back to top

Обучение, курсове » Други курсове и обучение съдържащи ”Вик работа чужбина”

5 обяви
Цена:
650 лв.
Начин на обучение:
На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строителство, III СПК 5820104 Транспортно строителство - III СПК ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА • При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. • Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна. • Възможност за разсрочено запл..

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строи..

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна
Цена: 650 лв. На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строит..

Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Изготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студентиИзготвяне на курсова, реферат, дипломна за студенти
Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строите..

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна
Начин на обучение: На място, присъствено, Онлайн, дистанционно

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности: 5820101 Строителство и архитектура - III СПК 5820103 Водно строите..