back to top

Уведомление за инвестиционно предложение на „КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД

Обява №
7944809
Местоположение

град Ловеч, област Ловеч
Актуализирана преди 21 дни. Валидна още 39 дни.
Допълнителна информация

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства”

С настоящото инвестиционно предложение дружеството „КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД възнамерява да изгради площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС (черни и цветни метали, и компоненти от разкомплектоване на ИУМПС/ремонт на МПС). Основната дейност, която ще се извършва на площадката е съхраняване и третиране на ИУМПС, приети от физически и юридически лица.
Площадката ще отговаря на изискванията на ЗУО, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му както и на минималните технически изисквания по т. II от приложение № 3 на НИУМПС.

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Напиши нов коментар
Внимание!
Вашият коментар ще бъде видим от всички
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
„КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД
l******a
Изпрати съобщение
Личните съобщения към обявата са деактивирани, може да използвате контактите по-долу.
Адрес на подателя
област София, София, гр. София, р-н Кремиковци, ул. „Св. Георги Победоносец“ № 1А