back to top
58 обяви съдържащи:

Обучение техник

Топ оферта

Курс ”Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Варна
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ - КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 … Курс за *** степен на професионална квалификация.

Топ оферта

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
650 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - … Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … степен на професионална квалификация по професията ”Строителен техник”, могат да заемат длъжностите … 3112-3001 Техник, водно строителство … ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. …

Топ оферта

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ - КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 … Курс за *** степен на професионална квалификация.

TOP пормотиране Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Топ оферта

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Завършеното професионално обучение се удостоверява със ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ … завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство; Техник - инвеститорски контрол; Техник - строителство и архитектура … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към “БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518 …

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - … Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … степен на професионална квалификация по професията ”Строителен техник”, могат да заемат длъжностите … 3112-3001 Техник, водно строителство … ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. …

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - … Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … степен на професионална квалификация по професията ”Строителен техник”, могат да заемат длъжностите … 3112-3001 Техник, водно строителство … ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. …

Професионално обучение за ТЕХНИК ЛЕСОВЪД - начало 20.05.2022

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код: 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив … Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или … в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучениеОбучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ”ЗЕНИТ 94” ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003 г … За да Ви включим в обучението e необходимо да получим от Вас … програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни … “

ЕЛВИС - цялата страна курсове за асансьорен техник - онлаин обучение диплома

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 850 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… ЕЛВИС ПРЕСЛИ -ЦЯЛАТА СТРАНА-организира професионално онлаин обучение по … Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, Асансьорен техник, МОНТЬОР по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … Ускорен курс на обучение за работещите без документ за квалификация, но с трудов стаж … След завършване на курса можете да работите като: Асансьорен техник, МОНТЬОР по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори … получават европейско Удостоверение или Свидетелство за професионално обучение с международна валидност, приложение на български, английски …

Цена: 750 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Завършеното професионално обучение се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ … спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му … завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство; Техник - инвеститорски контрол; Техник - строителство и архитектура …

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. Онлайн, дистанционно

… придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ - КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 … Курс за *** степен на професионална квалификация.

Цена: 850 лв. Онлайн, дистанционно

… След завършване на курса можете да работите като: Техник, мебелно производство; Техник, дърворезбарство; Чертожник; Конструктор, професионално обучение … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”, специалност: „Мебелно производство … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност …

Топ оферта

Сервизен Специалист / Техник на постоянна заетост

Обява за работа за цялата страна
Работа като СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ / ТЕХНИК
СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД
Фирма
Трудов договор
Нехранителна промишленост, Хранителна промишленост, Друг

… Бургас търсим попълнение на длъжността СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ / ТЕХНИК, който да се присъедини към млад и енергичен екип от професионалисти … Програми за обучение … Сидоренко Фудтех ЕООД е компания с над 25 годишна история в предлагането на оборудване за хранителновкусовата промишленост на българския и международен пазар. Част от ценностите, които определят отношението към човешкия ресурс в компанията са лоялност в отношенията и прецизност в работата. За поддръжка сервизната дейност на компанията ни в гр. *** . Вие сте успешен кандидат за позицията, ако притежавате/владеете: - Практически опит в ремонта

Топ оферта

Курс Електротехник - дистанционно обучение с възможност за работа

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
400 лв.
Онлайн, дистанционно

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Завършеното професионално обучение се удостоверява с … ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност - придобиване … на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към “БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518. …

Топ оферта

Курс по професия Електротехник Дистанционна или дневна форма на обучение

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
400 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Дистанционна или дневна форма на обучениеОбучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна … 31133001 Техник, технолог кабелно производство … Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - … 31133002 Техник, асансьорна техника … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … 31133003 Техник, експлоатация и ремонт на електрокари … УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност - придобиване … 31133004 Техник, електрификация на селското стопанство … 31133005 Техник, електрически машини и апарати …

Топ оферта

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Варна
400 лв.
Онлайн, дистанционно

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста

Топ оферта

КУРС ЕЛЕКТРОТЕХНИК - Дистанционно професионално обучение за цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
400 лв.
Онлайн, дистанционно

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … След приключване на обучението си получавате … 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН - завършване на професионалното обучение по част от професия … на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи … Цена на курса за самостоятелна форма на обучение с включени учебни помагала, учебна документация, Удостоверение … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ - КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 …

тъкачи, майстор-тъкачи
Австрия (AT)
1 990 - 2 500 Е/месец

… Завършено професионално обучение като текстилен технолог или текстилен техник … ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ Виена търси да назначи за свой клиент – голяма тъкачна фабрика в Австрия с 1500 служители - водещ производител на висок клас африкански дамаски за дрехи, модни платове за ризи и блузи, за корпоративна мода и технически текстил: Тъкачи и майстор тъкачи (мъже или жени) Задачи: Ръководене поддръжката и ремонта на тъкачните машини Проверяване качеството на суровината Оптимизиране работните свойства на машините За майстор тъкач - ръководи екип от 3 служители Изисквания към кандидатите

Топ оферта

Курс по професия “Техник по очна оптика”

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник по очна оптика”, което се удостоверява с медицинско свидетелство … притежателите на сертификати за професионално образование и обучение … В края на обучението завършилите курсисти ще могат да … образец 3-54 на МОН). С този документ имате право да работите като техник-оптик, техник-механик по очна оптика, както в България, така и в страните … Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена … ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ … Всеки, който е

850 лв.
Онлайн, дистанционно

… Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност … Завършеното професионално обучение се удостоверява с ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ …

Топ оферта

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
400 лв.
Онлайн, дистанционно

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите … Завършеното професионално обучение се удостоверява с … ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност - придобиване … на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи … ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към “БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518 …

 рекламирай сам в favicon

ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА онлаин -бръснаро фризьор, козметика, маникюр, татуист, - европейски серт

Обучение, курсове » Курсове за фризьори, козметички и масажисти   Велико Търново
Цена: 1 000 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… електрокар-мотокар, Асансьорна техника, Климатична техника, Ел. техник, Ел. инсталации, Електродомакинска техника, Кофражист, Армировки … ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА-организира професионални онлаин индивидуални, групови, задочни курсове за бръснаро фризьор, фризьор, майстор фризьор, плетене на плитки, козметика, медицинска козметика, микроблейдинг, миглопластика, колористика, татуист, пиърсинг, здравен асистент, помощник възпитател, гувернтка, домашна помощничка, болногледач-детегледач, маникюр, педикюр, грим, ноктопластика, класически, лечебен, антицелулитен масаж, рефлексотерапия, шоколадов и меден

ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА онлаин -бръснаро фризьор, козметика, масажи, маникюр-европейска диплома

Обучение, курсове » Курсове за фризьори, козметички и масажисти   Стара Загора
Цена: 1 000 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… електрокар-мотокар, Асансьорна техника, Климатична техника, Ел. техник, Ел. инсталации, Електродомакинска техника, Кофражист, Армировки … ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА-организира професионални онлаин индивидуални, групови, задочни курсове за бръснаро фризьор, фризьор, майстор фризьор, плетене на плитки, козметика, медицинска козметика, микроблейдинг, миглопластика, колористика, татуист, пиърсинг, здравен асистент, помощник възпитател, гувернтка, домашна помощничка, болногледач-детегледач, маникюр, педикюр, грим, ноктопластика, класически, лечебен, антицелулитен масаж, рефлексотерапия, шоколадов и меден

ЕЛВИСПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА-онлаин курс за фризьор козметика, масажи, маникюр, татуист, пиърсинг-диплома

Обучение, курсове » Курсове за фризьори, козметички и масажисти   София
Цена: 900 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… електрокар-мотокар, Асансьорна техника, Климатична техника, Ел. техник, Ел. инсталации, Електродомакинска техника, Кофражист, Армировки … ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА-организира професионални онлаин индивидуални, групови, задочни курсове за бръснаро фризьор, фризьор, майстор фризьор, плетене на плитки, козметика, медицинска козметика, микроблейдинг, миглопластика, колористика, татуист, пиърсинг, здравен асистент, помощник възпитател, гувернтка, домашна помощничка, болногледач-детегледач, маникюр, педикюр, грим, ноктопластика, класически, лечебен, антицелулитен масаж, рефлексотерапия, шоколадов и меден

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

… След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи … професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство … : • „

Курс по професия Електротехник Дистанционна или дневна форма на обучение

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 400 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Дистанционна или дневна форма на обучениеОбучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна … 31133001 Техник, технолог кабелно производство … Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - … 31133002 Техник, асансьорна техника … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … 31133003 Техник, експлоатация и ремонт на електрокари … УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност - придобиване … 31133004 Техник, електрификация на селското стопанство … 31133005 Техник, електрически машини и апарати …

Цена: 15 лв. На място, присъствено

… Курсът представлява практически ориентирано обучение по Компютърни Системи и дава задълбочени познания по компютърен … системи” ще придобият знанията и опита, които има един компютърен техник … Курс ”Компютърни системи” - 15 лв. / уч. час *** хардуер, софтуер и операционни системи. Изучават се основите на хардуерните и софтуерните компоненти, а също така се придобива и ценен практически опит в областта на поддръжката и безопасността при работа с компютърни системи. Чрез множество практически упражнения, обучаемите научават как да асемблират и конфигурират компютри, как да инсталират операционни системи

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Кърджали
Цена: 350 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма … на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи … професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство … : • „

Курс за ел. инсталации в Пловдив, София и в други градове

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Пловдив
Цена: 814 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирани курсове и индивидуално обучение по ел. инсталации за ел. монтьор и ел. техник в център Давитоз в Пловдив, София, Варна и Бургас: о Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове о Включени часове по теория и практика по ел. инсталации о Преподаватели с практически опит о Възможност за изпит без пълен курс о Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина, според избрания курс за ел. техник или ел. монтьор о Начало на курсовете до 5 работни дни след записване

Техник поддръжка - Компресорист

обява за работа в Ботевград, област София
Длъжност: Работа като Компресорист Биовет АД Фирма Трудов договор Медицина, Фармация

ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА - КОМПРЕСОРИСТ … въвеждащо и надграждащо обучение … „БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. „БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света. Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху

Техник/подръжка в перално стопанство и кухня за кетъринг

обява за работа в Сливен, ул. Банско шосе 26 А
Длъжност: Работа като Техник в перално стопанство Кей Енд Ви Фирма Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг

… Първоначално обучение … “Кей Енд Ви” ООД е с богат 14 годишен опит в предоставянето на индустриални перилни услуги. Наши клиенти са едни от най-големите вериги хотели и ресторанти в България. Фирмата предлага пълната гама перилни услуги - пране, дезинфекция, сушене, гладене, сгъване и транспорт от и до клиента на всякакъв вид текстил. Предложението ни е: - Сигурност и постоянна работа независимо от епидемиологичната обстановка - *** - Осигурен служебен транспорт в рамките на града - Работа на смени по график - Мотивиращо заплащане Търсим отговорни и сериозни служители за нашия екип.