back to top
4 обяви съдържащи:

Вик работа чужбина

Топ оферта

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа … 3112-3018 Диагностик ВиК мрежи … *** Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА • При нас можете да се обучавате от всяка точка *** . • Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. • Възможност

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа … 3112-3018 Диагностик ВиК мрежи … *** Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА • При нас можете да се обучавате от всяка точка *** . • Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. • Възможност

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   София
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина … на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа … 3112-3018 Диагностик ВиК мрежи … *** Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА • При нас можете да се обучавате от всяка точка *** . • Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. •

Валидиране на професия „Монтажник на ВиК мрежи“

Обучение, курсове » Други курсове и обучение   Стара Загора
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

… Всеки, който е работил или работи в сферата на строителството, независимо дали в чужбина или в България, но няма диплома за това, ще може да получи легално … Вътрешни ВиК мрежи … Външни ВиК мрежи … специалности - „ *** “ - „ *** “ *** свидетелство за професионална квалификация, или удостоверение за професионално обучение, без да се налага да учи пълния хорариум от часове. Всичко, което трябва да направи, е да поиска да му бъдат признати знанията. Това е възможно по системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, разработена от Министерството на образованието и науката (МОН). От системата могат да