back to top

Работа в страната - предлага Казанлък

40 обяви
Търси логопед

Търси логопед

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Други медицински и здравни специалисти Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Грижи за деца и възрастни, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2266-6001 - Логопед Основни отговорности: -- В..

Търси учител, теоретично обучение

Търси учител, теоретично обучение

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2320-5006 - Учител, теоретично обучение Основни..

Търси учител спортна подготовка

Търси учител спортна подготовка

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Образование

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2330-5006 - Учител спортна подготовка Основни о..

 рекламирай сам в favicon
Търси работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

Търси работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Работници по производство на храни и сродни на тях Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 7514-1003 - Работник, консервиране на плодови/зе..

Търси машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове

Търси машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Хранителна промишленост, Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 8160-2039 - Машинен оператор, производство на пл..

Фирма търси СПЕШНО да назначи

Фирма търси СПЕШНО да назначи

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като заварчици СК Газ Инженеринг Фирма Трудов договор Строителство, Архитектура, Друг

Фирма търси СПЕШНО да назначи двама заварчиците с опит в заварянето с АРГОН за заваряне на газови инсталации. Задължително със сертификати (TUF). И двама с ЦО2 и ЕЛЕКТРОД. Съораженията сепроизвеждат п..

Търси ръководител, отдел по продажбите

Търси ръководител, отдел по продажбите

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Търговия, Продажби

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 1221-6008 - Ръководител, отдел по продажбите Ос..

Търси шофьор, лекотоварен автомобил

Търси шофьор, лекотоварен автомобил

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Водачи на леки автомобили и мотоциклети Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Транспорт, Автоуслуги

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 8322-2006 - Шофьор, лекотоварен автомобил Основ..

Търси огняр

Търси огняр

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Други оператори на стационарни машини и съоръжения Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 8182-2004 - Огняр Основни отговорности: Поддърж..

Търси склададжия

Търси склададжия

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Персонал, водещ стокови и транспортни документи Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Търговия, Продажби

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 4321-2014 - Склададжия Основни отговорности: Из..

Търси кредитен специалист, банка

Търси кредитен специалист, банка

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Приложни специалисти по финанси и математика Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Финанси, Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 3312-5001 - Кредитен специалист, банка Основни ..

Търси инженер, проектант

Търси инженер, проектант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост, Администрация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2142-6022 - Инженер, проектант Основни отговорн..

Търси стругар

Търси стругар

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 7223-1015 - Стругар Основни отговорности: Работ..

Търси счетоводител, оперативен

Търси счетоводител, оперативен

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Приложни специалисти по финанси и математика Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Счетоводство

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 3313-3001 - Счетоводител, оперативен Основни от..

Търси лаборант

Търси лаборант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 7549-2005 - Лаборант Основни отговорности: Извъ..

Търси фрезист

Търси фрезист

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 7223-2041 - Фрезист Основни отговорности: Работ..

Търси инженер, строителен

Търси инженер, строителен

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Бюро по труда Стара Загора Агенция за подбор на персонал Трудов договор Строителство, Архитектура

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Стара Загора ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2142-6012 - Инженер, строителен Основни отг..

Търси машинен инженер

Търси машинен инженер

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Бюро по труда Стара Загора Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Стара Загора ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2144-6049 - Машинен инженер Основни отговор..

Търси общ работник

Търси общ работник

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Други неквалифицирани работници Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 9622-0001 - Общ работник Основни отговорности: ..

Търси машинен оператор, рязане на стъкло

Търси машинен оператор, рязане на стъкло

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Други оператори на стационарни машини и съоръжения Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 8181-1020 - Машинен оператор, рязане на стъкло ..

 рекламирай сам в favicon
Търси монтажник, кабели

Търси монтажник, кабели

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Монтажници Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Нехранителна промишленост

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 8212-2005 - Монтажник, кабели Основни отговорно..

Търси медицинска сестра

Търси медицинска сестра

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2221-6001 - Медицинска сестра Основни отговорно..

Търси обредник

Търси обредник

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Друг обслужващ персонал Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Друг

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 5163-1004 - Обредник Основни отговорности: Извъ..

Търси акушерка

Търси акушерка

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2222-6001 - Акушерка Основни отговорности: Пред..

Търси медицинска сестра

Търси медицинска сестра

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2221-6001 - Медицинска сестра Основни отговорно..

Търси лекар, специализант

Търси лекар, специализант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Лекари Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2212-7081 - Лекар, специализант Основни отговор..

Търси лекар, специализант

Търси лекар, специализант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Лекари Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2212-7081 - Лекар, специализант Основни отговор..

Търси лекар, специализант

Търси лекар, специализант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Лекари Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2212-7081 - Лекар, специализант Основни отговор..

Търси лекар, специализант

Търси лекар, специализант

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Лекари Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2212-7081 - Лекар, специализант Основни отговор..

Търси лекар, нервни болести

Търси лекар, нервни болести

обява за работа в Казанлък, област Стара Загора
Длъжност: Работа като Лекари Бюро по труда Казанлък Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация

Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Казанлък ] Място на работата: Насeлено място към общ. Казанлък, обл. Стара Загора Наименование на длъжността: 2212-7020 - Лекар, нервни болести Основни отгов..