back to top

Оценки на недвижими имоти

Обява №
2982556
Местоположение

град Пловдив, област Пловдив
Актуализирана преди 2 дни. Валидна още 28 дни.
Допълнителна информация

Оценки на недвижими имоти в цялата страна

Изготвяме независими експертизи и оценки на недвижими имоти, земеделски земи, трайни насаждения, урегулирани поземлени имоти, право на строеж, право на преминаване, сгради, хотели, магазини, ресторанти, къщи, апартаменти, ателиета, гаражи, машини, съоръжения, оборудване, търговски предприятия и вземания, дружества - акции и дялове, технически услуги, финансови оценки, пазарни проучвания и анализи.

Оценки на трайни насаждения на земеделски производители по наредба за базисните цени на трайните насаждения по мярка 10, мярка 11 - био земеделие и други програми по европейски проекти.

Оценки на сгради в строеж и експлоатация.
Оценки на идеални части от сгради и обекти в сгради.
Определяне на пазарна стойност на право на строеж.
Оценки на идеални части от недвижими имоти.
Оценки на енергийните характеристики на сгради.
Оценки на сгради отговарящи на LEED сертификати.
Идеални части от сгради и обекти в сгради.

Оценки за жилищни и фирмени кредити, апортни вноски, автоекспертизи, административни, археологически, европроекти, екологични, енергийна ефективност, застрахователни, земеделски, ивестиционни, инфраструктурни, кадастрални услуги, оценки на общински и държавни имоти.

Независими лицензирани и сертифицирани оценители одобрени за оценки на обезпечения по. потребителски, жилищни и фирмени кредити

Изготвяме независими експертизи и оценки и за частни съдебни изпълнители, търгове, секюритизация, синдици, нотариални кантори, адвокатски дружества, счетоводни оценки - счетоводни кантори, агенции за недвижими имоти, технически и съдебни експертизи за съдебната система за апелативен, окръжен и районен съд, данъчни цели - национална агенция за приходите, агенция по вписванията - търговски регистър, застрахователни и лизингови компании, неправителствени организации, асоциации, сдружения и др.

Независими експертизи и оценки на активи от лицензирани и сертифицирани оценители на територията на цялата страна.

Изготвяне, оценки, управление и мониторинг на инвестиционни проекти, бизнес планове, бизнеспланиране, кредитни и икономически обосновки, консултантски и финансови услуги. Проучване, анализ, подготовка и финансиране на идейни, работни и бъдещи проекти.

Специализирани консултантски услуги в областта на оценяването на активи и финансовото консултиране.

Изготвяне на независими експертизи и експертни оценки на активи на територията на цялата страна от лицензирани и сертифицирани оценители от Камарата на Независимите Оценители в България.

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
ЕКСИОР ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ
e*************i
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
http://WWW.EKSIOR.COM
http://WWW.GENEV.BG
Адрес на подателя
област Пловдив, Пловдив