back to top

Купува имоти Русокастро

3 обяви
Купувам ниви и наемам с. Русокастро, Ливада, Тръстиково, Трояново, Константиново, Желязово

Земеделски производител купува и наема земеделски земи (ниви) в с. Русокастро, Ливада, Трояново, Тръстиково, Константиново, Желязово,. Съдействие при изкарване на документи.

Купувам земеделска земя с. Трояново, Тръстиково, Русокастро, Ливада, Константиново, Желязово, Дюлево

Земеделски производител изкупува и наема земеделска земя в с. Тръстиково, Трояново, Константиново, Вратица, Ливада, Русокастро, Желязово, Суходол в общ. Камено и с. Дюлево в общ. Средец. Съдействие пр..

Купувам земеделска земя в с. Русокастро общ. Камено

Купувам/Наемам земеделска земя в селата Русокастро, Ливада, Тръстиково общ. Камено обл. Бургас! Най-Високи цени! Съдействие при изготвяне на необходимите документи!