back to top
22 обяви съдържащи:

Курсове технически ръководител

Реално търсите по: курс, технически, ръководител Още опции за търсене
promo

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… Лицата, успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална … техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. *** квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията

promo

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… След завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство; Техник - инвеститорски контрол … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни

promo

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… Лицата, успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална … техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. *** квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията

 рекламирай сам в favicon
promo

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
650 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 3123-3001 Технически ръководител строителство … 3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация … Удостоверен професионален опит над 6 месеца по професията (длъжности Технически ръководител, Ръководител бригада, Помощник технически ръководител и др. подобни) се зачита за проведена учебна и производствена … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса … 3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … Лицензирана диплома за Строителен

Книги, Списания и др. от 1940 до 1990 година

Изкуство, Хоби » Книги   Пловдив
Състояние: Втора употреба, втора ръка

… Практический Курс Перевода Научно Технической Литературы - Англ … Самоуправлението и Ръководителят / Давид Давидов / 1987 г … Инвестиции и Научно - Технически Прогрес / Радан Кънчев / 1982 г … Задочен Курс по Английски Език 2 година свитък 1,2,3,4 / Надя Сотирова … Технически Упражнения за Увладяване на Интервалите / Асен Диемандиев / … МОЛЯ, ПОРЪЧВАЙТЕ МИНИМУМ за 20 лв. ЗА ВСИЧКИ КНИГИ НАВЕДНЪЖ - ОТСТЪПКА! СТРАНИЦА 15 - Картинна Галерия брой - 4,5,7,9 / 1973 г. / - Ежемесячны Журнал - Драматургии и Театра - 6 / 1961 г. / - Списание Панорама - брой 3 / 1986 г. / - Път / Ст. Ц. Даскалов / 1964 г. / -

Курс ”Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Варна
Цена: 650 лв. Онлайн, дистанционно

… Лицата, успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен … Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална … техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. *** квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 350 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … ”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … : • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК *** по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени

”Координатор по безопасност и здраве в строителството” - дистанционен курс

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 60 лв. Онлайн, дистанционно

Курсът е предназначен за: 
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ и др. 

На … документ? 
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс ”Координатор по безопасност и здраве в строителството” се изисква … Основание за провеждане на обучението: 
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения. 

От кого се изисква това обучение и *** от: 
Възложителя на инвестиционно

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 3123-3001 Технически ръководител строителство … 3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса … 3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина *** : 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 3123-3001 Технически ръководител строителство … 3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация … Удостоверен професионален опит над 6 месеца по професията (длъжности Технически ръководител, Ръководител бригада, Помощник технически ръководител и др. подобни) се зачита за проведена учебна и производствена … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса … 3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … Лицензирана диплома за Строителен

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Кърджали
Цена: 350 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … ”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … : • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК *** по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Начин на обучение: Онлайн, дистанционно

… архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … ”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … : • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК *** по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 3123-3001 Технически ръководител строителство … 3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса … 3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина *** : 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… 3123-3001 Технически ръководител строителство … 3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация … Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности … Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса … 3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел … Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите … Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина *** : 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 350 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … ”, специалност „Електрически инсталации“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … : • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК *** по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени

курс „Строителен техник- Транспортно строителство“ Дистанционно обучение

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална … 3123-3001 Технически ръководител, строителство … След завършване на курса можете да работите като … 3112-3008 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път … квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния

Търси шофьор, автобус

обява за работа в Бургас
Длъжност: Работа като Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Транспорт, Автоуслуги

… отстраняване на повреди; следи сроковете на отделните видове техническо обслужване, застраховки, ГТП и организира тяхното провеждане; при завръщане от извършен курс предава МПС за пореден техническо обслужване, съгласно технологичната карта; отчита разхода на … установяване на недостатъци и слабости, своевременно информира ръководителя си; изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област; … вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител … Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността

Търси шофьор, автобус

обява за работа в Бургас
Длъжност: Работа като Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Транспорт, Автоуслуги

… отстраняване на повреди; следи сроковете на отделните видове техническо обслужване, застраховки, ГТП и организира тяхното провеждане; при завръщане от извършен курс предава МПС за пореден техническо обслужване, съгласно технологичната карта; отчита разхода на … установяване на недостатъци и слабости, своевременно информира ръководителя си; изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област; … вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител … Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността

Уроци по (акустична / електрическа / бас) китара Стара Загора

Обучение, курсове » Музикално обучение   Стара Загора
Начин на обучение: На място, присъствено

Художествен ръководител Цветан Колев е … Материал в зависимост от стиловите предпочитания и техническото ниво на ученика … : Музикант - Композитор, Тонрежисьор и Осветител Роден през 1980 г. в гр. Стара Загора. Учи китара при Жулиен Минков и Проф. д-р Панайот Панайотов. През 2009 г. Завършва висшето си образование с образователна квалификационна степен бакалавър в музикалния департамент на Нов Български Университет - София със специалност ”Китара” и „Тонрежисура”. Вземал е участие в проекти и групи като АлТеА, Deep Inside, Ghost Warfare и Р. П. Г. Предлага УРОЦИ ПО акустична / електрическа

Цена: 750 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… След завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство; Техник - инвеститорски контрол … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … СВИЛЕНГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ВРАЦА, ХАСКОВО - и други градове - задочни курсове - теория по ваибър или месенджър, а практическата част е във … Накрая на курса се полага изпит по теория и практика и се издава европейски сертификат за страната и чужбина които се заплаща отделно от курса 150 лева, със квалифицирани преподаватели …

 рекламирай сам в favicon

Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 78 лв. Онлайн, дистанционно

Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ, Координатор … Цена: 78.00 лева с ДДС. Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения. От кого се изисква обучение и документ за Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството? Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 350 лв. Онлайн, дистанционно

… специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на … Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите … ”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник … Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите … : • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК *** по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени