back to top

Частна агенция по заетостта Димитриос Поливиу търси хотелски персонал за лукс хотели в Кипър

Частна агенция по заетостта Димитриос Поливиу търси хотелски персонал за лукс хотели в Кипър
image_2
image_3
image_4
image_5
image_6
image_7
image_8
image_9
image_10
Внимание! Съвети свързани с кандидатстване за работа в чужбина ... виж цялото предупреждение
Обява №
7803826
Държава
Кипър (CY)
Длъжност
сервитьори/ки, камериерки, готвачи, аниматори, спасители, рецепционисти, хостеси
Възнаграждение
800-1800 евро
№ на удостоверение за регистрация в Агенцията по заетостта
лиценз №139
Актуализирана вчера. Валидна още 19 дни.
Допълнителна информация

Частна агенция по заетостта Димитриос Поливиу-Лиценз №: 319
Търси хотелски персонал в Кипър
Луксозни хотели и курорти 4 и 5 звезди във всички градове.
Сезонът започва от 1 април-31 октомври, някои хотели са за целогодишно

ТЪРСИ
♦ Сервитьори/ки - 850-1400 евро - английски и руски език
♦ Камериерки - 850-1000 евро - английски или гръцки език
♦ Миячи на съдове - 850-1000 евро - английски или гръцки език
♦ Готвачи А,В,С - 900-1800 евро - английски или гръцки език
♦ Спасители - 800-900 евро - английски или руски език
♦ Рецепциоанисти/ки - 850-1100 евро - английски или руски език
♦ Бармани - 900-1200 евро - английски език
♦ Хостеси - 800-900 евро - английски или руски език
♦ Аниматори - 800-900 евро - английски или руски език

Заплатите зависят от опита. Нетни заплати

Работодателят осигурява:
♦ безплатно настаняване на 2 човека в стая
♦ безплатно хранене - 2-3 пъти на ден
♦ 8 ч работа на ден
♦1-2 почивни дни в седмицата
♦социално и здравно осигуряване

Като Агенция по заетостта ние никога не начисляваме такси на кандидатите. Всички наши услуги са безплатни

ЗА КОНТАКТ
тел +35799688057
email: info@getjobsincyprus.com
www.getjobsincyprus.com

Private Employment Agency Dimitrios Polyviou
Licence No: 319
Cyprus

We are looking for Hotel Staff work in Cyprus
Luxury Hotels and Resorts 4 and 5 stars in all cities
Season start from 1st April - 31 October some hotels are for all year round
Positions :

1. waiters/ess - 850 - 1400 Euro - ENG - IF RUSSIAN IS ADVANCE
2. chambermaids - 850-1000 Euro - SOME ENGLISH OR GREEK
3. dishwashers - 850-1000 Euro - SOME ENGLIS OR GREEK
4. cooks A,B,C - 900-1800 Euro - ENGLISH OR GREEK
5. lifeguards - 800-900 Euro - ENGLISH IF RUSSIAN ADVANCE
6. receptionists - 850-1100 Euro - ENGLISH-RUSSIAN
7. bartenders - 900-1200 Euro - ENGLISH
8. hostess - 800-900 Euro - ENGLISH - RUSSIAN
9. animators - 800-900 Euro - ENGLISH - RUSSIAN

Salaries depends of experience. Net Salaries

Employer Provide:
free accommodation 2 persons in a room
free meals 2-3
8 hours work daily
1-2 days off in week
social and health insurance

As Employment Agency we never charge any fees to the candidates . All our services are free

Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Обявата е подадена през вестник АЛО
Изпрати съобщение
Личните съобщения към обявата са деактивирани, може да използвате контактите по-долу.