Спецификации за рубриките поддържащи импорт

Обявите в сайта са организирани в подрубрики.
Всяка подрубрика има собствена спецификация на параметрите.
Параметрите биват глобални (споделени за всички подрубрики) и специфични (уникален за избраната подрубрика). Дали даден параметър е глобален, или специфичен, може да видите, кликайки на него.
Параметър _comment не се използва. Служи само за улеснение, за да се знае за коя подрубрика е текущата спецификация.
Параметрите в червено са задължителни (не се публикуват обяви, без попълнена валидна стойност).
Параметрите в зелено са препоръчителни.
Дробните числа се подават с разделител точка. Пример 4.54
Вижте спецификацията по подрубрики.
Формат на файла - json utf-8 without BOM с опциите: JSON_UNESCAPED_SLASHES (без ескейп на кавички), JSON_UNESCAPED_UNICODE (без ескейп на уникод символи)
[
    ad_object1,
    ad_object2,
    ad_object3,
    ...
]
ad_object1 е обектът на обявата. Спецификацията е специфична за всяка подрубрика.
След изпращането на файла (по уеб адрес или качване от компютър), импортерът стартира, обработвайки обявите една по една.
В реално време може следите прогреса на обработка. Същата информация се записва и във специален лог файл, който може да изтеглите по-късно.
Ако не ви се чака, може да напуснете страницата - самият импорт се изпълнява в отделен процес и не спира дори и да затоврите браузъра или да навигирате към друга страница.
 
След като импортът приключи, се генерира лог файл, в който може да видите статута на импортнатите обяви.
В процеса на импорване към всяка една обява може да бъде генерирано предупреждение (WARNING) или грешка (ERROR).
При WARNING - обявата се редактира/добавя.
При ERROR - обявата не се редактира/добавя.
 
Обявите без грешки се удължават с 30 дни напред, независимо от това дали са нови, или стари.
 
Винаги пускайте всички ваши обяви. Импортът използва кешове и ако обявите ви не са променяни, само се удължават с 30 дни, без да се променят.
 
Внимавайте с контактите към обявите. Всички контакти към обявите се добавят, като контактна информация в потребителския ви профил. Ако се опитате да импортнете обява, съдържаща контакти, присъстващи в друг профил в сайта www.alo.bg, последната няма да бъде добавена, а ще се генерира съобщение за грешка.
 
В края на лог файла може да видите статуса на вашите обяви а именно:
Статистики:
Общо обяви във файла: 50
Общо обяви без грешки: 49
Общо с грешки: 1
Обновени обяви до DD.MM.YYYY hh:mm: 49
Неактивни обяви над лимита: 0
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.

© 2017 Ало.бг