back to top

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване
image_2
image_3
image_4
Обява №
7720159
Местоположение

град София, област София
Актуализирана преди 9 дни. Валидна още 80 дни.
Допълнителна информация

Счетоводна къща “Димитрови”

Ако искате най-доброто за фирмата си, търсите висококачествено счетоводно обслужване и индивидуално отношение към специфичните въпроси за бизнеса Ви, ние сме насреща

Опитен екип от професионалисти
Ние сме амбициозен и сплотен колектив от специалисти в сферата на счетоводните услуги с 28 години опит. Обосновавайки се на дългогодишния си опит, предлагаме счетоводни услуги и консултации за фирми с разнообразна дейност, в различни бизнес отрасли и сфери на работа.

Доверете ни се, а ние ще се погрижим за всичко останало

- Организация формата на фирменото счетоводство
- Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и НСС (Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводните стандарти на малките и средни предприятия)
- Изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан, съобразен с желанието на клиента и спецификата на стопанската дейност на фирмата
- Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност
- Обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други - Приемане, проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
- Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
- Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство
- Текущо и навременно осчетоводяване на първичните счетоводни документи съгласно разпоредбите на българското законодателство
- Обработка на данните с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf,.doc,.xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
- Съставяне и осчетоводяване на вторичните счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
- Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
- Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи
- Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
- Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
- Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата
- Калкулиране на себестойност на продукцията, стоките и услугите
- Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
- Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
- Обработка на документи за командировки
- Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета - ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
- Изготвяне и подаване на VIES декларации
- Изготвяне и подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”
- Изготвяне на междинни справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции
- Текущи периодични справки и анализи, свързани със задължения към доставчици и вземания от клиенти по контрагенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели
- Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация
- Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител
- Изготвяне и подаване на декларации пред Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда
- Текущи консултации по ДОПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ

Предимствата, заради които да изберете счетоводна къща “Димитрови
прецизност в работата
- индивидуален подход към всеки клиент
- коректност и конфеденциалност
- цени и качество - без конкуренция
- комплексно счетоводно обслужване, съобразено с актуалните промени в счетоводното, данъчното и трудовото законодателство

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Напиши нов коментар
Внимание!
Вашият коментар ще бъде видим от всички
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
http://schetovoditelite.com
Адрес на подателя
област София, София
Обяви от същия потребител: Виж всички 3 обяви