back to top

Медицински кабинети antonyakoleva (Антония Колева)

2 обяви
Психолог Бургас

Психологично консултиране на възрастни, юноши и деца - тревожни състояния, при емоционални, социални и поведенчески затруднения; конфликти в партньорските взаимоотношения и във взаимоотношенията родит..

Психолог, логопед

Психологично консултиране на възрастни, юноши и деца - тревожни състояния; емоционални, социални и поведенчески затруднения; конфликти в партньорските взаимоотношения и във взаимоотношенията родители ..