработени теми за държавен изпит по ПНУП - магистратура във ВТУ. Част 1 Темите са актуализирани за държавния изпит м.06/2022 год.

Теми за държавен изпит по ПНУП

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 80 лв.

Разработени теми за държавен изпит за специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ОКС “бакалавър” и ОКС ”магистър”. За повече информация може да ми пишете на лично съобщение.

Теми за държавен изпит по Психология

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 80 лв.

Изготвени теми за държавен изпит по специалност “Психология” за ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”. За повече информация може да ми пишете на лично съобщение.

Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти

Продавам разработени темите за държавен изпит(ПНУП).

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 50 лв.

Продавам разработени темите за държавен изпит-1 и 2 част за специалност ПНУП, магистратура, ВТУ.

Разработени теми за държавен изпит по психология

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 60 лв.

Разработени теми за държавен изпит по психология, по конспекта на ВТУ.

Теми за държавен изпит МП „Моделиране на големи данни“

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 70 лв.

Разработените теми са в съответствие с конспекта за държавен изпит за магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса … Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обемът на всяка тема е съобразен с ограниченото време за работа според формата на … и финансите“, изучавана в Стопански факултет на *** изпита, като същевременно се стреми да покрие всички изисквания на конкретния въпрос. Цялостният документ се състои от 30 стандартно форматирани страници. КОНСПЕКТ 1. Статистически характеристики на многомерни данни. Описание. Пресмятане в средата на Python и R/RStudio. 2. Намаление на размерността

Разработените теми са в съответствие с конспекта за държавен изпит по специалност „Икономика и финанси“, влизащ в сила за завършващите … Тема 1. Пазарен механизъм от Раздел 1. Микроикономика, като темата включва всички 4 подтеми) - цена 10 лв. Минимално изискване за поръчани теми - 4 бр … 3. При закупуване на тема от даден раздел (напр … 4. ПУБЛИЧЕН ДЪЛГ И ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ … 4.1. Подходи за измерване на държавните разходи … 1. При закупуване на всички теми - цена 200 лв … 4.2. Макроикономически модели на растежа на държавните разходи (модел на Мъсгрейв и Ростоу, Закон на Вагнер, Хипотеза … 4.3. Държавен дълг … 4.4. Дилемата „данъци или държавен дълг …

Цена: 55 лв.

Разработени теми за държавен изпит в НБУ, МВБУ, СА. Д. А. Ценов, Варненски университет и други Всеки комплект е на цена 55 лв.

Теми за държавен изпит НБУ

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   

Разработени теми за държавния изпит в НБУ. Разработени са всички модули - между 215 и 300 страници. Цена 55 лв.

Предлагам отлично разработени теми за държавен изпит по СД

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 40 лв.

Отлично разработени теми за държавен изпит по Социални дейности … Съдържание на всички теми :(обем 48 стр … *** .) 1. Предмет и структура на социологията като наука. Социологията като метод и методология. Основни направления в социологията. Социология и социална работа. 2. Икономика на социалната сфера. Обект, предмет и категориен апарат на икономиката на социалната сфера. Същност и видове. 3. Същност на социалната политика. Генезис на социалната политика. Определение, същност и задачи, съдържание, структура и характер на социалната политика като теория и практика. Социална политика, социална сигурност

Теми за писмен държавен изпит за специалност ”Педагогика” в ПУ

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 100 лв.

Предлагам отлично разработени теми за държавен изпит по Педагогика, Психология и Методика на обучението по … Разработените теми са в съответствие с конспекта за държавен изпит за специалност ”Педагогика” от образователно-квалификационна … Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”. Обемът на всяка тема е съобразен с ограниченото време за работа според формата на … 10. Учебни съдържания и държавни образователни стандарти … При интерес към конкретно определена тема/и също е възможно да бъде предоставена, като цената за 1 тема само е 20 лв … ... *** степен “Бакалавър”, изучавана в Педагогически факултет на *** изпита

Теми за държавен изпит по Социална педагогика

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 200 лв.

Отлично разработени 47 теми по Социална педагогика, степен ”Бакалавър”. Отговарят изчерпателно на всеки един въпрос и подтема от конспекта.

Теми за Държавен изпит за специалност НУПЧЕ

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 80 лв.

Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”. Теми по Педагогика и Психология. Методиките по Математика, БЕЛ, ФВ, ИИ, ТП, АЕ, Музика, ЧП. Темите по Педагогика и Психология струват 80лв., всяка друга добавена към тях е по 20лв. Всяка методика по отделно е 30лв.

Цена: 50 лв.

Предлагам подробно разработени теми за държавни изпити по ПНУП, актуални и към момента. Разработки на план-конспекти за предучилищна и начална-училищна педагогика (подробни и онагледени, с посочени източници - учебник, помагало, книжка, пособия). Цената е в зависимост от обема на материала.

Портфолио, план-конспекти и презентации ПНУП

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 5 лв.

Изготвям портфолио, план-конспекти, портоколи, теми, курсови работи, есета и други по специалностите предучилищна и начална училищна педагогика. Разработките са съобразно изискванията на преподавателите в университета. Подробно разработени теми за държавни изпити по ПНУП, актуални и към момента. Разработки на план-конспекти за предучилищна и начална-училищна педагогика (подробни и онагледени, с посочени източници - учебник, помагало, книжка, пособия). Цената е в зависимост от материала. Цена на страница 5лв. За въпроси пишете на лични.

Да се научите да карате е голямо предизвикателство!

Обучение, курсове » Шофьорски курсове   София
Цена: 730 лв.

… устройство на автомобила, както и вътрешни теоретичен и практически изпит, преди явяването на официалните изпити пред ДАИ … Стандартното теоретично и практическо обучение + всички вътрешни изпити, не включва изпитите пред ДАИ … Включва вътрешните изпити, не включва изпитите пред ДАИ … Паралелно обучение - преминавате за три дни началните теми по теория и започвате кормуването … съдържанието и обема на обучението са в рамките на задължителните държавни стандарти … преминавате само теоретичната подготовка, явявате се на вътрешен изпит по теория и на изпит по теория пред ДАИ, след което започвате кормуването … Стандартното теоретично и практическо обучение, без включени изпити, които можете да заплатите допълнително преди явяването, по …

Курсова работа

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 5 лв.

изготвяне на дипломни работи за 350 лв. разработване на теми за държавен изпит от 5лв. до 9 лв. на тема зависимост от обема изготвяне на курсови за 55 лв. изготвяне на реферати до 10стр. за 55лв. изготвяне на реферати до 20стр. за 65лв. изготвяне на есета за 35 лв. изготвяне на статии за 50 лв. изготвяне на казуси за 40 лв Работа по случай - казус психологическа насоченост или педагогическа/ социална работа - 55лв. Изготвяне на презентации до 5-7 слайда 50 лв. 7-12 слайда 60 лв., пояснителни бележки към слайдовете 20 лв. изготвяне на уроци по педагогика, логопедия и др. - 50лв

Индивидуални уроци Счетоводство

Обучение, курсове » Уроци за ученици, студенти   София
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Индивидуално обучение на ученици и студенти по Счетоводство-текуща подготовка, подробно обясняване на теоретичен материал, решаване задачи и казуси, разработване теми, курсови работи, подготовка за семестриален и държавен изпит. Действащ топ преподавател. Стаж 35г.

Цена: 5 лв.

… Разработка на теми за изпити и държавни изпити - 5лв/тема … разработки по всички специалности, интерактивни игри, разработка на теми за изпити и държавни изпити, всякакви видове презентации, съчинения, есета и др. Има възможност … Презентация (според зависимост от сложността на темата и обема) - 20-90лв … според зависимост от сложността и обема (всякакви специалности и теми) - между 50 и 300лв … Изготвяне на курсови работи, реферати, план-конспекти, ситуации за детска градина, дидактически задачи, дипломни работи и всякакви видове *** да бъдат изработени и на английски език. Материалите се изготвят индивидуално

Курсови работи, доклади, есета, презентации

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   

Пиша курсови работи, доклади, план-конспект, резюме, казуси и есета, презентации и др. за ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ!!! Разработвам теми за държавен изпит! Гарантирам 100% авторско право!!! Най-ниски цени в цялата страна! За повече информация се обадете на посочения телефон.

kурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентации
kурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентацииkурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентацииkурсови, проекти, бизнес планове, реферати, димломни, презентации

… Подготовка на материал-теория за държавен изпит ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ … Изготвяне на курсови проекти: На база на всичките изброени по-горе теми се изготвят курсови проеки + по предмети Картография, Кадастър … Изготвям курсови работи/проекти, решаване на задачи презентации и реферати. Материалите се изготвят индивидуално за всяка заявка, съобразно изискванията на учебното заведение, преподавателя и ученика. Услугата е препоръчителна за ученици на гимназиален етап. Изготвя се: - Решаване на задачи: Мащаби, ъгли, Карнети за хоризонтални ъгли, Карнети за гирусно

Разработки ПНУП

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   

Предлагам разработени теми за държавен изпит ПНУП във ВТУ за магистри друго направление. Също и всички необходими разработки по програмата за магистър ПНУП във ВТУ

Разработка на курсови работи, презентации, реферати

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   

Изработване на индивидуални курсови работи, реферати и презентации, които не са обект на авторско право. Ако сте студент и имате нужда от помощ при изпълнението на Вашите курсови задачи, може да се свържете с мен на лично съобщение, по телефона или на вайбър. Срока за изготвяне на Вашата курсова задача е различен спрямо темата, задачата и обема. Цената е различна, зависимост от задачата, за която искате съдействие. Предлагам също така и разработване на конспекти за държавен изпит.

Разработен конспект за държавен изпит по Психология - бакалавър

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 50 лв.

Разработени теми за държавен изпит по Психология - бакалавър.

Уроци, задачи, казуси, курсори работи, изпити по счетоводство!

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 20 лв.

Подготовка за изпити, за студенти и ученици по Счетоводство Уроци, Задачи, казуси, курсови работи, изпити, подготовка за държавен изпит

Курсови проекти за ученици за държавен изпит

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 6 лв.

Цветимар-Цветан Ташев ЕООД, изготвя курсови проекти, дипломни работи, есета, реферати, презентации за ученици в гимназиален етап. Разработки на теми по Български език, Литература, Биология, История, География и икономика, икономически дисциплини и др. Набор на текстове.

Кандидатстудентски теми по история на България

Обучение, курсове » Курсови работи, Теми   
Цена: 100 лв.

Предлагам разработени кандидатстудентски теми по история на България за изпитите в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Югозападния университет, Шуменския университет и др. Темите са подходящи и за подготовка за държавен зрелостен изпит по История и цивилизация. Цената за целия комплект теми е 100 лв. Може да бъде закупена и отделна тема-цена 10 лв. Предлагам темите и в електронен вариант. Прилагам като снимка списък на темите.