back to top
48 обяви съдържащи:

Медиатор

Търси образователен медиатор

обява за работа в Айтос, област Бургас
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Айтос Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Айтос ] Място на работата: Насeлено място към общ. Айтос, обл. Бургас Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи, познаване и съпричастност към проблемите им Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 04.10.2023 г. Умения за работа

Търси образователен медиатор

обява за работа в Угърчин, област Ловеч
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Луковит Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Луковит ] Място на работата: Насeлено място към общ. Угърчин, обл. Ловеч Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: По длъжностна характеристика. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 04.10.2023 г. Умения за работа с компютър: Работа с компютър

Търси образователен медиатор

обява за работа в Руен, област Бургас
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Руен Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Руен ] Място на работата: Насeлено място към общ. Руен, обл. Бургас Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Осъществява сътрудничество между родителска общност, детска градина и училище Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 03.10.2023 г. Езикови умения:

 рекламирай сам в favicon

Търси образователен медиатор

обява за работа в Пловдив
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Пловдив Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Пловдив ] Място на работата: Насeлено място към общ. Пловдив, обл. Пловдив Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Опит в работата с уязвими групи Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 03.10.2023 г.

Търси образователен медиатор

обява за работа в Любимец, област Хасково
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Свиленград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Свиленград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Любимец, обл. Хасково Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Да следи за присъствието на учениците в училище Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 02.10.2023 г.

МЕДИАЦИЯ от регистриран в ЕРМ към Мин. на правосъдието, медиатор

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   Бургас

Медиацията е особено ефективна при търговски спорове, договорни, семейни, между наследници, за недвижими имоти и спорове при строителство и когато искате да избегнете формализирани и продължителни процедури. Тя може да започне във всеки момент от възникване на спора, стига страните да са дозрели да потърсят съдействие от неутрален експерт. Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация и преди и по време на висящ съдебен процес. Споразумението може да бъде в устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка и ако е в последния вариант, относно паричните задължения, поети в него, то може да се използва за извънсъдебно изпълнително основание. Моля за контакт и при нужда от допълнителна информация, пишете на лични съобщения тук.

Търси образователен медиатор

обява за работа в Сандански, област Благоевград
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

… Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор … Основни отговорности: Образователният медиатор организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение … Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ Сандански ] Място на работата: Насeлено място към общ. Сандански, обл. Благоевград *** *** на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес; предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата; владее майчиния език на учениците от уязвимите общност, които се обучават и социализират в училището

Търси образователен медиатор

обява за работа в Стамболийски, област Пловдив
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Пловдив - Родопи Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Пловдив - Родопи ] Място на работата: Насeлено място към общ. Стамболийски, обл. Пловдив Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Работа по проект BG05SFPR001-1.001-0001 ”Успех за теб” Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 29.09.2023 г.

Търси образователен медиатор

обява за работа в Русе
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Бяла Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бяла ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бяла (Русе), обл. Русе Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Посредничи между сем. местни общности, учениците и училище. Съдейства за обхващане на учениците в училище. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 2 Дата, от която работното място е свободно: 28.09.2023 г. Умения за

Търси образователен медиатор

обява за работа в Мизия, област Враца
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Оряхово Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Оряхово ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мизия, обл. Враца Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Работа с ученици от уязвими групи Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 28.09.2023 г. Умения за работа с компютър: INTERNET и електронна поща

Търси образователен медиатор

обява за работа в Дългопол, област Варна
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Провадия Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Провадия ] Място на работата: Насeлено място към общ. Дългопол, обл. Варна Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Съдейства за качественото образование на учениците в училище, насърчава сътрудничеството с родителите с цел предотвратяване отпадане на ученици от образователната система. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Почасово Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата

Търси образователен медиатор

обява за работа в Самоков, област София
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Самоков Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Самоков ] Място на работата: Насeлено място към общ. Самоков, обл. София Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Психолог. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 28.09.2023 г. Езикови умения:

Търси здравен медиатор

обява за работа в Ракитово, област Пазарджик
Длъжност: Работа като Други приложни специалисти в здравеопазването Бюро по труда Велинград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Велинград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Ракитово, обл. Пазарджик Наименование на длъжността: 3253-3001 - Здравен медиатор Основни отговорности: Организира различни беседи за информиране и предоставяне на знания на представителите на целевата група за превенцията, необходимостта от ваксинирането, отговорното родителство и др. Организира разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред маргинилизираните общности. Идентифициране на децата, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги. Вид трудов договор: Безсрочен Работно

Търси образователен медиатор

обява за работа в Берковица, област Монтана
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Берковица Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Берковица ] Място на работата: Насeлено място към общ. Берковица, обл. Монтана Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: работа с деца, родители и др. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 04.10.2023 г.

Търси образователен медиатор

обява за работа в Белене, област Плевен
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Никопол Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Никопол ] Място на работата: Насeлено място към общ. Белене, обл. Плевен Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: Осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес. Предоставя услуги за вкл. на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училището. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност. Вид трудов

Търси образователен медиатор

обява за работа в Суворово, област Варна
Длъжност: Работа като Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бюро по труда Вълчидол Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Вълчидол ] Място на работата: Насeлено място към общ. Суворово, обл. Варна Наименование на длъжността: 5312-3004 - Образователен медиатор Основни отговорности: подкрепа на ученици и родители от уязвими групи. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 4 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 02.10.2023 г. Езикови умения: Турски Умения за работа с компютър: Работа с компютър

Семейна и имотна медиация с адвокат/ медиатор София

Услуги » Счетоводни, aдминистративни, консултантски   София

МОЖЕ И БЕЗ СЪД И ДЪЛГИ СЪДЕБНИ ДЕЛА - семейна медиация  - имотни спорове между роднини - медиация родителски права - увеличаване на издръжка - медиация при развод.

Няма неразрешими проблеми, казва Ходжа Насие и взема в ръце Корана. Всяка радост и мъка, болест и избавление е описана в тази книга,стига да умееш да четеш между редовете и. Със своите знания тя става медиатор между човека и божественото. С времето и практиката изучава лечението на магия (сахир), чрез устни молитви от Корана и с писмени послания чрез муски. Като прочута гадателка Ходжа Насние разкодира звездата на всеки, наречена и изчислява неговото бъдеще безпогрешно.

Продавам апартамент БЕЗ ПОСРЕДНИК

Имоти - Продажби » Апартаменти   Младост 3, София
Цена: 110 000 EUR (2 200 EUR/кв.м) Едностаен апартамент в София 50 кв.м ЕПК/ПК 1980 г. 5 етаж Непоследен

Продавам БЕЗ ПОСРЕДНИК апартамент ЕПК 50кв. с балкон, вътрешен, топъл, саниран, пвц дограма. Обзаведен-готов за нанасяне, хладилник, печка, пералня, спалня, гардероб, комплект кухня и маса. Апартамента се намира на 50 метра от метростанция Александър Малинов, супер комуникативно място, детски градини, училища и множество Супери Кауфланд, Фантастико, Лидл, Макс и други

Студио №16 с включено почистване, такса поддръжка, интернет и ТВ в комплекс Папая

Имоти - Наеми » Апартаменти под наем    Левски, Варна
Месечен наем: 390 EUR (7.50 EUR/кв.м) Едностаен апартамент под наем в Варна 52 кв.м Обзаведен Първи жилищен

Без посредник! Свободен от 01.11.2023. Апартамент № 16 в луксозен комплекс ”Папая”, находящ се в град Варна, Христо Смирненски 76, едностаен апартамент, етаж 1, площ 52 кв.м. С включени 2 пъти месечно основно почистване на апартамента от нашия екип, такса поддръжка към домоуправителя, интернет и телевизия. Апартаментът е с изложение запад, напълно обзваеден с мебели по поръчка! Разполага със западна тераса! Разполага с изцяло оборудвана кухня с електроуреди, мощен климатик, голям гардероб с огледало, 1 бр разтегателен диван по поръчка с площ 140 см х 190 см.,TV шкаф със секция, холна маса,

Цена: 228 900 EUR (1 090 EUR/кв.м) Многостаен апартамент в Варна 210 кв.м Тухла 2022 г. 2 етаж Непоследен

ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОРА! БЕЗ ПОСРЕДНИК И КОМИСИОНА ЗА КУПУВАЧА! АПАРТАМЕНТ С 3 СПАЛНИ И 2 ПАРКОМЕСТА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА! гр. Варна, кв. Бриз. Нова сграда с Акт 16. Чиста жилищна площ от 210 кв.м. Цена 228 900 евро. Апартаментът е изключително функционално разпределен. Състои се от голям дневен тракт, три спални, две бани, тоалет, перално помещение, склад, тераса. Степен на завършеност по БДС. Предоставя възможност да довършите и обзаведете своя дом според личните си предпочитания. Изложение изток, юг, запад, морска панорама. Жилището се продава с две паркоместа включени в цената. Комплекс от затворен тип с контролиран достъп. Плажът е на минути пешеходно разстояние. Без месечни такси за поддръжка и обслужване. Технически характеристики: Монолитна стоманобетонна конструкция. Конструктивна височина 3.20 м. Тухлена зидария с керамични тухли WIENERBERGER. Външна топлоизолационна система Weber. Вътрешна гипсова мазилка BAUMIT. PVC дограма KOMMERLING.

Онлайн - Психолог/Хипнотерапевт/Life coach

Здраве, Красота » Медицински кабинети   Велико Търново

… сигурност; Хипноза и хипнотерапия; Системен семеен консултант; Медиатор; Рейки мастър; Член на ДПРБ и ЕРМ … Промени мисленето си и то ще промени здравето и живота ти! Поемете контрол върху менталната, емоционалната и физическата си съдба! Мечтите винаги трябва да бъдат подкрепени с действия, за да се превърнат в цели, които да бъдат реализирани. Голямата цел на живота е не познанието, а действието. Психологическо консултиране, хипноза и хипнотерапия, медитация и различни духовни практики, йога, музикотерапия, семейни констелации - това са начини за освобождаване от стари модели на мислене и поведение

Психолог ~консултации и лечение

Здраве, Красота » Медицински кабинети   София

… В такива хаотични ситуации, психологът може да стане медиатор, позволяващ на хората да осъществят качествена и ефективна комуникация … Да потърсим помощ от психолог би трябвало - в идеалния случай - да бъде едно обикновено и напълно нормално действие, като това да се подстрижем или да отидем на зъболекар.      Но все още преобладава нагласата, че психотерапията и срещите с психолог са спешни и крайни процедури. Хората предпочитат да се обърнат към психолог, когато имат много голям и алармиращ проблем. Парадоксът е в това, че точно срещата с психолог може да спре развитието и случването на подобни

Цена: 121 000 EUR (876.81 EUR/кв.м) 138 кв.м В жилищна сграда Тухла Готов (завършен)

Огледи само от любопитство са нежелателни. Директна продажба БЕЗ посредник, агенции, комисионни или тежести. Моля хора без реална финансова възможност да не ме безпокоят. Продавам стилно, частично оборудвано заведение от 138 м2 на ниво тротоар без сутерен в отлично състояние след основен ремонт в което никога не е пушено. Представлява следното: Вход през остъклено предверие 3м2 с двойни врати откъм градина към стилна търговска зала - 60м2 с бар, малък склад - 10м2 с две тоалетни, просторна кухня-17м2 с вход за зареждане, ВИП зала+предверие към вип залата с баня и тоалет от общо около 40м2 с

Самостоятелна сграда за производство, автосервиз, склад, друго

Имоти - Наеми » Складове, промишлени и стопански имоти под наем    Западна Пром. Зона, Варна
Месечен наем: 900 лв. (4.50 лв./кв.м) Промишлено помещение 200 кв.м

Самостоятелна сграда- 200 кв.м. Дългосрочно, със статут- промишлена работилница, височина 4,5 м., височина врати- 3,5м., трифазен ток., два санитарни възела, офис (битовка), сот, самостоятелен двор, Западна Промишлена зона срещу Топливо на 100м. от бул. Република.

Зем. Земя-Атрактивна цена за подходящ за БИЗНЕС имот!!

Имоти - Продажби » Земеделска земя, градини, лозя, гора    Климентово, област Варна
Цена на имота: 9 588 EUR (3 EUR/кв.м) Земеделска земя 3196 кв.м пета категория

Кад. номер-063030. Без Посредник! Нотариален АКТ за Собственост-1собственик!! До Морето и морски курорти Албена и Кранево. На100м. от международен път за Румъния! 18км. от Варна. Равно. Удобен за ЕКО Туризъм, Складове или друг Бизнес. Сериозна инвестиция за 3 EURO! - 3ЕВРО кв.м. в Атрактивен, Переспективен Бизнес район до пътя за Дуранкулак!... Или Отдавам под Наем За Бизнес! В момента с Рентен Договор! Едноличен собственик! Приемам Разумен Коментар!!

Цена за нощувка: 90 лв. Апартамент за нощувки Варна На море, Северно черноморие 6 места

НАМАЛЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО НАЕМАНЕ - 1,2,3 месеца. Апартамент “Амбър”, разположен в непосредствена близост до красив пясъчен плаж може да бъде точното място за вашата незабравима лятна почивка. Ситуиран е в един от най-красивите, спокойни и добре озеленени курортни комплекси по българското черноморие, с уредена инфраструктура - Св. Константин и Елена. Намира се в близост до супермаркет ЛИДЛ, минерални басейни, СПА центрове, тенис кортове, ресторанти и красиви малки плажове и е само на 7км от гр. Варна и на 15км от летището. Апартаментът е с площ от 80кв.м., разположен е на 4ет. в малка сграда с модерен

Dr. Nature Макси Витамин С1000 + Цинк + Ацерола, 60 таблетки

Здраве, Красота » Здравословни и билкови продукти   Стамболийски, област Пловдив
Цена: 15 лв.

… комбинацията от витамин С и цинк намалява нивата на циркулиращите медиатори на възпалението при перорален прием … Опаковка: 60 таблетки за 120 дни Марка: Doctor Nature За силен имунитет и мощно антиоксидантно действие! Супер формула с Витамин С, Цинк и екстракт от Ацерола! Всяка таблетка съдържа: Витамин С (L-аскорбинова киселина) - 1000мг, екстракт от ацерола (Malpighia punicifolia) - 50мг, Цинк (цинков цитрат) - 10мг. Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Отслабен имунитет и често боледуване. Като профилактика срещу вируси и настинка, особено в студеното време и при смяна

Без посредник! 3-стаен апартамент в ново строителство

Имоти - Продажби » Апартаменти   Три чучура-център, Стара Загора
Цена: 87 000 EUR (813.08 EUR/кв.м) Тристаен апартамент в Стара Загора 107 кв.м Тухла 2020 г. 2 етаж Непоследен

107кв.м. Продавам просторен 3-стаен(за преграждане) апартамент с 2 тераси в ново строителство. Апартамента е с южно/източно изложение и се състои от голяма всекидневна с бокс, голяма спалня, голям коридор, 2тераси, голяма баня. МИНИМАЛНИ ОБЩИ ЧАСТИ - 7кв.м. Етаж 2 от 5 кв. Три Чучура център. *Възможност за паркомясто, гараж *Заграден двор с видеонаблюдение и бариера *Ел. асансьор *Газификация *Интериорни врати *Тераса с гранитогрес

Без посредник! Нов обзаведен апартамент в затворен комплекс

Имоти - Наеми » Апартаменти под наем   Три чучура-център, Стара Загора
Месечен наем: 750 лв. (10.42 лв./кв.м) Двустаен апартамент под наем в Стара Загора 72 кв.м Обзаведен Непоследен етаж

Отдавам под наем - Нов двустаен апартамент в затворен комплекс. 📍кв. Три чучура до чешмата (удобна локация за студенти от Тракийски университет) Апартамента се състои от просторна всекидневна с бокс, голяма спалня, баня - WC, коридор и тераса. Паркомястото се доплаща. Комплекса разполага с външни и вътрешни паркоместа, бариера, видеонаблюдение и градински площи. В близост до супермаркет и градски транспорт.