back to top

Стоки и суровини на едро съдържащи ”Отпушване канали plovdiv”

1 обяви
Натриева основа

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода. Натриевата основа е изключителн..