back to top

Христо Георгиев Панделиев - съобщение за инвестиционно намерение

Христо Георгиев Панделиев - съобщение за инвестиционно намерение
Обява №
7727672
Местоположение

град Сливен, област Сливен
Актуализирана преди 2 дни. Валидна още 3 дни.
Допълнителна информация

СЪОБЩЕНИЕ

Христо Георгиев Панделиев има следното инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на територията на имот с идентификатор 30990.48.69, м. „Куш Тепе”, землище на с. Злати войвода, Община Сливен и преотреждането му „За фотоволтаична централа”. Имотът е собственост на инвеститора.
Площта на имота е 29409 кв.м. Категорията на замята е 8.
В ПИ 30990.48.69, в м. “КУШ ТЕПЕ”, инвеститорът желае да изгради фотоволтаична централа с мощност до 1 MW. Площта на поземления имот е 29409 кв.м., като инсталираните съоръжения ще заемат максимум до 80 процента от площта на имота. Ще се използват фотоволтаични панели, монтирани върху метална набивна конструкция.
Панелите ще се свържат към трифазни инвертори.
За територията, в която попада конкретният имот e инициирано изменение на Общия устройствен план, с което се предвижда обособяване на зона Пп – устройствена зона, предимно производствена.

Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Обявата е подадена през вестник АЛО
Изпрати съобщение
Личните съобщения към обявата са деактивирани, може да използвате контактите по-долу.