back to top
264 обяви съдържащи:

Държавна работа

Реално търсите по: държавен, работа Още опции за търсене

Търси старши специалист

обява за работа в Мизия, област Враца
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Оряхово Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Оряхово ] Място на работата: Насeлено място към общ. Мизия, обл. Враца Наименование на длъжността: 3359-3022 - Старши специалист Основни отговорности: Обработва счетоводни документи по съответните сметки, за които пряко отговаря. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 20.01.2023 г.

Търси старши специалист

обява за работа в Павликени, област Велико Търново
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Павликени Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

и др. Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 1200 Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 19.01.2023 г. Умения за работа с компютър: Други … Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Павликени ] Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново Наименование на длъжността: 3359-3022 - Старши специалист Основни отговорности: Събира и обработва данни, свързани със спортните и младежките дейности в община Павликени. Създава и поддържа регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от Община Павликени. Дава устни и писмени консултации на граждани и юридически лица, извършва проверки и отговори по молби и жалби в дейността на младежките дейности и спорта. Участва в организирането и провеждането на спортни мероприятия

Търси главен специалист

обява за работа в София
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда София - Сердика Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - София - Сердика ] Място на работата: Насeлено място към общ. София, обл. София (столица) Наименование на длъжността: 3359-3026 - Главен специалист Основни отговорности: Осъществява деловодна дейност, осигурява опазването и съхранението на документацията в архивни дела; Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно: 19.01.2023 г. Изискван

 рекламирай сам в favicon
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Смолян Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Смолян ] Място на работата: Насeлено място към общ. Смолян, обл. Смолян Наименование на длъжността: 3359-3029 - Специалист в областта на информационните технологии Основни отговорности: Подпомага експлоатацията, настройването и сервизното обслужване на компютърната техника, както и съдейства за техническата поддръжка на системите за видеонаблюдение поддръжа и организира функционирането на компютърни мрежи и системи в администрацията. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата

Търси старши специалист

обява за работа в Варна
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Варна Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Варна ] Място на работата: Насeлено място към общ. Варна, обл. Варна Наименование на длъжността: 3359-3022 - Старши специалист Основни отговорности: ”Старши специалист” в звено за материално и техническо снабдяване. Контролира и следи за правилното и срочно изготвяне и оформяне на приходно- разходните документи. Организира и осъществява доставките на материално-техническо снабдяване в пълен обем по утвърдените заявки. Приема заявки от технолигичния отдел за закупуване материали. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна

Търси социален сътрудник

обява за работа в Костинброд, област София
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Сливница Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг, Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Сливница ] Място на работата: Насeлено място към общ. Костинброд, обл. София Наименование на длъжността: 3353-3014 - Социален сътрудник Основни отговорности: Работа с потребители на здравно-социалната услуга-изготвяне на индивидуални оценки, информираност на потребителите за дейностите които ще се осъществяват и други Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): 1673 Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която

Търси юрисконсулт, държавен служител

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Административни специалисти Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2422-7099 - Юрисконсулт, държавен служител Основни отговорности: Извършва правно-нормативно обслужване на звената в Община Казанлък в изпълнение на законите и други подзаконови актове Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която работното място е свободно

Търси старши специалист

обява за работа в Монтана
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Монтана Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Монтана ] Място на работата: Насeлено място към общ. Монтана, обл. Монтана Наименование на длъжността: 3359-3022 - Старши специалист Основни отговорности: отдел- Регистратура на класифицираната информация-отчитане, приемане съхранение на материалите/носителите/, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 1 Дата, от която

Търси счетоводител, държавен служител

обява за работа в Добрич
Длъжност: Работа като Административни специалисти Бюро по труда Добрич Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Добрич ] Място на работата: Насeлено място към общ. Добрич - град, обл. Добрич Наименование на длъжността: 2422-5102 - Счетоводител, държавен служител Основни отговорности: Писане на банкови платежни документи, работа с ъс счетоводния продукт на Общината, осчетоводяване на счетоводни документи и съставяне на вътрешни Вид трудов договор: Срочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение (лв.): -- Брой на свободните работни места: 2 Дата, от която работното

Търси главен специалист

обява за работа в Смолян
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Смолян Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Смолян ] Място на работата: Насeлено място към общ. Смолян, обл. Смолян Наименование на длъжността: 3359-3026 - Главен специалист Основни отговорности: 1. Да получава военвремено парични средства от обсужваща банка 2. Да записва всекидневно в касовата книга всички приходно- разходни документи 3. да изплаща и превежда по депитна карта в установените срокове заплати и други изпълнява и други дейности по финансовата служба по указания на главния счетоводител и други упоменати в дл. харктеристика Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа):

Търси младши специалист

обява за работа в Костинброд, област София
Длъжност: Работа като Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Сливница Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Сливница ] Място на работата: Насeлено място към общ. Костинброд, обл. София Наименование на длъжността: 3359-3021 - Младши специалист Основни отговорности: Младши специалист ’’Информационни технологии’’ Подпомага техническата дейност, свързана с офис оборудването и компютрите на Служителите, обновяване на софтуера използван в общината, закупуване на компютърна и офис техника и др. Вид трудов договор: Безсрочен Работно време (начин на работа): Една смяна Работно време (продължителност): 8 Работата е подходяща за: без ограничения Трудово възнаграждение

promo

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
400 лв.
Онлайн, дистанционно

ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работаДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите

850 лв.
Онлайн, дистанционно

… Завършеното професионално обучение се удостоверява с ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност: “ТОПЛОТЕХНИКА” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността

40 лв.
Стая за нощувки София
2 места

Хостел Джули е разположен в центъра на столицата, срещу Централна Железопътна гара и Автогара - София. На метри от него има метро станция и спирки на всички видове превозни средства от градския транспорт, чрез които може да стигнете лесно и бързо до всяка една точка на града. Стаите разполагат с ново обзавеждане, безплатен високоскоростен интернет (Wi-Fi) и кабелна телевизия. Гостите ще получат отлично обслужване, тишина, уют и комфорт по време на техния престой, на достъпни цени, на ключово място в столицата, в близост до важни държавни институции, административни учреждения

40 лв.
Стая за нощувки София
5 места

… Както и до всички Държавни институции - Министерства, Посолства и клонове на всички водещи … Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, Maestro … Къщи за Гости се намират в близост до Централна ЖП гара и Автогара София, Метростанция Сердика, НДК в сгради в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 86; бул. Христо Ботев 8. Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи и Апартаменти в центъра на София с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. Всяка стая е между 15 и 22 кв.м. Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване

promo

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Варна
400 лв.
Онлайн, дистанционно

… Обучавате се без да се откъсвате от работа … 1. ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН … 2. ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Цена на курса с включени учебни материали, учебна документация, държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 650,00 лева … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без

promo

Курс “МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ” Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
350 лв.
Онлайн, дистанционно

… 2. ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Цена на курса с включени учебни материали, учебна документация, държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 650,00 лева … Обучавате се без да се откъсвате от работа … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате: 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

promo

Курс “ГОТВАЧ” - Дистанционно обучение за цялата страна

Обучение, курсове » Ресторантски, хотелски персонал   София
350 лв.
Онлайн, дистанционно

… 2. ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Цена на курса с включени учебни материали, учебна документация, държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 650,00 лева … Обучавате се без да се откъсвате от работа … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате: 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

promo

Курс Електротехник - дистанционно обучение с възможност за работа

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
400 лв.
Онлайн, дистанционно

… специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” с възможност за започване на работаДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН … ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, *** . ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за

promo

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… Обучавате се без да се откъсвате от работа … придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • *** . Пълният курс на обучението дава

 рекламирай сам в favicon
promo

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
650 лв.
Онлайн, дистанционно

… Завършеното професионално обучение се удостоверява със ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … След завършване на курса можете да работите като: Технически ръководител; Техник - гражданско строителство … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията

promo

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
350 лв.
Онлайн, дистанционно

ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … След завършване на курса можете да работите като: Водопроводчик, Каналджия, Монтьор на водопроводни тръби … ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на … Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ

promo

Мотокарист - склад ”Суровини и материали”

обява за работа в Пловдив, Северен
Работа като МОТОКАРИСТ
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМАПНИЯ ЕАД
Фирма
Трудов договор
Друг

… Готовност за работа по график на смени (без нощна смяна … и Вие се съгласявате, че ОМК ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение … ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ EАД, лидер в производството и търговията със свежи и трайни млечни продукти и наложени търговски марки ”Верея”, ”Верея Чудно”, ”Фибела Wave”, търси кандидати за позицията: МОТОКАРИСТ - СКЛАД ”СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ” Основни задължения: • Организира и отговаря за получаване, заприхождаване, разтоварване, подреждане и съхраняване на доставените суровини и материали; •

promo

Курс Монтажник на ВиК мрежи дистанционна или дневна форма на обучение

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
350 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа … Освен лицензирания държавен документ курсистите получават безплатен EUROPASS на български … канализационни мрежи, втора степен на професионална квалификация, може да работи във фирми с предмет на дейност изграждане, експлоатация и ремонт … След завършване на курса можете да работите като: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … Специалности: • 5820501 Вътрешни ВиК мрежи - II СПК • 5820502 Външни ВиК мрежи - II СПК Дистанционна или дневна форма

promo

Курс по професия Електротехник Дистанционна или дневна форма на обучение за цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   /За цялата страна/
400 лв.
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа … Освен лицензирания държавен документ курсистите получават безплатен EUROPASS на български … курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа … квалификация по професията „Електротехник“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 3113 „Електротехници … Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина Дистанционна или дневна форма на обучение ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка *** . ● Избирате сами формата на обучение в зависимост

Уроци по счетоводство за студенти БСУ-счетоводство I и II част, спец. курс, финансово, бюджетно.

Обучение, курсове » Бизнес, Администрация, Счетоводство   Бургас
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Индивидуална подготовка /на място и онлайн/ на студенти от БСУ за изпити по счетоводство-първа и втора част, финансово, бюджетно, банково, спец. курс, подготовка за държавен изпит. Решаване на задачи от изпити. Баланс, ОПР, оборотна ведомост. Откриване, водене и приключване на счетоводни сметки. Амортизации-линеен и нелинейни методи. Консултации. Решаване на курсови задачи по счетоводство. Изготвяне на курсови работи. По време на онлайн уроците: Преподавателят обяснява и решава заедно с вас задачите, които вие виждате записани на вашия екран. Уроците се провеждат в удобно за студентите време

Търсим охранител за административна сграда

обява за работа в София, Център
Длъжност: Работа като Охранител Крон Секюрити ООД Фирма Трудов договор Охрана, Търговия, Продажби Подходяща за студенти, Подходяща за пенсионери

Търсим охранители за административна сграда на държавна агенция в центъра на град София. Работи се по график - дневна, нощна смяна и 3 почивни.

Откриване на вода и кухини под земята с ГЕОРАДАРИ!!!

Машини, Инструменти » Помпи, поливни системи   Варна
Състояние: Ново

… съпротивление, устойчивост на почвата и променливо напрежение, работи в нискочестотния спектър от 0-30kHz. Използвайки най-съвременните … Георадарът е разработен и произвеждан в държавен геоложки институт, притежава 36 патента и всички необходими … Фирма ХИДРОГЕОЛОГ ЕООД предлага откриване на подземна вода и кухини с ГЕОРАДАР последно поколение специализирана геофизична техника. Принципът на автоматичното картографиране на подземни структури се основава на разликата в проводимостта на различните геоложки структури и промяната на електрическото им съпротивление. Този начин позволява много лесно и

Козметик - курсове Бургас

Обучение, курсове » Курсове за фризьори, козметички и масажисти   Бургас
Цена: 800 лв. На място, присъствено

Лицензирани индивидуални и групови курсове с държавно удостоверение и европас. Мануални терапии и работа с апаратура. Едномесечни, двумесечни. Часове по теория и практика. Цена на курса 800 лв.

ЕЛВИС ПРЕСЛИ-ЦЯЛАТА СТРАНА-индив. онлаин-фризьори, козметика, масажи, маникюр, татуист, пиърсинг-сертиф.

Обучение, курсове » Курсове за фризьори, козметички и масажисти   София
Цена: 1 000 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… основно образование която се заплаща отделно от курса 150 лв., и държавни удостоверения част от професията от МОН със средно образование с писмен изпит - цената е 300 лв., и държавно свидетелство от МОН с изпит 400 лв., със квалифицирани преподаватели … Работи се в индивидуална форма на обучение също и малки групи от 4 … професионална реализация-получават БЕЗПЛАТНИ предложения за работа от ЦЕНТЪРА … ЕЛВИС ПРЕСЛИ -ЦЯЛАТА СТРАНА -СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, БУРГАС, ДОБРИЧ, ШУМЕН, В. ТЪРНОВО-организира онлаин професионални индивидуални курсове за фризьори-900, плетене на плитки, козметика-бръснаро фризьор-900