back to top

Книги, Списания и др. от 1940 до 1990 година

Обява №
8374412
Цена
Не е обявена
Местоположение

град Пловдив, област Пловдив
Състояние
Актуализирана днес. Валидна още 50 дни.
Допълнителна информация

МОЛЯ, ПОРЪЧВАЙТЕ МИНИМУМ за 20 лв.
ЗА ВСИЧКИ КНИГИ НАВЕДНЪЖ - ОТСТЪПКА!

СТРАНИЦА 15

- Картинна Галерия брой - 4,5,7,9 / 1973 г. /
- Ежемесячны Журнал - Драматургии и Театра - 6 / 1961 г. /
- Списание Панорама - брой 3 / 1986 г. /
- Път / Ст. Ц. Даскалов / 1964 г. /
- Списание Антени / 1969 г. /
- Орлова Степ / Михаил Бубеннов / 1960 г. /
- Селският Университет / Цветан Николов / 1963 г. /
- Партизански Песни / Веселин Андреев / 1964 г. /
- Приморски Партизани /Иван Демерджиев / 1960 г. /
- Списание Септември - брой 9 / 1964 г. /
- Животните в Първи Клас / Е. Рутман / 1974 г. /

СТРАНИЦА 16

- Приказки - Том 2/ Братя Грим / 1967 г. /
- Известия на Държавните Архиви - статии / 1972 г. /
- Спектър 72 / 1972 г. /
- Известия на централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри - книга 1 / 1958 г. /
- Наполеон Бонапарт / Алберт Манфред / 1972 г. /
- Как се Каляваше Стоманата / Николай Устровски / 1959 г. /
- Младостта е с нас / Всеволод Кочетов / 1957 г. /
- Гашек / Радко Пытлик / 1977 г. /
- Валентин Серов / Д. Сарабянов / 1961 г./
- История Древнего Мира / Ф. П. Куровкин / 1965 г. /
- Средлетен Нощен Сън или Сън срещу Енев Ден - комедия в 5 действия / У. Шекспир / 1891 - Руссе /
- В Помощь Юному Технику / 1952 г. /
- Бразилия - Гигантът на Тропика / Олег Игнатиев / 1964 г. /
- Сините Скали / Марко Марчевски / 1949 г. /
- Избрани Разкази / А. П. Чехов/ 1965 г. /
- Наказателен кодекс / 1956 г. /
- Естетика / Юрий Борев / 1971 г. /
- Иозев Мысливечек / Мариетта Шагинян / 1968 г. /
- Съветские Полководцы и Военачальники / 1988 г. /
- Лев Толствой / В. Шкловский / 1967 г. /
- Триста Путешественников / 1961 г. /

СТРАНИЦА 17

- Списание Панорама - брой 5 / 1986 г. /
- Под Игото / Иван Вазов / 1993 г. /
- Списание Спектър 71 / 1971 г. /
- История - Учебник за 9 и 10 клас / Б. Божиков / 1964 г. /
- Основи на Естетиката за 10 клас / Кръстьо Горанов / 1985 г. /
- Жан Жак Русо / Симеон Хаджикосев / 1973 г. /
- Диви Разкази / Николай Хайтов / 1969 г. /
- Семейството на Тъкачите / Камен Калчев / 1972 г. /
- Български Писатели - Биографии и Библиография / Г. Константинов / 1961 г. /
- Срещи на Поколения / николай Вульпе / 1979 г. /
- Гаврош Козета / Виктор Юго / 1964 г. /
- Христоматия по История на Средните Векове / Ив. Шапкарев / 1951 г. /
- Помня тази Пролет / 1958 г. /
- Мъртви Души / Н. В. Гогул / 1968 г. /
- Жулио Кюри / М/Шаскольская / 1966 г. /
- Ще Ви разкажа за моя Син / Цена Чонос / 1958 г. /
- Война и Хора - пиеса / Лука Говедаров / 1933 г. /
- Кратки бележки за моя живот / Димитър Благоев / 1949 г. /
- Значението на Труда за Човека / Велина Топалова / 1988 г. /
- Резьба и Росьпис по Дереву / В. Я. Сопрун / 1983 г. /
- Тодор Живков - отчетен доклат на десетия конгрес на БКП / 1971 г. /
- Чуждестранни Писатели - Творци на Литература за Деца и Юноши / Васил Александров / 1962 г. /
- Списание СПУТНИК - бр. 9 / 1975 г. /

СТРАНИЦА 18

- Годишник на Народния Археологически Музей - книга 6 / 1968 г. /
- Книга о Растениях / Л. Кон /1956 г. /
- Списание Факел / 1986 г. /
- Естетическото Възпитание в Българското Училище / Гергана Павлова / 1983 г. /
- Електрокардиография и Вектордиаграфия за сърдечните заболявания / Д-р Владимир Буюклийски / 1947 г. /
- София Ковалевска / Татяна Георгиева / 1964 г. /
- Възстанието на Ивайло / Петър Христов Петров / 1960 г. /
- Събрани Съчинения на П. К. Яворов / Ганка Найденова / 1952 г. /
- Стихотворения / Христо Смирненски / 1963 г. /
- В полите на Витоша / П. К. Яворов / 1963 г. /
- Избрани произведение - Том 1 / Максим Горки / 1967 г. /
- Раждането на Човека / Максим Горки / 1972 г. /
- На Открито - Стихотворения / Блага Димитрова / 1956 г. /
- Тихо Пристанище / Марко Марчевски / 1956 г. /
- Списание Хоризонти - Мозъкът изучава Мозъка / Николай Шейков / 1979 г. /
- В Америка, в която живях / В. И. Терезченко / 1967 г. /
- Фонофореза / Стойко Бусаров / 1968 г. /
- Пловдив / Т. Йорданов / 1970 г. /
- Домашна Физиотерапия / Доц. Стоян Гатев / 1979 г. /
- Войната не е с лице на жена / Светлана Алексиевич / 1985 г. /
- Опасен Чар / Свобода Бъчварова / 1987 г. /

СТРАНИЦА 19

- Итальянское Возрождение и Славянские Литературы - 15 - 16 веков / И. Н. Галинищев - Кутузов / 1963 г. /
- От Двух до Пети / Курней Чуковский / 1966 г. /
- Американская Литература 19 - века / Н. И. Самохвалов / 1964 г. /
- Остров Загадой и Откритий / В. А. Корочанцев / 1982 г. /
- За Рекой Горят Огни / Сергей Есенин / 1977 г. /
- Журнал Маолодеж Мира - брой 3 / 1955 г. /
- Кращение с Огън и Дух / Гео Милев / 1945 г. /
- Мораторий / М. С. Горбачов / 1986 г. /
- Избранные Исследвования и Статьи / И. М. Ямпольский / 1985 г. /
- Путешествие Страну Линейного Программирования / С. Гасс / 1971 г. /
- Русские Песни и Романсы / В. Гусева / 1989 г. /
- Ежегодник Паметных Музыкальных дат и Събытий / 1978 г. /
- Здравствуйте Братушки / Андрей Цветков / 1960 г. /
- Ванька / А. П. Чехов / 1974 г. /
- Исскуство Быть Собой / Владимир Леви / 1973 г. /
- Актьоры Зарубеждного Кино / 1965 г. /

СТРАНИЦА 20

- Журнал Огонек - 43 / 1967 г. /
- Чудният пръстен - приказки / Георги Русафов / 1956 г. /
- Събрани съченения / Христо Белчев / 1905 г. /
- Обучението по Литература в Средните Училища / В. А. Николски / 1965 г. /
- Граф Монте Кристо - Том 2 / Александър Дюма / 1966 г. /
- Трите Цветя на Времето / А. Виноградов / 1970 г. /
- Молиер / С. С. Микулски / 1950 г. /
- Галилей / М. Калинков / 1965 г. /
- Законът на Паркинсон или по следите на Прогреса / Проф. Паркинсон / 1970 г. /
- Патриотичното Възпитание в Детската Градина / Елка Петрова / 1955 г. /
- Чужденци / Тодор Каменов / 1965 г. /
- Морал / Тадеуш Доленга Мостович / 1989 /
- По Стръмната Пътека / Цанко Лавренов / 1967 г. /
- Легенди и Предания от цял свят / 1989 г. /
- Ръководство на Учителя в 6 клас по Геометрия / Иван Ганчев / 1978 г. /
- Дърветата Запазват Топлината / Сергей Баруздин / 1970 г. /
- Романът на Максим Горки - Майка / Йордан Цонев / 1967 г. /
- Математически Софизми / Ив. Чобанов / 1962 г. /
- Сталинградските Комсомолци / В. Коротеев / 1948 г. /
- Блажени Години - Сборник / 1989 г. /
- Има ли Живот на Планетите / Проф. Б. Воронцов. Веляминов / 1950 г. /
- Страданията на младия Вертер / Гьоте / 1956 г. /
- Взаимоотношенията в Разстителния свят / Неделя Митрева / 1963 г. /
- Великото Общество / Арт. Бъкуалд / 1968 г. /
- Наши Животни / Георги Дражев / 1956 г. /

СТРАНИЦА 21

- Списание Тракия - брой 4 / 1970 г. /
- Списание Тракия - брой 3 / 1970 г. /
- Списание Тракия - брой 1 / 1971 г. /
- Списание Родна Реч - книжка 4 / 1957 г. /
- Български език - Учебна Тетрадка - 2 за 1 клас
- Знахар / Тадеуш Доленга - Мостович / 1988 г. /
- Дружба от Векове за Векове / Доц. Иван Коинаков / 1975 г. /
- Малые История Искусств / В. В. Вертоградовой / 1979 г. /
- Малката Партизанка / Панчо Михайлов / 1957 г. /
- Антология по Етика - том 1 част 2 / Волга Тодорова / 1989 г. /
- Практический Курс Перевода Научно Технической Литературы - Англ. язык / 1967 г. /
- Бялото течение у жената / Юсеин Якубов / 1969 г. / 2 бр.
- Антология на съвременната Френска поезия / Невена Стефанова / 1966 г. /
- Основи на сценическото движение / И. Е. Кох / 1974 г. /
- Диенцефални Синдроми / Тр. Запрянов / 1967 г. /
- Плодовете и Зеленчуците - източник на храна и здраве / Ташо Ташев / 1967 г. /
- Конституция на Република България / 1994 г. /
- Встрани от Магистралата / Герчо Атанасов / 1974 г. /
- Несъществуващият Рицар / Итало Калвино / 1966 г. /
- Кремер срещу Кремер / Ейвъри Корман / 1992 г. /
- Сборник Математических Формул / 1971 г. /
- Наследствеността и нейната изменчивост / Акедемик Лисенко / -

СТРАНИЦА 22

- Списание Пламък - брой 7 / 1986 г. /
- Строители ще станем / Асен Босев / 1947 г. /
- Стихотворения / Димитър Бояджиев / 1988 г. /
- Георои и Теми у Максим Горки / Ю. Юзовски / 1948 г. /
- Максим Горки и Съветския Театър / Б. Бялик / 1948 г. /
- 300 Руски пословици и поговорки / Г. Л. Пермяков / 1986 г. /
- Време и Календар / Проф. И. Ф. Полак / 1948 г. /
- Харитеният Грях / Анна Каменова / 1960 г. /
- Избрани Стихове / Петьофи / 1954 г. /
- Илиада / Омир / 1962 г. /
- Бележити Учени / А. Т. Ив. Шишков и Гочев / 1963 г. /
- Кухня за Деца от 3 - 6 години / Инж. Стоянка Ненова / 1983 г. /
- Цар Борис Хитлер и Легионерите / В. Д. Воснесенски / 1971 г. /
- Корабът / Лиляна Михайлова / 1972 г. /
- Оптимизиране на Градуостройствени Решения и Тяхното Програмно Осигуряване / Стефан Хрелев / 1985 г. /
- Някогашните наши градове / Димо Казасов / 1975 г. /
- Гимнастика за Всички / Цанко Миков / 1979 г. /
- Ръководство за Зидари и Мазачи / Л. Славчев /
- из Историята на Механиката / В. Л. Допчиев / 1966 г. /
- Сребърният Ключ / Камен Калчев / 1953 г. /
- Избрани Стихотворения / А. С. Пушкин / 1955 г. /
- Магелан / Стефан Цвайк / 1966 г. /
- Рицарят / Вера Мутафчиева / 1973 г. /
- Л. Н. Толстой /С. П. Бичков / 1958 г./
- Иглотерапия - Епиграми / Никман / 1981 г. /

СТРАНИЦА 23

- Андерсенови Приказки - 2 Том / 1965 г. /
- Списание Септември - брой 1 / 1987 г. /
- Списание Септември - брой 2 / 1987 г. /
- Съчинения в 2 Тома / Емил Манов / 1989 г. /
- Ръководство по използване на Електронно Изчислителна Техника в Икономическите Изследвания / К. Петров / 1983 г. /
- Петрохан / Ангел Георгиев / 1970 г. /
- Ето Может Сделать Кажды / Борис Кириченко / 1967 г. /
- Възникване и развитие на растителния свят / Проф. П. А. Баранов / 1951 г. /
- Съдии на Самите Себе си - пиеса / К. Георгиев / 1974 г. /
- Стихове / Стефан Цанев / 1968 г. /
- Градът на Слънцето / Томазо Кампанела / 1971 г. /
- Спомени / Александър Спасов / 1959 г. /
- Комети / Проф. А. И. Лебидински / 1948 г. /
- Към Жилищния Въпрос / Ф. Енгелс / 1988 г. /
- Облицовки и Настилки / Арх. Г. Помаков / 1963 г. /
- Самоуправлението и Ръководителят / Давид Давидов / 1987 г./
- Мазилки и Гипсови Работи / Г. Помаков / 1963 г. /
- Стиропор / Е. Загорчева / 1963 г. /
- Звезда - Двама в Степта / Емануил Казакевич / 1967 г. /
- Ударите на Сърцето / Ина Хоф / 1956 г. /
- За науката изкуството и Културата / Вълко Червенков / 1953 г. /
- Из велинградския Край / Манол Чолев / 1970 г. /

СТРАНИЦА 24

- Териториално и Селищно Устройство / Адриан Андреев / 1987 г. /
- Икономически Основи на Териториалното и Селищно Устройство / Стефан Хрелев / 1986 г. /
- Системата Обитаване / Т. Кръстев / 1981 г. /
- История на Свещта / М. Фарадей / 1949 г. /
- Много си Пирин Хубава / Станимир Милойков / 1961 г. /
- Права на Изобретателите и Рационализаторите / Михаил Коджабашев / 1970 г. /
- Нов тип Икономическо Мислене / Л. И. Абалкин / 1988 г. /
- Анализ на Стопанската Дейност на Строителните Организации / Георги Тодоров / 1985 г. /
- Основи на Социалистическата Икономика / Авторски Колектив / 1988 г. /
- Технология на Инвестиционния Процес - брой 11 / 1985 г. /
- Социалното Икономическо Планиране в Селищните Системи / Проф. Сл. Славев / 1984 г. /
- Методическо Помагало по Политическа Икономия на Капитализма / И. Якимова/ 1988 г. /
- Сборник от задачи по Организация и Планиране на производствено-стопанската дейност в Строителните Организации / Г. Димитров / 1983 г. /
- Организация на труда в Строителствотот / Л. Майер / 1986 г. /
- Математически Методи в Икономиката / К. Бонев / 1983 г. /
- Социологически проблеми и оценка на жилищната среда в условията на реконструкция на градовете / 1987 г. /
- Териториален Комплекс ”Черно море” / Доц. Нора Мицова / 1984 г. /
- Управление на Икономиката в селищните системи / Асен Данчев / 1987 г. /
- Икономически Основи на Териториалното Планиране / Ст. Хрелев / 1987 г. /
- Инвестиции и Научно - Технически Прогрес / Радан Кънчев / 1982 г. /

СТРАНИЦА 25

- Психология за 10 клас / Тодор Беров / 1989 г. /
- Списание Пламък - брой 10 / 1976 г. /
- Литературна мисъл - брой 2 / 1957 г. /
- Съвременное Прогрессивное Изкусство в страных Капитализма/ И. Н. Голомшток / 1965г. /
- Жолио Кюри / М. Шаскольская / 1966 г. /
- Списание Септември - брой 12 / 1986 г. /
- Българи Гарибалдийци / Георги Нешев / 1965 г. / -
- Западно-Европейска Литература / Николай Дончев / 1946 г. / -
- Родени сред снегове / Юрий Симченко / 1969 г. /
- АСЯ / И. С. Тургенев / 1940 г. /
- Чук и Гек / Аркадий Гайдар / 1948 г. /
- Курортът Нареченски Бани / Цветан Илиев / 1966 г. /
- Село Борово / Крум Велков / 1964 г. /
- Гераците / Елин пелин / 1964 г. /
- Ранна Диагноза на Ревматоинния Полиартрит / Н. Иванов / 1967 г. /
- Икономически Лостове за Управление / З. Ковачев / 1985 г. /
- Сър Майкъл и Сър Джордж / Дж. Б. Пристли / 1967 г. /
- Стихотворения и Поемы / Ал. Блок / 1972 г. /
- Шефченко / Лионид Хинколов / 1966 г. /
- Спомени за развитието на моя ум и Характер / Чарлс Дарвин / 1959 г. /
- Учебник Латинского Языка / Андрей козаржевский / 1971 г. /
- Списание Антени - брой 18 / 1972 г. / -
- Сенна Хрема / Станислав Лем / 1979 г. /

СТРАНИЦА 26

- Задочен Курс по Английски Език 2 година свитък 1,2,3,4 / Надя Сотирова
- Нормандия Неман по романъ Мартин Моно / 1965 г. /
- Основи на научните изследвания по Икономика / Проф. Д-р. З. Ковачев / 1981 г. /
- Кратък Френско - Български - Речник / 1982 г. /
- Кратък Български - Френски - Речник / Ст. Енева/ 1969 г. /
- Недостоверен Случай - Бягството на Галатея / Емил Манов / 1984 г. /
- Съчинения в 3 Тома / П. К. Яворов / 1970 г. /
- Белият Вожд Оцеола / Майн Рид / 1986 г. /
- Ya Plus D’Entfants!
- Бележити Хора на науката / А. М. Бутлеров / 1961 г. /
- L’Home qui Rit / Victor Hugo / 1960 g. /
- Gramaire Francaise / Н. Златева / 1967 г. /
- Что такое гравюра / В. Турова / 1977 г. /

СТРАНИЦА 27

- Карнинна Галерия - брой 4 / 1973 г. /
- Дърветата запазват топлината / Сергей Баруздин / 1970 г. /
- Робинзон Крузо / Даниел Дефо / 1948 г. /
- Социалната Инфраструктура / Йордан Костадинов / 1987 г. /
- Сирачето / Е. Джемисон / 1947 г. /
- Акулите - брой 9 / 1974 г.
- Сергей Бондарчук / Н. Игнатьева / 1961 г. /
- Нормативни Актове за Стопанската Дейност / 1989 г. / -
- Утро над Босфора / Бурхан Арпад / 1972 г. /
- Сборник по задачи по Икономика на Строителството / Ст. Хаджиев / 1981 г. /
- Смисъл и Ценност на Живота / Григорий Петров / 1926 г. /
- Елин Пелин - Художник на Българското Село / Иван Богданов / 1964 г. /
- Цветни таблици за употреба на падежите / К. Пехливанова / 1958 г. /
- Пътят на Методий Попов / Доктор В. Вълчанов / 1963 г. /
- Из далечна и непозната Индонезия - Пътепис / Марин Въжаров / 1958 г. /
- Терез Ракен / Емил Зола / 1971 г. /
- Сватба / Михайло Лалич / 1958 г. /
- Стретегия на Териториално Устройственото Развитие / Николай Григоров / 1985 г. /
- Био-библиография - ВМИ Пловдив 1945 1970г. / 1971 г. /
- Утро над Тракия - брой 4 / 1969 г. /
- Пещерата Леденика / 1955 г. /

СТРАНИЦА 28

- Водач за Народния Архиалогически Музей в Пловдив / 1957 г. /
- Новият Ден / Ромен Ролан / 1946 г. /
- Пункаре / А. Тяпкин / 1979 г. /
- Мастер Антонио Страдивари / Елена Тынянова / 1985 г. /
- Театралны Календарь / 1968 г. /
- Хорова Песнопойка - 2 / Български Певчески Съюз / 1941 г. /
- Българкса Музика - брой 2 / 1959 г. /
- Пеенка / Учебник за 5 клас / Бончо Бочев / 1956 г. /
- Сборник от Юнашки хорови Песни за Смесен и Еднороден Хор / Хр. М. Манолов / 1924 г. /
- Библиотека Хорова Самодейност - книжка 6 / 1966 г. /
- Българска Музика -брой 1 / 1963 г. /
- Аз съм Композитор / Артур Онигер / 1967 г. /
- Майстори на Съветската Пианистична Школа / Българска Държавна Консерватория / 1957 г. /
- Вместе с Музыкантами / П. Коган / 1964 г. /
- Българска Музика - брой 2 / 1967 г. /
- Культура Звука Скрипача / М. Либерман / 1985 г. /
- Българска Музика - брой 9 / 1971 г. /
- Към Нови Основи на Музикалното Възпитание / Трендафил Миланов / 1979 г. /

СТРАНИЦА 29

- Западно Европейская Живопис 15-19 век. / В. Н. Березина/ 1961 г. /
- Отечествен Фронт брой 9 / 1977 г. /
- Музикални Новели / Е. Т. А. Хофман / 1972 г. /
- Българска Музика - брой 10 / 1967 г. /
- Българска Музика - брой 6 / 1956 г. /
- Пловдивско Дружество Ангел Букорищтлиев / 1984 г. /
- Жизнь Замечателных Скрипачей / Л. Раабен / 1966 г. /
- Технически Упражнения за Увладяване на Интервалите / Асен Диемандиев / 1967 г. /
- Сборник от задачи по Планиметрия - 7 и 8 клас / Ат. Радев / 1965 г. /
- Работата на Актьора над себе си / К. С. Станславски / 1950 г. /
- Киноизкуство брой - 3 / 1963 г.
- Ръководство по Комплементарна Медицина / Валерия Евтимова / 1996 г. /
- Десет Години Втора Градска Болница - Пловдив /
- Стара карта на гр. Пловдив
- Внутренний Музыкальны Слух / С. Оськина / 1977 г. /

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
Адрес на подателя
област Пловдив, Пловдив