1. Препоръчани агенции
  2. home
  3. »
  4. bcИмоти - Продажби
  5. »
  6. Апартаменти
  7. »
  8. Обява № 6414384

Нов панорамен мезонет на бул. Витоша. НДК!

Обява №:
6414384
Цена:
678 600 EUR2 900 EUR/кв.м
Местоположение:

Център, гр. София, обл. София
Вид на имота:
Многостаен апартамент
Квадратура:
234 кв.м
Вид строителство:
Тухла
Година на строителство:
2021 г. (годината може да е ориентировъчна)
Степен на завършеност:
В строеж
Номер на етажа:
12 етаж
Етаж:
Последен етаж
Особености:
Асансьор
Актуализирана вчера. Валидна още 42 дни.
Допълнителна информация

БГ, ENG, РУ, SE
БГ
Възможно заплащане на вноски спрямо Вашия финансов план след първоначална вноска от 60%

Ексклузивният проект се намира на бул. Витоша 108 в гр. София, точно срещу НДК. Местоположението предоставя прекрасни гледки към парка на НДК, Витоша и цяла София, едно от малкото местоположения с гарантирани гледки в столицата.

Дизайнът е модерен, но прекрасно се съчетава с околните сгради. Концепцията на инвеститора е да предложи уникална локация в центъра в съчетание с луксозно и модерно изпълнение. На всеки етаж е разположен само 1 апартамент, като ултра модерен асансьор спира точно в апартамента, като осигурява контролиран достъп.

Сградата е на 13 етажа.

Степен на завършеност:

АПАРТАМЕНТИ:
*Тавани и стени гипсова шпакловка, боядисани с латекс Dulux в цвят по избор,
*Подови настилки подова замазка, звукоизолиращ материал шумоизолационен корк, качествен гранитогрес по избор и/или многослоен паркет от дъб /цената на материалите и труда за монтажа ще бъде заплатена от Купувача/,
*Бани: -Подове замазка, фаянс по избор /цената на фаянса и труда за монтажа ще бъде заплатена от Купувача/, Таван гипсокартон
* Ключове и контакти: Всички контакти и ключове поставени: марка Шнайдер
*Осветителни тела: Крайни изводи за всички осветителни тела,
*Врати: интериорни от MDF, Входни - Dierre.
*Прозорци: алуминиева дограма с прекъснат термомост, троен стъклопакет, климатизация подготовка на изводи и отводняване, без монтирани тела.
* Отопление: включено в ТЕЦ при възможност за доставка от разпределително дружество на изводи с изградена тръбна система.
СГРАДА
*Окачена фасада от светлосив гранит, с 10 см. пресована каменна вата. Най-висок клас алуминиева дограма с прекъснат термомост и троен стъклопакет с рефлексно нискоемисионно стъкло.
*Асансьорна уредба една от следните три марки: Shindler//Kone/Otis/
*Паркинг система - Car lift или Voë hr.
Всички помещения ще са с изведени на задна фасада тръбни климатични разводки; изводи за парно във всяка стая и санитарен възел.
*Таваните- каменна вата и окачена конструкция с Knauf.
*Ел. и ВиК инсталациите ще се изпълняват по задание и проект на клиента.

Няма други свободни апартаменти в кооперацията.

Възможност за закупуване на гараж - 40 000 евро.

Цената включва остъкляване на терасите.

За контакти:

Андрей Вачков
Магистър по Икономика
Член на Българо - шведската Търговска Камара

ENG
I do speak english, my friends.
Payment of installments according to your financial plan after an initial installment of 60%.

The exclusive project is located at 108 Vitosha Blvd. in Sofia, just opposite the National Palace of Culture. The location provides beautiful views of the park of the National Palace of Culture, Vitosha and all of Sofia, one of the few locations with guaranteed views in the capital.

The design is modern, but blends well with the surrounding buildings. The concept of the investor is to offer a unique location in the center combined with luxury and modern design. There is only 1 apartment on each floor, and an ultra-modern elevator stops right in the apartment, providing controlled access.

The building has 13 floors.

Level of completion:

APARTMENTS:
* Ceilings and walls gypsum plaster, painted with latex Dulux in a color of your choice,
* Flooring screed, soundproofing material, soundproofing cork, quality granite of choice and / or multilayer oak parquet / the price of materials and labor for installation will be paid by the Buyer /,
* Bathrooms: -Floor screed, faience of your choice / the price of faience and labor for installation will be paid by the Buyer /, Plasterboard ceiling
* Switches and sockets: All sockets and switches placed: Schneider brand
* Luminaires: Terminals for all luminaires,
* Doors: MDF interior, Entrance - Dierre.
* Windows: aluminum windows with interrupted thermal bridge, triple glazing, air conditioning, preparation of outlets and drainage, without installed fixtures.
* Heating: included in the TPP if possible for delivery by a distribution company of outlets with built piping system.
BUILDING
* Suspended facade of light gray granite, with 10 cm of pressed stone wool. The highest class aluminum windows with interrupted thermal bridge and triple glazing with reflective low-e glass.
* Elevator system one of the following three brands: Shindler // Kone / Otis /
* Parking system - Car lift or Voë hr.
All rooms will have air conditioning pipes on the rear facade; heating outlets in each room and bathroom.
* Ceilings - stone wool and suspended construction with Knauf.
* El. and the plumbing installations will be performed according to the client’s order and project.

There are no other vacant apartments in the building.

Opportunity to purchase a garage - 40,000 euros.

The price includes glazing of the terraces.

Contacts:

Andrey Vachkov
Economist - Masters Degree

РУ
Возможна рассрочка платежа согласно вашему финансовому плану после первоначального взноса 60%

Эксклюзивный проект расположен на бул. Витоша 108 в Софии, напротив Национального дворца культуры. Расположение обеспечивает прекрасный вид на парк Национального дворца культуры, Витоша и всю Софию, одно из немногих мест с гарантированным видом в столице.

Дизайн современный, но хорошо сочетается с окружающими зданиями. Концепция инвестора заключается в том, чтобы предложить уникальное расположение в центре в сочетании с роскошью и современным дизайном. На каждом этаже есть только 1 квартира, а прямо в квартире останавливается ультрасовременный лифт, обеспечивающий контролируемый доступ.

Здание имеет 13 этажей.

Уровень завершения:

КВАРТИРЫ:
* Потолки и стены из гипсовой штукатурки, окрашенные латексом Dulux в цвет по вашему выбору,
* Половая стяжка, звукоизоляционный материал, звукоизоляционная пробка, качественный гранит по выбору и / или многослойный дубовый паркет / цена материалов и трудозатраты на установку оплачиваются Покупателем /,
* Ванные комнаты: - Стяжка пола, фаянс по вашему выбору / цена фаянса и трудозатраты на установку оплачивает Покупатель /, потолок из гипсокартона
* Выключатели и розетки: все розетки и выключатели установлены: бренд Schneider
* Светильники: клеммы для всех светильников,
* Двери: МДФ, подъезд - Диерре.
* Окна: алюминиевые окна с прерванным тепловым мостом, тройное остекление, кондиционирование, подготовка розеток и дренажа, без установленных светильников.
* Отопление: включено в ТЭС, если возможно, для доставки дистрибьюторской компанией торговых точек со встроенной системой трубопроводов.
ЗДАНИЕ
* Подвесной фасад из светло-серого гранита, с 10 см прессованной каменной ваты. Алюминиевые окна высочайшего класса с прерванным тепловым мостом и тройным остеклением с отражающим малым стеклом.
* Лифтовая система одного из следующих трех брендов: Шиндлер // Kone / Otis /
* Система парковки - Автоподъемник или Voë hr.
У всех комнат будут трубы кондиционирования воздуха на заднем фасаде; розетки в каждой комнате и ванной.
* Потолки - каменная вата и подвесная конструкция с Knauf.
* Эл. и установка сантехники будет выполнена в соответствии с заказом и проектом клиента.

Других свободных квартир в здании нет.

Возможность покупки гаража - 40 000 евро.

В стоимость входит остекление террас.

Контакты:

Андрей Вачков
Магистр экономики
Член Болгарско-Шведской Торговой Палаты

SE
Jag pratar svenska kära vänner´.
Drt finns en bra möjlighet att betala priset enligt din ekonomiska plan efter en första delbetalning på 60%

Det exklusiva projektet ligger vid Vitosha Blvd 108 i Sofia, precis mittemot National Palace of Culture. Platsen erbjuder vacker utsikt över parken i National Palace of Culture, Vitosha och hela Sofia, en av de få platserna med garanterad utsikt i huvudstaden.

Designen är modern, men passar bra med de omgivande byggnaderna. Investerarens koncept är att erbjuda ett unikt läge i centrum i kombination med lyx och modern design. Det finns bara 1 lägenhet på varje våning, och en ultramodern hiss stannar precis i lägenheten, vilket ger kontrollerad tillgång.

Byggnaden har 13 våningar.

Avslutningsnivå:

LÄGENHETER:
* Tak och vägggipsgips, målade med latex Dulux i en färg du väljer,
* Golvbeläggningsmaterial, ljudisoleringsmaterial, ljudisoleringskork, valfri granit av kvalitet och / eller flerskikts ekparkett / priset på material och arbetskraft för installation kommer att betalas av köparen /,
* Badrum: -Golvavlagring, tålmodighet efter eget val / priset för tålamod och arbetskraft för installation kommer att betalas av köparen /, gipsplattataket
* Omkopplare och uttag: Alla uttag och brytare placerade: Schneider-märke
* Armaturer: Plintar för alla armaturer,
* Dörrar: MDF interiör, entré - Dierre.
* Fönster: aluminiumfönster med avbruten termisk bro, trippelglas, luftkonditionering, förberedelse av utlopp och dränering, utan installerade fixturer.
* Uppvärmning: ingår i TPP om möjligt för leverans av ett distributionsföretag av butiker med inbyggt rörsystem.
BYGGNAD
* Upphängd fasad av ljusgrå granit, med 10 cm pressad stenull. Aluminiumfönster av högsta klass med avbruten termisk bro och trippelglas med reflekterande low-e-glas.
* Hisssystem ett av följande tre märken: Shindler // Kone / Otis /
* Parkeringssystem - Billyft eller Voë hr.
Alla rum har luftkonditioneringsrör på den bakre fasaden; värmeuttag i varje rum och badrum.
* Tak - stenull och upphängd konstruktion med Knauf.
* El. och VVS-installationerna kommer att utföras enligt kundens order och projekt.

Det finns inga andra lediga lägenheter i byggnaden.

Möjlighet att köpa ett garage - 40 000 euro.

I priset ingår fönster av terrasser.

Kontakter:

Andrey Vachkov
Socio- Ekonom, Magister Examen
Ledamot i den bulgariska-svenska handelskammaren

Напиши първи коментар
 
 
Контакт с подателя
обл.София, гр. София
Обяви от същия потребител: Виж всички 5 обяви
150 000 EURвчера Строителство - веднага! 6 000 кв.м парцел. С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. До пътя Варна - Бургас Продажба 6000 кв.м В регулация (УПИ) С ток Водопровод | Парцели за застрояване, Инвестиционни проекти | Варна - Бургас. На втора линия по  пътя Ахелой - Тънково след

Строителство - веднага! 6 000 кв.м парцел. С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. До пътя Варна - БургасВарна - Бургас. На втора линия по пътя Ахелой - Тънково след околовръстното, гр. Ахелой, Бургас

150 000 EURвчера Обезщетение - 10%. Парцел с РЗП 7200 кв.м. Строителство - веднага! Разрешение за строеж - издадено! За обезщетение 6000 кв.м В регулация (УПИ) С ток Водопровод | Парцели за застрояване, Инвестиционни проекти | Варна - Бургас. На втора линия по пътя Ахелой

Обезщетение - 10%. Парцел с РЗП 7200 кв.м. Строителство - веднага! Разрешение за строеж - издадено!Варна - Бургас. На втора линия по пътя Ахелой - Тънково след околовръстното на Ахелой., гр. Ахелой, Бургас

 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.