back to top

Камериерка за летният сезон

Обява №
8148305
Местоположение

град Свети Влас, област Бургас
Длъжност
Камериерка
Фирма / Обект
Олимп Апарткомплес
Тип на подателя
Фирма
Заетост
Сезонна работа
Договор
Трудов договор
Възнаграждение
1000 лева нето
Бранш
Туризъм, хотели Хигиена
Образование
Няма значение
Ниво в йерархията
Работник/Служител
Внимание!
Валидността на обявата е изтекла преди 29 дни. Възможно е да не е актуална.
Допълнителна информация

Предлагаме работа в апарт-комполекс OLYMP, (България, Свети Влас) с длъжност камериерка.
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва почистване и подреждане на хотелските стаи.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ежедневно почиства хотелските стаи, подменя спалното бельо, кърпите и консумативите в сервизните помещения.
3. Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи, апартаменти и ателиета.
4. Информира управителя на хотела за забелязани липси или повреди в хотелските стаи.
5. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите, служителите на хотела и др.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от управителя на хотела.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на камериера.
3. Следи за правилното използване на почистващите препарати.
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение и използване на почистващи препарати.

Предлагаме транспортно обслужване за персонал, който се намира в Бургас, Поморие, Слънчев Бряг, Свети Влас, Несебър, М. С Върли Бряг
Работи се на смени :(6 работни и 1 почивен), 08:00 - 17:00

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Olymp Apartcomplex
Кандидатствай за работното място
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да кандидатствате по обявата. Вход в сайта / Регистрация
https://olympapartcomplex.bg
Адрес на подателя
област Бургас, Свети Влас