1. home
  2. »
  3. bcЗа дома и градината
  4. »
  5. Друго
  6. »
  7. Обява № 4777223

Съоръжение за тристепенно пречистване на въздух във силно замърсена среда

Обява №:
4777223
Цена:
Не е обявена
Местоположение:
Внимание!
Валидността на обявата е изтекла преди 30 дни. Възможно е да не е актуална.
Вижте подобни обяви за:
Допълнителна информация

СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ
ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА
Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години, доведе до чувствително замърсяване на околната среда с емисии от ресторантски, къмпингови и закусвални дейности които формират ежедневно емисии от своите локални дейности по: подготовка, приготвяне и реализиране на хранителни ястия
С НАШЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЗАДАЧА ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ КОИТО ОКАЗВАТ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНОТО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ЧОВЕКА С ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗТАНОВАЯВАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНОСТА НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА.
Кратко обяснение на избора на метода на пречистване на ГАЗОВИТЕ ЗАМЪРСЕНИ ЕМИСИИ и разработването на съоръжението., Целта е да се решават ефективно проблемите с една съвместима технология,/ третиране на емисиите през комбинирано съоръжение във което се осъществява пречистване по метода АДСОРБЦИЯ, ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧАСТИЦИ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО/ОНЕЧИСТВАЩО ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТА НА ДРУГО ВЕЩЕСТВО И АБСОРБЦИЯ, ПОГЛЪЩАНЕ НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ГАЗ/В НАШИЯ СЛУЧАЙ ЗАМЪРСЕНИ ГАЗОВИ ЕМИСИИ/ ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА ТВЪРДО ТЯЛО ИЛИ ТЕЧНОСТ /ХЕМОСОРБЦИЯ/. СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА АДСОРБЕНТА С БИОПРЕПАРАТИ, КОИТО БИОРАЗГРАЖДАТ ФОРМИРАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ПОВЪРХНОСТА НА АДСОРБЕНТА, ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ, КОИТО СА ОСНОВНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/мазнини, от най различен характер органични субстанции и др./ СЪЩО ТАКА СЕ ПРЕДВИЖДА И РЕГЕНЕРИРАНЕ С ПРОМИВКИ НА АБСОРБЕНТА, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ХЕМОСОРБЦИЯТА СЪЕДИНЕНИЯТА/КАЛЦИЕВ СУЛФИТ, КАКТО, НИТРИТИТЕ И НИТРАТИТЕ /

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ
1. Капацитет на съоръжението от 100 до 2000м. куб/час емисии
2. Съоръжението се състои от четири секции-приемна-за биоразграждане/, процесни за адсорбента и абсорбента и секция изпускаща пречистените емисии/последната може да се комплектова със секцията на абсорбента/
3. Приемна камера за чиста вода за подържане влажност на фетилите вградени в адсорбента
4Коф-помпа за приготвяне на регенерационния разтвор от Биопродукта
5. Дренажни системи на Приемната камера-1 и камерата за чиста вода -6
6. Технологични тръбни обвръзки от коф -помпата до съоръжението
7. Манометър за измерване на налягането на входа на газовите емисии поз.2
8. Цялото съоръжение е мобилно, както и отделните секции са мобилни упоменати в т2 секции за демонтаж и извеждане на касетите на адсорбента и абсорбента за подмяна на пълнежа
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА/ ИЗПЪЛНЯВА РАЗВИТИЕТО НА О. В СИСТЕМАТА ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЕНТИЛАТОРА, със собствени средства и монтирането на ОВ системата
След Вентилатора обвръзката на последния с КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ се изпълнява от Доставчика на съоръжението, както неговото монтиране и технологичен пуск срещу осигуряването на необходимите парични средства, уговорени в съответния догово между двете страни.
Работа с съоръжението
На връзката между Вентилатора и Адсорбера на входа се монтирва манометър който да отчита налягането на вход -без товар и след преминавенето на емисиите през адсорбента се отчита визуално делта Р разликата в нялагането /без товар и след товар/след увеличаването на тази разлика макс. до 0.05бара, това означава че адсорбента не е в състояние повече да пречиства и се налага да се регенерира, без да се спира от работа.
З а целта се дозира количеството приготвен биоразтвор от 5-10 л.5 или10%-ен, подходящ за промиване на адсорбента, след това се подава през дюзите необходимото количество чиста вода докато показанията на манометърра си възстанови първоначалното показание, при отваряне на дренажния вентил на поз.1на определени интервали.
Периодично се подменя адсорбента, когато в изходната дренажна вода от поз.1 пробата показва завишено съдържание на фини диспергирани твърди частици, вследствие механично износване на адсорбента или по понижаването на съдържанието на адсорбента в касетата по набелязана мярка на горното ниво на адсорбента. При такава ситуация горният капак и горната секция се демонтирват и се изважда касетата за подмяна на адсорбента.
Дренажа на секция поз.1 се дренира един път на 30 дни
Дренажа на Приемната камера поз.6 се издренирва цялата тръбна промивна система през зимните месеци против заледяване., ако съществува такава опасност.
Проби за чистота на изходящите емисии се вземат от изхода на секция поз5 и по точно от отворите на поз.5
Съоръжението с комбинираното адсорбционно-абсорбционно действие и модула за биопречистване е с универсални качества и възможности:
Конструкцията и функционалноста позволяват с много малко промени на някой детайли да се настройва съоръжението за различни дебити от 100 до 2000м. куб/час
-Достатъчно е да се смени входящия на емисиите фланец, който да съответства на фланеца на предвидения вентилатор.
-Да се промени обема /количеството/на запълването на касетата поз.3 или поз.4
-Да се редуцира височината на адсорбционния слой, както и на абсорбционния слой, когато монтирания вентилатор няма достатъчно налягане
-Да се избира селективно или подменя адсорбента и абсорбента, във зависимост от констатираните замърсители в емисиите
Обслужването, подържането и контролирането на работата на съоръжението е сведено до минимално заангажирване на човешки трруд
Регенерирането на адсорбента и абсорбента, подготовката на разтвора и промивките след възстановяването им, са процедури които се изпълняват периодично по предоставена Работна експлоатационна инструкция / до обучаването на клиента/.
Технологичните и конструктивните решения на съоръжението дават двегодишна гаранция за нормалната работа на съоръжението.
Съставил: инж. химГ. Тодоров-Управител на ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас www.ecomaxbio-burgas.com цените на двата вида по дебити /по капацитет/инсталации -БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухненски помуещения:
1. С КАПАЦИТЕТ ОТ 200 ДО 300мз/час- газови отпадъчни емисии
- ОСНОВНАТА КОНСТРУКЦИЯ изработена от алуминиеви профили
-затварянето на конструкцията от четирите страни с неръждаеми стоманени листове с дебелина 1мм
-изпълнение на касетите за сорберите от неръждаеми стоманени листове с дебелина до 2.5мм
-изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили
-Комплектовка НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ към Биоадсорберите:
КОФПОМПА С ОБЕМ 20л.
биофилтър от термично устойчиви полипропиленови гофри
Биопрепарати -два комплекта по 1 кг на цена за двата препарата 200лв.., необходими за регенериране за едногодишен период на експлоатация на Сорберите и биоразграждане на мазнините в Биофилтъра вграден в Биоадсорбера

Заб: доставката и обвързването на Биоадсорбера с Локалната вентилационна система се изпълнява от фирмата доставчик/включена е в цената/, както и обучението на персонала за работа с Биоадсорбера.

-ТЕХНОЛОГИЧНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ- ДО 24 МЕСЕЦА
БИОАДСОРБЕРИ за пречистване на отпадъчни газови емисии от кухнески помещения:
2. С КАПАЦИТЕТ от 200 до 300мз/час -газови отпадъчни емисии
- Основната конструкция изработена от нормални стоманени профил
-Затваряне на конструкцията от четири страни с термично поцинковани листове с дебелина до 2мм
-Изпълнение на системите за регенериране и промиване на сорберите -изпълнение от неръждаеми или алуминиеви профили
КОМПЛЕКТОВКА на допълнителни елементи аналогични на тези описани в т.1

С Уважение: инж. техн. Г. Тодоров
Адрес за контакти: инж. Г. Тодоров
... търг. организатор Н. Тодоров

Напиши първи коментар
 
 
Контакт с подателя
ЕКО МАКС БИО-БУРГАС ЕООД
обл.Бургас, гр. Бургас, ул. „Калофер“ 1, 8001 Бургас, България
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.